Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Opotřebení dlouhodobého majetku - maturitní otázka z účetnictví 13/15

Opotřebení dlouhodobého majetku - maturitní otázka z účetnictví 13/15

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Další ze souboru maturitních otázek z účetnictví charakterizuje dlouhodobý majetek se zaměřením na jeho opotřebení. Představuje druhy opotřebení a možnosti zvýšeného odpisu v prvním roce pořízení DM. Následují stručné informace o řádných a mimořádných odpisech. V závěru nechybí dokumentace nutná při odepisování DM. Předchozí část série naleznete zde Pořízení dlouhodobého majetku - maturitní otázka z účetnictví 12/15 a následující zde Vyřazení dlouhodobého majetku - maturitní otázka z účetnictví 14/15.

Obsah

1.
Charakteristika dlouhodobého majetku
2.
Druhy opotřebení
2.1.
Fyzické
2.2.
Morální
3.
Vyjádření opotřebení
4.
Možnost zvýšeného odpisu v prvním roce pořízení DM
5.
Odpisy řádné a mimořádné
6.
Dopad odepisování na HV a základ daně z příjmu
7.
Dokumentace při odepisování

Úryvek

"Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01)
- nehmotná povaha
- doba používání > jak 1 rok
- ocenění je > jak 60.000,- Kč
Patří sem:
zřizovací výdaje- výdaje spojené se zřízením (založením) nové společnosti. Jedná se např. o notářské a soudní poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování atd.
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
software - programové vybavení; za předpokladu, že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění
ocenitelná práva - jedná se zejména o výrobně technické poznatky – např. know-how, licence atd.
goodwill - rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou znalcem
ostatní DNM – pronajatý majetek a TZ tohoto pronajatého majetku
Drobný DNM – je pod 60.000,- - používáme účet 518 – Ostatní služby
Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06)
- tento majetek podnik nakupuje a vlastní s cílem investovat volné peněžní prostředky tak, aby mu to přineslo očekávaný výnos (dividendy, úroky). Nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku.
Patří sem:
majetkové podíly v jiném podniku
- 061 -podíl na společnosti více než 40 % - ROZHODUJÍCÍ VLIV
- 062 -> podíl mezi 20 % - 40 % - PODSTATNÝ VLIV
- 063 -> podíl do 20 % - MENŠINOVÝ VLIV
dlužné CP (např. nakoupené dluhopisy, směnky dlouh.)
- výnosy v podobě úroků (065; >1 rok)
půjčky poskytnuté jiným subjektům (>1 rok) – jedné se o uložení volných pen. prostředků a získáváme úrok (066,067)
ostatní DFM – DM pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku (069)
Druhy opotřebení
1) fyzické- vzniká používáním, vlivem prostředí
- DM postupně ztrácí funkci a užitné vlastnosti
2) morální- majetek ztrácí hodnotu časem, protože je technicky zastaralý
Vyjádření opotřebení v UCE
- oprávky = součet odpisů
- odpisový plán – v tomto plánu účetní jednotka stanový odpisové sazby
- ZC = pořizovací cena – oprávky
= odpisy-opotřebení vyjádřené v penězích
-účetní – vyjadřují skutečné opotřebení, počítají se měsíčně
- sazby pro odpisování si stanoví firma/podnik sama na základě a) doby upotřebitelnosti DM – 100
doba upotřebitelnosti
b) dle výkonu DM ( u auta dle počtu ujetých km ) -
(PC/předpokládaný výkon za dobu použitelnosti) X skutečný výkon za rok = KČ"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně a barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23722
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse