Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Organizační struktura řízení, prostředí managementu, hotelový management, kontrola

Organizační struktura řízení, prostředí managementu, hotelový management, kontrola

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vysokoškolské okruhy z managementu se zabývají vybranými tématy dané oblasti. První otázka vymezuje organizační strukturu řízení, klasifikuje organizační struktury a podává zároveň některé hlavní teorie organizace i informace o firemní dokumentaci. Druhý okruh popisuje prvky vnitřního i vnějšího prostředí managementu, způsoby jeho analýzy a věnuje se rovněž strategickému managementu a řízení změn. Třetí část charakterizuje úrovně hotelového managementu a poslední okruh sleduje úkoly, průběh či formy kontroly.

Obsah

1.
Organizační struktura řízení
1.1.
Řídící funkce a orgány řízení
1.2.
Útvary řízení
1.3.
Typy řídících struktur
1.3.1.
Liniová
1.3.2.
Funkční
1.3.3.
Liniově štábní
1.3.4.
Divizní
1.3.5.
Pružné organizační struktury
1.4.
Tvorba organizačních a řídících struktur
1.5.
Stanovení řetězce požadavků (OSCAR)
1.6.
Některé teorie organizace podle chronologické posloupnosti
1.7.
Firemní dokumentace
1.7.1.
Funkce firemní dokumentace
1.7.2.
Výrobně technická dokumentace
1.7.3.
Organizačně řídící dokumentace
2.
Prostředí managementu
2.1.
Vnější prostředí
2.1.1.
Vymezení
2.1.2.
Makroprostředí
2.1.2.1.
STEP analýza
2.1.2.1.1.
Společenské a sociální, demografické faktory
2.1.2.1.2.
Technické a technologické faktory
2.1.2.1.3.
Ekonomické faktory
2.1.2.1.4.
Politické a právní faktory
2.1.2.1.5.
Kulturní a etické faktory
2.1.3.
Prostředí v odvětví
2.1.3.1.
Charakteristiky odvětví
2.1.3.2.
Porterovo pětifaktorové schéma konkurence v odvětví
2.1.4.
Prostředí v regionu
2.1.5.
Megatrendy změn vnějšího prostředí
2.1.6.
Situační analýza vnějšího prostředí
2.2.
Vnitřní prostředí
2.2.1.
Dva principy
2.2.2.
Situační analýza vnitřního prostředí
2.3.
SWOT analýza
2.4.
Podnikové strategie
2.5.
Strategický management
2.5.1.
Vymezení
2.5.2.
Principy strategického myšlení
2.5.3.
Proces strategického managementu
2.5.4.
Poslání a filozofie podniku
2.6.
Řízení změn
2.6.1.
Vymezení, principy řízení změn
2.6.2.
Proces řízení změn
2.6.3.
Druhy změn
2.6.4.
Implementace změn
3.
Hotelový management
3.1.
Vrcholový management
3.2.
Střední management (provozní management)
3.3.
Operační management
4.
Kontrola
4.1.
Vymezení
4.2.
Manažerská kontrola
4.3.
Kontrolní proces
4.4.
Získávání a výběr informací pro kontrolu
4.5.
Ověření správnosti získaných informací
4.6.
Hodnocení kontrolovaných procesů
4.7.
Záměry a návrhy opatření pro řídící subjekt
4.8.
Zpětná kontrola
4.9.
Funkce kontroly
4.10.
Druhy a formy kontrolních procesů
4.11.
Tendence dalšího vývoje kontroly
4.12.
Typy chyb
4.13.
Druhy kontroly
4.14.
Kritéria úspěšného kontrolního procesu
4.15.
Význam kontroly
4.16.
Kontrola, controlling, audit

Úryvek

"Organizační struktura řízení
= struktura řídících funkcí, orgánů řízení a útvarů řízení

1. Řídící funkce a orgány řízení
Řídící funkce – pracovní místo v organizace, které je důsledkem organizačního strukturování
Orgány řízení – komise, výbory, senáty, dozorčí rady, představenstva apod.
- skupiny lidí, jejichž cílem je vykonávat dozor, kontrolní činnost, radit
osobám v řídících funkcích, rozhodovat
a) normativní (legislativní) orgány řízení - jejich existence je nezbytná a vyplývá z právních předpisů (např. dozorčí rada či představenstvo u a.s.), jejich činnost je právně vymezená, jsou orgány trvalými
b) fakultativní (dobrovolné) orgány řízení – jsou zřizovány dobrovolně na základě vlastních předpisů organizace, mohou být trvalé či dočasné
Výhody orgánů řízení:
• zabraňují jednostrannému rozhodování vedoucího pracovníka,
• rozhodování se provádí i v době nepřítomnosti vedoucího pracovníka,
• posilují sebevědomí pracovníků při rozhodování.
Nevýhody orgánů řízení:
• jejich činnost je zdlouhavá a nákladná,
• orgán nemusí kvůli střetu názorů rozhodovat rychle – trvá to dlouho,
• zvyšují alibismus v rozhodování vedoucích pracovníků – ti radši nechávají rozhodnout orgán řízení.

2. Útvary řízení
Útvar řízení = označení pro pracovníky v určité funkce (např. děkanát či rektorát)
Lze je rozlišovat na:
• útvary a funkce lineární – mají přímou pravomoc rozhodovat o hlavní činnosti a nesou za ni zodpovědnost (rektor, děkan …)
• útvary na funkce štábní – nemají pravomoc vydávat příkazy a zasahovat do hlavní činnosti, jejich úkolem je zjišťovat a zpracovávat informace, které podávají útvarům a funkcím lineárním; vydávají např. doporučení"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 5 stran.
Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 4 až 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24442
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse