Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Omezení svéprávnosti a podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat

Omezení svéprávnosti a podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat


Kategorie: Právo, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Seminární práce do teorie práva zaměřená na svéprávnost a zejména na opatření používaná při narušení schopnosti právně jednat. V této práci naleznete podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a to: předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Dále také omezení svéprávnosti podle nového občanského zákoníku spolu s komparcí změn v občanském zákoníku týkající se omezení svéprávnosti a samotné omezení svéprávnosti zletilého člověka. Kromě toho tato práce obsahuje jednoduchou interpretace judikátu.

Obsah

1.
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
1.1.
Předběžné prohlášení
1.2.
Nápomoc při rozhodování
1.3.
Zastoupení členem domácnosti
2.
Omezení svéprávnosti podle nového občanského zákoníku
2.1.
Změny v občanském zákoníku týkající se omezení svéprávnosti
2.2.
Omezení svéprávnosti zletilého člověka
3.
Interpretace judikátu
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Omezení svéprávnosti je obrovským zásahem do života člověka (zejména do jeho přirozených práv), proto je třeba zvážit, zda není vhodnější použít tzv. podpůrných opatření, která jsou podle NOZ následující:
1.1 Předběžné prohlášení
Pokud člověk očekává, že nebude moci právně jednat (např. u sebe pozoruje, jak u něho propuká Alzheimerova nemoc), může projevit vůli, jak by měli být jeho záležitosti spravovány, až je nebude moci spravovat sám, kvůli jeho nezpůsobilosti jednat. Další možností je pověření jiné osoby správou jeho majetku nebo se určitá osoba může stát jeho opatrovníkem."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x570272e4531e8.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
omezeni_svepravnosti.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse