Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Organizace a řízení podniku - přednášky

Organizace a řízení podniku - přednášky


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor dvanácti přednášek se zabývá problematikou organizování a řízení podniku. Autor seznamuje s postupy, jak založit firmu. Dále představuje atributy, které musí mít začínající podnikatel nachystány: tedy sestavený organizační plán, vymyšlený podnikatelský plán a vyjasněnou personální otázku. V dalších částech představuje finanční plán podniku a jeho finanční politiku, včetně investic. Autor dále uvádí, podle jakých norem se vytváří zásoby a popisuje plánování a řízení firmy, v době krizového řízení.

Obsah

1.
Zakládání podniku
1.1
Činnosti související se založením podniku
1.
2 Vliv právní formy na založení podniku
1.
3 Postup při zakládání podniku
1.
4 Živnost
1.
5 Postup založení obchodních společností
1.
6 Zakladatelský rozpočet
2.
Podnikatelský plán
2.1Struktura podnikatelského plánu
2.2
Základní východiska
2.3
Plán vývoje trhu a prodeje výrobků
2.4
Plán marketingu
2.5
Plán vývoje a designu, výrobní plán
2.6
Organizace a management
2.7
Finanční plán
3.
Organizační výstavba podniku
3.1
Organizace podniku
3.2
Útvarová organizace
3.3
Procesní organizace
3.4
Tvorba organizační struktury
3.5
Organizační formy
4.
Personální výstavba podniku
4.1
Cíle a obsah personální práce v podniku
4.2
Vymezení jednotlivých oblastí personální práce
4.3
Plánování potřeb pracovníků
4.4
Získávání a výběr pracovníků
4.5
Hodnocení pracovníků a jejich výkonů
4.6
Podnikové vzdělávání
4.7
Pracovní podmínky a sociální péče
4.8
Motivace a odměňování pracovníků
5.
Kultura organizace
5.1
Význam kultury
5.2
Vytváření kultury organizace
5.3
Rozmanitost kultury
5.4
Složky kultury
5.5
Klasifikace kultury
5.6
Hodnocení kultury organizace
5.7
Posuzování klimatu v organizaci
5.8
Vhodná kultura
5.9
Podpora, posilování a změna kultury
6.
Řízení lidských zdrojů (ŘZL)
6.1
Definice řízení lidských zdrojů
6.2
Cíle řízení lidských zdrojů
6.3
Podoby řízení lidských zdrojů
6.4
Počátky vytváření pojetí řízení lidských zdrojů
6.5
Další vývoj pojetí řízení lidských zdrojů
6.6
Výhrady k řízení lidských zdrojů
6.7
Personální řízení
6.8
Reakce na ŘLZ
6.9
Klíčové činnosti a požadavky ŘLZ
6.10
Souvislosti ŘZL
7.
Finanční řízení podniku
7.1
Finance podniku a úkoly finančního managementu
7.2
Druhy a způsoby financování podniku
7.3
Běžné (krátkodobé financování)
7.4
Finanční analýza
7.5
Poměrové ukazatele a komparativní analýza
7.6
Trendová analýza
7.7
Systém ukazatelů Du Pont a Altmanův Z - score model
7.8
Nové ukazatele pro hodnocení podniků MVA, EVA
7.9
Krátkodobé finanční plánování
8.
Rozhodování o investicích
8.1
Pojetí, druhy, financování a plánování investic
8.2
Hodnocení efektivnosti investic
8.3
Metody hodnocení investic
8.4
Vliv inflace na efektivnost investice
8.5
Investiční riziko
8.6
Portfolio
9.
Řízení výroby, výrobní program
9.1
Pojetí výrobní činnosti
9.2
Produkční funkce
9.3
Optimalizace struktury produkce
9.4
Výrobní kapacita
9.5
Ukazatele produkce
10.
Nákup podniku, řízení zásob
10.1
Funkce a úkoly útvaru zásobování
10.2
Organizace a řízení zásobovacích činností
10.3
Normy zásob
11.
Odbyt, obchodní plán
11.1
Význam prodeje a náklady s ním spojené
11.2
Tvorba strategie a plánování prodeje
11.3
Organizační začlenění prodejních činností
12.
Plánování a krizové řízení podniku
12.
1 Krizový vývoj podniku
12.2
Sanace v akciové společnosti
12.3
Zánik podniku
12.4
Likvidace, úpadek, konkurz
13.
ISO
13.1
Postup pro zavedení systému
13.2
Důvody k zavedení systému kvality
13.3
Důvody k zavedení systému enviromentálního managementu

Úryvek

"5. Postup založení obchodních společností

Postup (ne u všech společnostístejné)

1. Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky.
2. Základní jmění
3. Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce.
4. Doklad odborné způsobilosti.
5. Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad.
6. Žádost o registraci u Obchodního rejstříku.

Nejsložitější je založení akciové společnosti, kde kromě výše uvedeného přibývají tyto kroky:

Pokud má společnost dva a více zakladatelů, musí uzavřít zakladatelskou smlouvu. Zakládá-li společnost jeden zakladatel (pouze právnická osoba), podepíše zakladatelskou listinu. Podpisy musí být úředně ověřeny.
Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina musí obsahovat:
- obchodní jméno, sídlo a předmět podnikání
- navrhované základní jmění
- počet akcií a jmenovitou hodnotu
- upisované vklady jednotlivých zakladatelů
- má-li být použito nepeněžitého vkladu, pak způsob a výše ocenění

Zakládá-li se akciová společnost na základě výzvy k upisování akcií, pak ještě smlouva či listina musí obsahovat:

- dobu a místo upisování akcií
- postup při upsání akcií převyšujících navrhované základní jmění
- místo a dobu pro splacení části upsaných akcií a její výše
- způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů

Dalším nezbytným dokladem, který je vyhotovován pro potřeby založení společnosti, jsou stanovy, které musí obsahovat:

- obchodní jméno a sídlo společnosti
- předmět podnikání
- výši základního jmění a způsob splácení akcií
- počet a jmenovitou hodnotu akcií, jakož i určení zda akcie znějí na jméno či na majitele
- způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování
- počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a rozhodování
- způsob tvorby rezervního fondu a pravidla jeho užití
- způsob rozdělení zisku
- důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
- způsob zvyšování a snižování základního jmění
- postup při doplňování a změně stanov"

Poznámka

Práce je kompilační a psána v heslech. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19769
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse