Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Organizační kultura, učící se organizace a pracovní porady

Organizační kultura, učící se organizace a pracovní porady

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se na základě výtahu z odborné literatury zabývá vztahem pracovní porady a kultury organizace. Vysvětluje pojem pracovní porada. Přehledně sumarizuje a popisuje jednotlivé funkce a druhy organizační kultury. Podrobně se věnuje i kultuře učící se organizace, včetně projevů a prostředků podnikové kultury. V závěru přibližuje druhy a funkci pracovních porad.

Obsah

1.
Pracovní porada
2.
Kultura organizace
2.1.
Silná a slabá podniková kultura
2.2.
Subkultury
2.3.
Funkce podnikové kultury
2.4.
Typologie podnikové kultury – přehled dle jednotlivých autorů
2.4.1.
Pfeifer, Umlaufová
2.4.2.
F. Hroník
2.4.3.
Hofsted
2.4.4.
F. Ouchi
2.4.5.
T.B. Deal a A.A. Kennedy
2.4.6.
Bedrnová a Nový
2.4.7.
Dimenzionální rozdělení organizační kultury dle A. Slobodnika a K. Wile
2.4.8.
Kopčaj
2.4.9.
Charles Handy
2.4.10.
Mikovich a Boudreau
2.4.11.
K. Vries a D. Miller
2.5.
Učící se organizace
2.6.
Projevy a prostředky podnikové kultury
2.6.1.
Pfeifer a Umlaufová uvádějí tři složky firemní kultury
2.6.2.
Schein rozeznává čtyři vrstvy kultury
2.6.3.
Podle Bedrnové, Nového a Kadlčíka
2.6.4.
Kopčaj popisuje firemní kulturu složenou z osmi segmentů
3.
Styčné plochy pracovních porad a kultury organizace
3.1.
Zamyšlení nad Šuleřovou definicí
3.2.
Tři pojetí vertikálního rozprostření cílů v organizaci dle Kopčaje
3.3.
Jiný pohled na pracovní poradu dle Tiché
4.
Závěr

Úryvek

"„Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné.“ (Schein 1989 in Bedrnová, Nový 1998, s. 466)

„Podnikovou kulturu nemůžete ignorovat; objeví se tak jako tak.“ (Kotter 2000, s.166) John Kotter (2000) takto vysvětluje, že kultura spontánně vzniká u relativně stabilní skupiny lidí v podniku i bez přičinění managementu či vedení. Současně připojuje, že kultura může sloužit jako brzda, nebo naopak může významně napomáhat změnám. Kulturu samotnou vidí ve dvou rovinách:
Na té zřejmější rovině nachází skupinové normy nebo tradiční způsoby chování. Přitom tyto skupinové normy nejsou pouze opakujícími se vzorci chování, ale jednáním, které všichni podvědomě prosazují.
Na hlubší úrovni potom podniková kultura souvisí s implicitními hodnotami sdílenými skupinou lidí – s hodnotami, které určují co je důležité, co je dobré a co je správné.
Skupinové normy a implicitní hodnoty bývají většinou konzistentní. V praxi to znamená, že normy chování obvykle odrážejí hodnoty a hodnoty zase normy. Tyto dvě veličiny pak vytváří rámec pro jednání. Nepočíná-li si nějaký člen obvyklým způsobem, ostatní ho automaticky dotlačí k tomu, aby se vrátil zpět k zavedeným způsobům práce.

Rogers a Ferketish (1993 in Reigle 2001) vnímají organizační kulturu jako projevy a chování zaměstnanců i vedení na všech úrovních organizace, které vychází ze společně sdílených hodnot. Porozumění tomu, co je v organizaci ceněno a následně odkrytí sdílených hodnot napomáhají otázky typu: „Co je zde (v této organizaci) důležité?“

5.1. Silná a slabá podniková kultura

Koncepce podnikové kultury předpokládá, že má vliv na organizační strukturu podniku a jeho vedení, stejně jako na jednání zaměstnanců a spolupracovníků, jak to vyplývá z celé kapitoly o podnikové kultuře.

Přitom míra, v jaké k tomuto ovlivnění dochází, je rozlišovacím kritériem pro vymezení takzvané silné a slabé podnikové kultury. Vliv slabé podnikové kultury je málo zřetelný, silná podniková kultura má naopak schopnost tohoto ovlivnění výraznou."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 24,5 strany. Práce obsahuje tabulku a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17710
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse