Opce

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce popisuje opce, americké, evropské, poptávkovou a také nabídkovou. Charakterizuje typy opcí. Objasňuje termíny jako jsou opční obligace, opční list a výpočet jeho hodnoty, ažio, a rovněž opční obchody. Závěr práce je věnován ukázce faktorů jak ovlivňují opční cenu – call i put option.

Obsah

1.
Úvod
2.
Opce
2.1.
Dělení opcí
2.2.
Typy opcí
3.
Opční obligace, opční listy
4.
Opční obchody
4.1.Obchody s call option
4.2.
Obchody s put option
5.
Závěr

Úryvek

"2. Opce
Dělení opcí
Opce je smlouva mezi dvěma obchodními partnery, která dávákupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodatstanovené finanční nástroje za předem fixovanou cenu kstanovenému datu nebo během stanovené doby.
Různý termín realizace transakce vyplývá ze dvou druhů opcí:
- americké opce - mohou být realizovány podle volby majitele po celé období
- evropské opce - mohou být realizovány pouze v přesně určeném termínu, který připadá na den splatnosti opce.
Opce se uzavírají na parketu burzy. Podle techniky uzavíráníopčních transakcí rozlišujeme dva typy opce:
- poptávková /call options/
- nabídková /put options/
Kupující neboli majitel call options získává právo nákupu, alene povinnost, stanoveného množství určitého finančního nástrojev předem stanovené ceně a v přesně určeném termínu /neboběhem stanovené doby/. Prodávající je zavázán poskytnout napožádání majitele opce finanční nástroje v souladu s podmínkamiuzavřeného kontraktu.
Kupující put options získává právo prodeje stanoveného množstvífinančního nástroje v předem stanovené ceně a v přesně určenémtermínu. Prodávájící této opce je zavázán na požádání majiteleopce finanční nástroje v souladu s podmínkami uzavřenéhoopčního kontraktu odebrat.

Typy opcí
Jako první se na burzách objevily opce na akcie /shareoptions/. Rozvoj těchto opčních transakcí začal naspecializované burze v Chicagu v roce 1973, kde byly dány dooběhu standartní opční kontrakty na akcie 18-ti americkýchkorporací. Během dvou let se tyto transakce rozšířily i doEvropy.
Značný růst obchodů s opcemi na akcie vedl ke vzniku dalšíchtypů opcí a to dlužních opčních instrumentů. Předmětemburzovních kontraktů jsou především dlouhodobé obligace.
V roce 1982 se objevil další typ opcí - devizové opčnítransakce /currency options/. Devizový opční kontrakt jedohoda, která je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím naparketu burzy a dává majiteli opce právo na nákup nebo prodejstanoveného množství deviz za předem stanovený devizový kurs vurčeném termínu. Na všech burzách jsou předmětem obchodudevizové opce na 3, 6, a 9 měsíců.
Teprve nedávno se začalo obchodovat s opcemi na financialfutures. S tímto typem opcí není spojena fyzická dodávka neboodběr předmětu transakce. Všechny opční operace probíhaj buďve formě otevíracích transakcí /tzn. že účastník burzovníhoobchodu otevírá nebo zvyšuje otevřenou pozici na trhu/, nebouzavíracích transakcí /nastává snížení nebo likvidace existujícípozice/.

3. Opční obligace
Opční obligace jsou dlužní úpisy, kterými majitelé obligacevedle svých obligačních pohledávek získávají nárok na získáníurčených cenných papírů za pevně stanovenou cenu během určenéhoobdobí.
Opční obligace se skládá z pláště, kupónového archu a opčníchlistů s opravným kupónem.
Může se obchodovat s:
- opční obligací s opčním listem
- opční obligací bez opčního listu
- samotnými opčními listy

Opční listy jsou oddělitelné od obligace a samostatněobchodovatelné nevýnosové cenné papíry. Dávají držiteli právove stanovenou budoucí dobu koupit za stanovený kurs určenýpočet akcií emitenta. Opční listy mají tedy za úkol přilákatinvestory ke koupi opční obligace, a to obvykle i při jejímnižším zúročení.

Opční listy obsahují:
- název akcie, která může být prostřednictvím opčních listůzískána
- opční poměr, tzn. kolik opčních listů je třeba na získáníjedné akcie
- opční dobu, tj. časový interval, během něhož musí být opčníprávo využito /pohybuje se mezi dvěma až deseti lety/
- opční cenu, která musí být zaplacena při využití opce
Každý opční list má určitou hodnotu, která se stanoví podlevzorce:
HOL = (KA - OC) / PL
kde HOL je hodnota opčního listu, KA - kurs akcie, OC - opčnícena a PL - počet opčních listů.
Při nabytí akcie prostřednictvím opčních listů vzniká a jezaplaceno ážio = opční prémie. Ážio opčních listů udává, okolik procent je dražší nákup jedné akcie prostřednictvímopčních listů než nákup akcie na burze. Je-li diference mezikursem akcie a opčním kursem menší než hodnota opčního listu,pak má opční list disážio."

Poznámka

Práce z předmětu Peníze, banky a finanční trhy - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera370
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse