Název Goodness Staženo

Řízení lidských zdrojů

Pojmy - lidské zdroje, význam, vlivy, vývoj lidských zdrojů. Teorie strategického řízení lidských zdrojů (dále LZ). Problematika strategického řízení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1824x

Personální management - výpisky ze skript

Stručné, nicméně obsahově bohaté výpisky ze skript personálního managementu. Vhodné pro vytvoření orientace v tématice personálního managementu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

498x

Jan Barták: Skryté bohatství firmy - recenze knihy

Tato práce uvádí recenzi ke knize Skryté bohatství firmy. Podrobně analyzuje každou její část, zamýšlí se nad názory autora, věnuje se uvedeným příkla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

41x

Mzdová politika, konflikty na pracovišti, obchodní jednání

Závěrečný díl výpisků ze skript psychologie vypovídá o mzdové problematice na pracovišti. Nejdříve se dočteme o měřítcích práce, podle nichž se vytvář... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

36x

Organizační kultura, učící se organizace a pracovní porady

Tato práce se na základě výtahu z odborné literatury zabývá vztahem pracovní porady a kultury organizace. Vysvětluje pojem pracovní porada. Přehledně ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

34x

John P. Kotter a Dan S. Cohen: Srdce změny - výpisky

Kniha Srdce změny od autorů John P. Kottera a Dan S. Cohena popisuje osm kroků k vytvoření a upevnění postupů. Zabývá se řešením problémů těchto kroků... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

20x

Personální management - články

Práce je souborem článků týkajících se problematiky personálního managementu. Věnuje se tématu incentive travel, profilu zákazníka roku 2020, a budouc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

16x

Harvey Christiane: Úspěch máte ve vlastních rukách

Práce je výtahem z knihy Úspěch máte ve svých rukách od Christiane Harvey. Uvádí stručné údaje o autorce, i knize, zmiňuje téma prosazení vlastní myšl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Řízení lidských zdrojů

15x

Personální management – analýza odborných článků

Práce se zabývá analýzou čtyř článků týkajících se personálního managementu. Sleduje téma přípravy a rozvoje manažerů v koncernu Siemens AG, klíčových... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

15x

Mezilidské dovednosti na pracovišti - kapitola přesvědčování

Práce je výtahem kapitoly o přesvědčování z knihy Mezilidské dovednosti na pracovišti. Věnuje se tématu zesílené teorie, opakování, aplikace sociálně-... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Řízení lidských zdrojů

15x
1  2  »