Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operační řízení podniku: Stavba dálničního tunelu

Operační řízení podniku: Stavba dálničního tunelu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Cílem případové studie je rozbor hlavních operací probíhajících při stavbě dálničního tunelu Klimkovice z hlediska operačního řízení podniku. V rámci tohoto rozboru jsou jednotlivé vstupy operací rozděleny na transformující a transformované. Dále je posouzena důležitost jednotlivých výkonnostních cílů operací (kvalita, rychlost, spolehlivost, pružnost, náklady).

Obsah

1
Úvod a cíl
2
Vlastní práce
2.1
Stavba dálničního tunelu Klimkovice D47
2.2
Rozbor operace „Provádění a koordinace stavebních prací“
3
Závěr

Úryvek

"1 Úvod a cíl
Operační řízení podniku je důležitou součástí řízení a dobrý operační systém může být konkurenční výhodou. Každý operační systém se skládá z jednotlivých operací. Ty mají své vstupy, které se transformují na výstupy. K dobrému pochopení jednotlivých operací je dobré si vymezit jejich složky a ty dále charakterizovat a analyzovat.
Cílem této případové studie je rozbor hlavních operací probíhajících při stavbě referenčního projektu společnosti SUBTERRA, a.s. – dálničního tunelu Klimkovice. V rámci tohoto rozboru rozdělím jednotlivé vstupy operací na transformující a transformované. Dále zde chci posoudit důležitost jednotlivých výkonnostních cílů operací (kvalita, rychlost, spolehlivost, pružnost, náklady).

2 Vlastní práce
2. 1 Stavba dálničního tunelu Klimkovice D47
Dálnice D47 bude novou spojnicí mezi Brnem a Ostravou. Pár kilometrů před Ostravou však míjí obec Klimkovice, která je známá svými lázněmi. Kvůli bezpečnostním a hygienickým problémům (nadměrný hluk, ...) bylo tedy rozhodnuto, že v této oblasti bude dálnice vedena podzemními tunely, což výrazně odlehčí okolní krajině a hlavně zabrání nadměrné hustotě dopravy v okolí lázní. Silniční tunel se nachází na hranicích okresů Ostrava-město a Nový Jičín.
Dvě tunelové trouby jsou 1088 m, resp. 1076 m dlouhé. Tunel je široký 9,59 a vysoký 4,8 m. Tunelové roury budou propojeny celkem 5 tunelovými spojkami, určenými především pro bezpečný únik osob. V místě středové spojky jsou zřízeny nouzové zálivy o délce 40 m a spojka bude propojena na povrch vertikální šachtou. V tunelu je rychlost snížena na 80 km/hod.
Za provedení stavby odpovídá manažer projektu ing. S., každodenní operativní řízení však závisí na hlavním stavbyvedoucím ing. D. Ten má k dispozici 13 technicko-hospodářských pracovníků (THP) na pozicích stavbyvedoucí a mistr. Za administrativu zodpovídají 2 administrativní pracovnice. Přímo na stavbě potom pracuje cca 110 dělníků a 15 řidičů dopravních prostředků. Práce na stavbě probíhá v nepřetržitém provozu. Dělníci se střídají v tzv. cyklech, které se skládají z 5 dní ranních směn, 5 dní volna, 5 nočních směn a 5 dní volna.
Na stavbě je k dispozici technika pro těžbu (bagry, dempry, ...), autojeřáby a nákladní vozy Tatra pro odvoz odtěžené zeminy na definitivní skládku.
Tunel je budován postupným odstřelováním skály. Každý centimetr musí být pečlivě proměřen a před dalším odstřelem musí být zkontrolována dosavadní práce s maximální přesností. Tunely jsou totiž proráženy z obou stran a každý centimetr vychýlení může způsobit obrovskou chybu. Do tunelu je vháněn čerstvý vzduch, který ihned po odstřelu vytlačí prach a zplodiny z trhaviny ven. Teprve potom sem může bagr, který naloží odtěženou horninu na Tatru. Veškerý materiál se ukládá na meziskládku a odtud se odváží na definitivní skládku. Tunely jsou zevnitř zpevňovány ocelovými výztužemi, na které se nanáší několik povrchových vrstev.
Ing. D. má na starosti veškeré operativní řízení procesů na stavbě. Musí zajistit pravidelné dodávky materiálu, střeliva, pohonných hmot, ... Prostřednictvím jednotlivých stavbyvedoucích zajišťuje plný stav zaměstnanců, funkční mechanizaci, návaznost jednotlivých prací a minimum prostojů ... Za pomoci specialistů udržuje bezpečnost na stavbě, sestavuje různé (např. provozní, dopravní, ...) řády pro předcházení nehodám a zajišťuje školení bezpečnosti práce. Pro případ vzniku problémů vypracovává standardizované postupy pro řešení.
Stavba dálničního tunelu (tzn. práce pod zemí, se střelivem, ...) vyžaduje přesné a pečlivé postupy, aby neskončila katastrofou ať už v průběhu prací nebo po zpřístupnění tunelu veřejnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26247
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse