Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operační systém MS Windows pro serverová řešení

Operační systém MS Windows pro serverová řešení

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Text seznamuje s operačním systémem MS Windows pro serverová řešení. Nejdříve je na základě odborné literatury vypsána historie operačního systému Windows. Poté je charakterizován Microsoft Windows NT Server a 2000 Server. Detailněji je rozebrán Windows 2003 Server, zejména jeho služby. Zmíněn je rovněž Windows Server 2008.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie operačního systému Windows
2.1.
Windows 1.01
2.2.
Windows 1.03
2.3.
Windows 2.0, 2.1
2.4.
Windows 3.0
2.5.
Windows 3.1
2.6.
Windows 3.11 for Workgroups
2.7.
Windows NT 3.1
2.8.
Windows NT 3.5
2.9.
Windows NT 4.0
2.10.
Windows 95
2.11.
Windows 98
2.12.
Windows 98 SE
2.13.
Windows ME
2.14.
Windows 2000
2.15.
Windows XP
2.16.
Windows 64-bit verze
2.17.
Windows Server 2003
2.18.
Windows Vista
2.19.
Windows Vienna
2.20.
Časová osa vývoje Microsoft Windows Server
3.
Microsoft Windows NT Server 4.0
3.1.
Co je Windows NT
3.2.
Rozdíly mezi Windows NT Workstation a Windows NT Server
3.3.
Windows NT 4.0 jako síťový systém
3.4.
Primární podpora pro sadu protokolů TCP/IP
3.5.
Podpora heterogenního síťování
3.6.
Podpora nových prvků operačního systému Windows NT 4.0
3.7.
Základní vlastnosti
3.7.1.
Nezávislost na platformě
3.7.2.
Kompatibilita
3.7.3.
Podpora multiprocesorů
3.7.4.
Multitasking/multithreading
3.7.5.
Výkonná správa paměti
3.7.6.
Ochrana přístupu
3.7.7.
Síťová funkčnost
3.7.8.
Podpora správy systému
3.7.9.
Internet a intranet
3.7.10.
Zlepšení podpory 100 Mb sítí
4.
Windows 2000 Server
4.1.
Minimální požadavky na provoz systému
5.
Windows 2003 Server
5.1.
Hlavní rozdíly mezi Windows 2003 a Windows 2000 jsou
5.1.1.
Windows 2003 Server v síti peer-to-peer
5.1.2.
Windows 2003 Server v síti s Active Directory
5.2.
Hierarchie domén Active Directory
5.2.1.
Memory management - RAM
5.2.2.
Memory management počítače
5.2.3.
Správa času procesoru
5.3.
Souborový systém NTFS
5.4.
Služby Windows 2003 Server
5.4.1.
Služba DNS serveru
5.4.2.
Služba DHCP serveru
5.4.3.
Služby souborového serveru
5.4.4.
Služby tiskového serveru
5.4.5.
Služba Vzdálené instalace
5.4.6.
Služba WSUS (Windows Server Update Services)
5.5.Důvody pro instalace SP1 pro Windows 2003 Server
6.
Windows Server 2008
7.
Závěr

Úryvek

"Služby Windows 2003 Server
Služba DNS serveru
Služba DNS, která je standardně dostupná v serverových operačních systémem Windows, umožňuje vytvoření DNS serveru v rámci malé sítě, rozlehlé sítě a i jako DNS server v rámci Internetu. Nejprve se řekne několik základních pojmů z oblasti DNS. Služba DNS na kterém je spuštěná slouží k překladu doménových názvů na IP adresy. V rámci sítě, která požívá TCP/IP protokol je každý počítač v této síti zapojený identifikován unikátní adresou tzv. IP adresou. Tvar adresy je následující xxx.xxx.xxx.xxx. Kde za xxx lze použít číslice v rozsahu 0 až 255. Tato IP adresa umožňuje přesně identifikovat v rámci sítě počítač, který vyslal požadavek a odpovídá se mu něj. Tak i identifikuje počítač, na který mohu požadavek poslat. K přenosu informací se používají pakety, velikost paketu a jejich struktura je dána standardem síťové technologie. Tyto pakety jsou opatřeny radou doplňujících informací včetně IP adresy odesílatele a příjemce. Nyní je trochu vidět k čemu IP adresy slouží a jaký mají význam. V rozlehlé počítačové síti podniku nebo pokud vezmeme síť v pojetí Internetu existuje velké množství serveru, které mají různé IP adresy. Pro snadnost orientace a hlavně snadné zapamatování byl vytvořen protokol DNS, který právě tyto nevýhody používaní IP adres odstraňuje. DNS slouží k překladu doménového názvu např. www.microsoft.com na IP (207.46.19.30) adresu serveru, na kterém je umístěn web server s webovými stránkami firmy Microsoft. Výhoda je ihned vidět, umožňuje vytvoření různých doménových názvů, které mohou být lehce zapamatovatelné, nehledě k otevření možnosti působení marketingové stránky doménového názvu na např. potencionální zákazníky a jejich ochotu podívat se na webové prezentace firmy. Jakým způsobem DNS pracuje? DNS server má vlastní databázi DNS (doménových) názvů, ve které spravuje svoji zónu DNS názvů. Tato zóna mu byla přidělena ke spravování a je pro ji autorizovaným serverem. Záznamy jsou v databázi tvořený jednotlivými řádky (větami) RR – Ressource Redords. Každý záznam představuje jednu doménu a parametr tohoto záznamu.
Některé typy parametru DNS záznamů:
SOA – Start Of Autority – jedná o záznam, který určuje jaký server je autorizován pro spravování doménových názvů pro určitou doménu. Tento záznam je vždy jeden a je uveden na začátku souboru.
NS – Name Server – tento záznam definuje autorizovaný DNS server pro danou doménu, tento záznam obsahuje doménové jméno DNS serveru pro danou doménu, proto musí existovat A záznam, který definuje IP adresu serveru.
MX – Mail eXchange – záznam definuje adresu manilového serveru, který přijímá mailové zprávy pro danou doménu
PTR – Tento záznam souvisí s reverzním doménovým jménem, které slouží k překladu IP adresy na doménové jméno. Používá se pro potřeby některých aplikací, které pracují s IP adresou a potřebují ji předkládat na doménový název."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 31 stran. Práce obsahuje tabulky, schémata s grafiku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.cmsps.cz/~marlib/windows/win_prehled.htm; http://mates.110mb.com/prehled.html; http://www.win32.7x.cz/historie-windows; http://www.agerit.cz/index.php?rid=300; http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003; temp.nesky.cz/e-library/Distribuovane%20systemy.pdf; http://www.milannemec.com/ntfs.html; http://www.zive.cz/clanky/detailni-popis-ntfs/sc-3-a-7724/default.as; http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc778368(WS.10).aspx; http://www.modernivyuka.cz/Serverov%C3%A9OSatechnologie/
WindowsSmallEssentialBusinessServer/tabid/429/ctl/Details/mid
/1315/ItemID/96/language/cs-CZ/Default.aspx;
http://www.microsoft.com/cze/windowsserver2003/downloads
/servicepacks/sp1/top10reasons.mspx.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačních technologií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18645
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse