Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Oldřich Matoušek:Základy sociální práce a Kapitoly z Metod a řízení sociální práce - výpisky z vybraných kapitol

Oldřich Matoušek:Základy sociální práce a Kapitoly z Metod a řízení sociální práce - výpisky z vybraných kapitol

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z vybraných kapitol z knihy Základy sociální práce Oldřicha Matouška. Práce formou souvislého textu přibližuje poslání, paradigmata a dilemata sociální práce. Seznamuje s jejími druhy teorií, i přístupy. Zabývá se nejen případovou a skupinovou prací, ale také činností streetwork. Charakterizuje práci s rodinou, i komunitní práci. Závěr se věnuje sociální práci, zejména jejím službám a politice.

Obsah

1.
Kapitola 6
1.1.
Poslání sociální práce (SP)
1.2.
Paradigmata SP
1.3.
Dilemata soudobé SP
1.4.
SP jako věda a umění
1.5.
Druhy teorií v SP
1.5.1.
Aplikace strukturální teorie
1.5.2.
Heuristický model
1.5.3.
Teorie významné pro SP
1.5.4.
Teorie rolí
1.6.
Systemický přístup
1.6.1.
Behaviorální teorie
1.7.
Přístup orientovaný na úkoly
1.9.
Antiopresivní přístupy
1.10.
Sociobiologie
2.
Kapitola 5
2.1.
Případová práce
2.1.1.
Hodnota jedince
2.1.2.
Jedinečnost a sebeurčení
2.1.3.
Problémy řešené v sociální případové práci
2.2.
Komunikace s klientem
2.2.1.
Aktivní naslouchání
2.2.2.
Otevřené a uzavřené otázky
2.2.3.
Fáze rozhovoru
2.2.4.
Neverbální komunikace
3.
Kapitola 9
3.1.
Skupinová práce
3.1.1.
Skupinové aktivity
3.1.2.
Skupinová psychoterapie
3.1.3.
Cíle skupinové práce
3.1.4.
Hnutí svépomocných a podpůrných skupin
4.
Kapitola 10
4.1.
Streetwork
4.1.1.
Cílové skupiny
4.1.2.
Formy práce a typy činnosti
5.
Kapitola11
5.1.
Práce s rodinou
5.1.1.
Výchova dítěte
5.1.2.
Základní ukazatele funkce rodiny
5.1.3.
Typologie rodin
5.1.4.
Typy služeb poskytovaných rodinám
6.
Kapitola 14
6.1.
Komunitní práce
6.1.1.
Definice základních pojmů
6.1.2.
Současná situace komunitní práce v ČR
6.1.3.
Komunitní práce v zahraničí
6.1.4.
Proces komunitní práce – 4 fáze
6.1.5.
Komunitní pracovník
6.2.
Sociální práce, služby, politika
6.2.1.
Sociální politika
6.2.2.
Sociální systémy
6.2.3.
Sociální struktury
6.2.4.
Předměty a cíle SP
6.2.5.
Stát jako sociální systém
6.2.6.
Nestátní organizace jako sociální subjekty
6.2.7.
Nástroje SP
6.2.8.
Sociální správa
6.2.9.
Sociální služby
6.2.10.
Sociální práce jako nástroj sociální služby

Úryvek

"Poslání sociální práce – sociální kontrola, podpora změny(sociálních vztahů,soc.prostředí,individua)a soc.zachování(to je pomoc při zachování akceptovatelného způsobu život,těch kteří toho nejsou schopni)
-pomáhat jednotlivcům zlepšovat jejich soc fungování a změnit soc.podmínky
-cílem je podpora fungování klienta v situaci,kde je to třeba
-profesionálně se zabývá lidskými vztahy,napomáhání jednotlivcům,skupinám či komunitám
-Navrátil a Musil –1) lidé a prostředí jsou trvale v interakci,2)prostředí kladu na čl.určité požadavky,čl. je nucen na ně reagovat,3)mezi požadavky prostředí a člověkem je rovnováha jinak vzniká problém,4) někteří lidé jsou schopni si s problémem poradit a nastolit rovnováhu,5) příčinou problémů anebo nezvládání může být nedostatkem dovedností klienta, nebo požadavků na něj kladených6) pomoc soc.pracovníka obnovit a udržovat rovnováhu mezi požadavky prostředí
Paradigmata SP – během 20 století 3 odlišné přístupy
1) –SP jako terapeutická pomoc(paradigma)– hlavní faktor – duševní zdraví a pohoda člověka
je kladen důraz na komunikaci a budování vztahu, komunikací mohou lidé získat více kontroly nad vlastními pocity a způsobem života. Sos.pracovník musí mít psychologické znalosti a terapeutický výcvik
2) SP jako reforma společenského prostředí(reformní paradigma)-usilují o zvýšení podílu klientů na tvorbě a změnách společenských institucí, hovoří se o elitách které akumulují a obnovují společenskou moc a zdroje ve svůj prospěch. Tak vzniká ve spol.útlak jedněch druhými. Soc.prac musí znát politologii,sociální filosofii a sociologii
3) Poradenské paradigma SP – (poradenské paradigma) - sociální fungování zde závisí na schopnosti zvládat problémy a na přístupu k odpovídajícím informacím a službám- usilují o zlepšení systému soc.služeb, pomoc klientům prostřednictvím informací, kvalifikov.poradenstvím Soc pracovník – kombinace psychologie,sociologie a práva.
Vztah mezi paradigmaty – předst.jsou vůči sobě nesmlouvavě kritičtí, hlavní je změna a rozvoj.
Dilemata soudobé SP – vývojová dilemata – stala se disciplínou až ve 20 st., má svůj etický kodex,metodiku práce s klientem, formální způsob výuky je finančně a organizačně vázána na státní správu. 19 století – hlavně iniciativou soukromých a církevních org. nyní státem organ.služeb.veškerá pomoc v potřebách člověka se uskutečňuje v přirozeném domácím prostředí za pomoci rodiny – profesionálové i vzájemná solidarita..
Normativnost a nenormativnost –profese pomáhající lidem stojícím mimo většinovou společnost, aby se přizpůsobili této společnosti"

Poznámka

Práce obsahuje množství zkratek a překlepů, které činí práci nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse