Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operační program ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se o finanční zdroj z Evropských sociálních fondů, který je uvedený pod prioritní osou č. 1 bodem 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Seznamuje s jeho cílem, podmínkami realizace a postupem při předkládání žádosti. Velmi stručně popisuje výstupy a také se zabývá vyúčtováním a kontrolou podkladů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní informace a cíle operačního programu
2.1
Základní informace o OP VK
2.2
Cíle OP VK
3.
Postup při předkládání žádosti k OP VK
3.1
Žádost
3.2
Rozhodnutí
4.
Podmínky a realizace operačního programu
4.1
Legislativa k operačnímu programu
4.2
Podmínky a realizace operačního programu
5.
Výstupy
6.
Vyúčtování a kontrola podkladů
6.1
Vyúčtování projektu
6.2
Monitorovací indikátory
6.3
Kontroly
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4.2 Podmínky a realizace projektu EU peníze školám
Prvním dnem realizace projektu je teprve datum, kdy statutární zástupce (oprávněná osoba) Rozhodnutí o poskytnutí dotace akceptuje, není-li v projektu uvedeno jiné pozdější datum13.

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako den ukončení projektu. Projekt lze ukončit před stanoveným datem za předpokladu, že jsou skončeny všechny plánované aktivity projektu13.
Výstupy projektu musí být uskutečněny mezi daty zahájení a ukončení projektu. Uskutečněné výdaje jsou oprávněné a způsobilé v případě, že stanové výstupy byly dosaženy ke dni ukončení projektu.

Pro projekt OP VK nemusí být zřízen samostatný bankovní účet. Financování projektu je rozděleno do dvou záloh s tím, že první záloha ve výši 60 % bude odeslána do 30 dnů od data akceptace Rozhodnutí. Druhá záloha ve výši 40 % bude odeslána po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy.

Účetnictví musí být vedeno podle platných právních předpisů a každý související výdaj evidován na samostatném ÚZ pod kódem 33 123 . Veškeré související podklady a zprávy musí být uloženy odděleně. Originál Rozhodnutí, originály účetních dokladů, mzdové poklady a ostatní související dokumenty musí být archivovány do roku 2025.

Každý příjemce finanční podpory písemně oznamuje veškeré změny týkající se projektu. Změny, které mají podstatný charakter, nesmí být provedeny před schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všechny změny musí být zdůvodněné a odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností.

Podstatné změny13 :
- změna začátku realizace projektu
- změna data ukončení projektu
- změna účtu příjemce
- změna účtu zřizovatele
- předčasné ukončení projektu

Nepodstatné změny13 :
- změna kontaktních údajů
- změna sídla příjemce
- změna kontaktní osoby projektu
- změna názvu subjektu příjemce
- změna statutárního zástupce

5. Výstupy

Každá šablona klíčové aktivity má svůj pevně daný výstup tj. obsahuje přesně daný popis činností v rámci dané aktivity.

• Oddělá výuka v rámci zvolené šablony
• Vzdělávací a metodické materiály
• Účast na seminářích a získání certifikátů v rámci DVPP"

Poznámka

VŠB TU Ostrava – HGF detašované pracoviště Most, studijní obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin, seminární práce do předmětu Úvod do problematiky EU.
Práce obsahuje 1 tabulku o rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse