Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Okruhy otázek ke zkoušce z Podnikové ekonomiky

Okruhy otázek ke zkoušce z Podnikové ekonomiky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podnik, podnikání, právní formy podnikatelské činnosti. Podnikatelský plán, jeho funkce a obsah. Založení podniku, volba právní formy podniku, způsoby ručení, způsoby financování. Majetková a kapitálová struktura podniku, dlouhodobý a oběžný majetek, vlastní a cizí kapitál. Organizační výstavba podniku, formální a neformální organizační struktura, důvody organizování. Sdružování podniků, konsorcium, kartel, společný podnik, trust, fúze, franchising. Krize podniku, příčiny, řešení problémů, sanace podniku. Důvody ke zrušení podniku, zrušení podniku bez likvidace, likvidace podniku, konkurz a vyrovnání. Typologie podniků. Podnikové činnosti – podnikové řízení, obsah a jeho úrovně, výrobní proces a jeho členění. Podnikové činnosti – nákup, jeho funkce a úkoly, řízení zásob, odbyt a marketing, prodej zboží a služeb, životnost produktu, marketingový mix. Personální práce – obsah a cíle, plánování zaměstnanců, firemní vzdělávání. Personální práce – získávání a výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, mzdové formy. Specifické ekonomiky – průmyslové podniky, průmysl těžební a zpracovatelský, prvovýroba, druhovýroba, vnitřní organizace průmyslového podniku, druhy výrobních procesů. Specifické ekonomiky – primární, sekundární, terciární, kvarterní sektor, energetika (elektrárenství, teplárenství, plynárenství). Specifické ekonomiky – zemědělství, závislost na přírodních podmínkách, sezónnost práce, rostlinná výroba, živočišná výroba, přidružená výroba. Inovace, inovační podnikání, klasifikace inovací, transfer technologií, vědeckotechnické parky. Marketing - základní pojmy, marketingový systém řízení, marketingový výzkum. Investiční činnost, členění investic, financování investic, hodnocení a efektivnost investic, investiční portfolio. Plánování v podniku (plánování produkčních kapacit, sortimentu, vědeckovýzkumné činnosti, kontrolní činnosti v podniku, vnitřní a vnější kontrola, systém kontrolních činností.

Obsah


1.
Podnik, podnikání, právní formy podnikatelské činnosti
2.
Podnikatelský plán, jeho funkce a obsah;
3.
Založení podniku, volba právní formy podniku, způsoby ručení, způsoby financování;
4.
Majetková a kapitálová struktura podniku, dlouhodobý a oběžný majetek, vlastní a cizí kapitál;
5.
Organizační výstavba podniku, formální a neformální organizační struktura, důvody organizování;
6.
Sdružování podniků, konsorcium, kartel, společný podnik, trust, fúze, franchising;
7.
Krize podniku, příčiny, řešení problémů, sanace podniku;
8.
Důvody ke zrušení podniku, zrušení podniku bez likvidace, likvidace podniku, konkurz a vyrovnání;
9.
Typologie podniků - členění podniků podle právní formy, členění podle velikosti, členění podle typu výroby;
10.
Podnikové činnosti – podnikové řízení, obsah a jeho úrovně, výrobní proces a jeho členění;
11.
Podnikové činnosti – nákup, jeho funkce a úkoly, řízení zásob, odbyt a marketing, prodej zboží a služeb, životnost produktu, marketingový mix;
12.
Personální práce – obsah a cíle, plánování zaměstnanců, firemní vzdělávání;
13.
Personální práce – získávání a výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, mzdové formy;
14.
Specifické ekonomiky – průmyslové podniky, průmysl těžební a zpracovatelský, prvovýroba, druhovýroba, vnitřní organizace průmyslového podniku, druhy výrobních procesů;
15.
Specifické ekonomiky – primární, sekundární, terciární, kvarterní sektor, energetika (elektrárenství, teplárenství, plynárenství);
16.
Specifické ekonomiky – zemědělství, závislost na přírodních podmínkách, sezónnost práce, rostlinná výroba, živočišná výroba, přidružená výroba;
17.
Inovace, inovační podnikání, klasifikace inovací, transfer technologií, vědeckotechnické parky;
18.
Marketing - základní pojmy, marketingový systém řízení, marketingový výzkum;
19.
Investiční činnost, členění investic, financování investic, hodnocení a efektivnost investic, investiční portfolio;
20.
Plánování v podniku (plánování produkčních kapacit, sortimentu, vědeckovýzkumné činnosti, ….), kontrolní činnosti v podniku, vnitřní a vnější kontrola, systém kontrolních činností;

Úryvek

"1. Podnik, podnikání, právní formy podnikatelské činnosti - výhody nevýhody

Podnikání
Je činnost, jejímž prostřednictvím podnikatel uspokojuje cizí potřeby. Dosahuje toho tím, že vynakládá kapitál a práci a postupuje riziko. Cílem této činnosti je dosahovat zisk a zvětšovat, resp. rozmnožovat majetek, resp. vynaložený kapitál.
Podnikatel
Je osoba, nebo společnost, která podniká, zabývá se tedy shora uvedenou činnosti.
Podnik
Představuje určitý organický soubor, který je vytvořen k trvalému uspokojování cizích potřeb za účelem za účelem dosažení zisku. Tento soubor je tvořen jednak lidmi, mezi než patří podnikatel na straně jedné a další pracovníci na straně druhé, jednak věcnými prostředky, jako jsou stroje, budovy, suroviny, zboží, peníze.
Podstatou podnikatelské činnosti je samostatné rozhodování zejména o:
• Oboru podnikání – jaké produkty vyrábět, jaký typ zboží prodávat, jaké služby poskytovat
• Právní formě podnikání – zda založit soukromý podnik, kapitálová společnost apod
• Umístění podniku – lokalita bude zřejmě volena ne jedné straně ve vztahu k trhu (zákazníci a dodavatelé), na straně druhé v závislosti na ceně pozemků, nemovitostí apod.
• Organizaci podniku – východiskem bude především obr podnikání, velikost a forma podniku, osobnost manažera apod.
• Míře použití cizího kapitálu – výše a podmínky úvěru – rozdělení zisku – použití zisku pro rozvoj podniku, na výplatu dividend apod.

Rozhodující žádoucí vlastnosti podniku lze shrnout takto:
• Plná konkurenční schopnost
• Vysoká exportní výkonnost
• Dostatečná vlastní výkonnost
• Dostatečná vlastní technologická síla
• pružnost
Rozhodující složky žádoucího chování podniku lze vyjádřit následujícím způsobem:
• Schopnost vnímat signály trhu a reagovat na ně
• Inovovat zboží i způsoby prodeje
• Respektovat princip hospodárnosti
• Usilovat o vysokou výnosnost kapitálu
• Udržovat bilanční rovnováhu
Členění podle velikosti
 Velké – nad 500 zaměstnanců
 Střední – 100 až 499 zaměstnanců
 Malé – 10 až 99 zaměstnanců
 Mikropodniky – 1 až 9 zamestnanců"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5339
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse