Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační formy výuky

Organizační formy výuky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zaměřuje na organizační formy výuky, přičemž na ně nahlíží převážně z pohledu systému řízení. Nejprve vymezuje pojem „organizační formy výuky“ a seznamuje s jejich základní klasifikací. Následně popisuje jejich historický vývoj a v poslední části podrobně charakterizuje v současnosti nejrozšířenější formy výuky včetně jejich výhod a nevýhod.

Obsah

1.
Vymezení pojmu
2.
Klasifikace organizačních forem výuky
3.
Vývoj organizačních forem výuky
3.1
Individuální vyučování
3.2
Hromadné vyučování
3.2.1
Systém vzájemné výuky
3.2.2
Systémy individualizované výuky
3.2.3
Systémy hromadné výuky
3.2.4
Systém výběrové a diferencované výuky
3.2.5
Systém skupinové formy výuky
3.2.6
Systém týmové výuky
3.2.7
Systém programovaného vyučování
4.
Charakteristika vybraných organizačních forem výuky
4.1
Individuální formy výuky
4.2
Hromadné formy výuky
4.2.1
Frontální výuka (třídně-hodinový systém)
4.2.2
Skupinová forma výuky
4.2.3
Projektové vyučování
4.2.4
Programované vyučování
5.
Seznam literatury

Úryvek

"2. Klasifikace organizačních forem výuky
Třídění organizačních forem výuky je značně obtížné, protože je ovlivňováno celou řadou faktorů systému organizace výuky. Dle Nezvalové (1998) lze za vhodné pro didaktické účely považovat třídění z pohledu charakteristiky řízené soustavy – žáků ve vztahu k řízení učitelem. Podle tohoto hlediska lze dělit organizační formy výuky na:
1) Individuální – systém je reprezentován jedním žákem, který je v učení přímo řízen učitelem,
2) Hromadná – učitel souběžně a přímo vyučuje větší skupinu žáků (např. třídu),
3) Smíšená – kombinace dvou předchozích forem.

3. Vývoj organizačních forem výuky
Ve vývoji vyučování se objevují nejrůznější varianty organizačních forem v závislosti na změnách v celkových podmínkách společenského rozvoje (v souvislosti s obsahem vzdělání a metodami výuky). Lze vysledovat posuny od jedné krajní organizační formy k druhé, od individuální formy výuky k hromadné.

3.1 Individuální vyučování
Náleží k nejstarším formám výuky (staré národy Asie a Afriky). Vyučovalo se ve volné přírodě a vyučování mělo individuální charakter. Tato organizační forma převládala i ve středověku, kdy neexistovaly vyučovací hodiny, nebyl přesně vymezen školní rok a délka školní docházky. Základní znaky této organizační formy výuky jsou:
- výuku vede jeden učitel, který řídí činnost jednotlivých žáků,
- vyučující používá na každého žáka jiný postup, podle jeho potřeb a schopností,
- doba stanovená pro výuku je volná (stanovuje se podle toho, jak se žákovi daří),
- žáci jsou při hodinách rozmístěni různě, nespolupracují, učivo je stanoveno pro každého zvlášť a pomůcky či vybavení také.
Tento způsob metody je vhodný například pro výuku na hudební nástroj, je totiž časově náročný a ve výuce jiných předmětů neefektivní. První snahy o eliminaci nedostatků individuální formy výuky se začaly objevovat již ve středověku (goldberská škola Valentina Trotzendorfa ze 16. století).

3.2 Hromadné vyučování
Základy této metody položil J. A. Komenský svou teorií vyučovací hodiny, která se stala základní jednotkou hromadné formy výuky a základní formou řízení učebního procesu. Zásluhou Komenského je rovněž řazení žáků do tříd (vytvoření skupin žáků podle věku a mentální úrovně) a zavedení školního roku. Tento systém je v současnosti nejrozšířenější na světě, a přestože od svého vzniku prošel mnoha změnami, jeho základní znaky zůstávají nezměněny. Jsou to:
- řídicí systém představuje jeden učitel, který řídí činnost celé skupiny žáků,
- systém řízený, tedy žáci, jsou stejného věku a stejné mentální úrovně, žáci plní stejné úkoly ve stejnou dobu, nepředpokládá se jejich spolupráce,
- systém učiva je uspořádán v učebních předmětech,
- výuka probíhá v jedné místnosti se stabilním rozmístěním žáků a lavic,
- výuka probíhá v předem určených vyučovacích jednotkách – vyučovacích hodinách.
Hromadná forma výuky se v minulosti objevovala v různých podobách.

3.2.1 Systém vzájemné výuky"

Poznámka

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, seminární práce z Obecné didaktiky.
Práce obsahuje několik schémat, rozsah čistého textu je cca 10,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22175
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse