Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Organizování

Organizování


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na organizování. Popisuje kroky organizování i typy organizačních struktur.

Obsah

1.
Kroky organizování
2.
Typy organizačních struktur

Úryvek

"Zajišťuje dosažení stanovených cílů pomocí specializace, koordinace prací, lidí, vymezení pravomocí a odpovědností lidí
- Výsledkem je organizační struktura

- Pojmy: 1) Specializace: - Vyplívá z dělby práce
- Zaměřuje se na určitou činnost
- Výsledkem je zvýšení produktivity práce

2) Koordinace: - Sladění činností
- Je jí pověřen vedoucí pracovník, který je vybaven pravomocí udělování příkazů a zároveň je odpovědný za splnění úkolů

3) Kompetence: - Vymezení pravomoci a zodpovědnosti

4) Dělba pravomoci: - Rozdělení pravomocí mezi pracovníky
- Mají právo udělovat a vydávat příkazy bez nutnosti získat příkaz jiných členů instituce

5) Organizační struktura: - Je soubor prvků a vazeb mezi nimi

6) Útvar: - Je obecné označení pro libovolný prvek organizační struktury

7) Optimální rozpětí řízení: - Je to počet pracovníků, které je vedoucí pracovník schopen řídit, má omezenou fyzickou a duševní kapacitu

- Kroky organizování: 1) Identifikace činností: - Co všechno je třeba k zajištění naplánovaných úkolů udělat

2) Seskupování činností a jejich přiřazení k jednotlivým organizačním útvarům:
- Tato činnost může být prováděna z několika hledisek:
- Funkčního
- Výrobkového
- Konečného určení činností
- Geografického

3) Stanovení a přiřazení rolí: - Určujeme kolik lidí a jakých profesí bude práci zajišťovat
- Stanovují se popisy práce a funkčních míst
- Vybíráme konkrétní lidi do útvaru
Typy organizačních struktur

1) Z hlediska formálnosti: - Formální: - Struktura je oficiálně daná např. organizačním řádem
- Je daná jednoznačná nadřízenost, podřízenost a činnost jednotlivých útvarů

- Neformální: - Vzniká nahodile
- Je tvořena lidmi podobných zájmů
- Vedoucí osobnost není nikým jmenovaná
- Ideální je když vedoucí formální struktury má i neformální autoritu

2) Podle druhu sdružování činností: - Funkcionální: - Preferuje funkční specializaci útvarů
- Výhodou je efektivnost práce
- Nevýhodou je zaměření útvarů na úzkou specializaci, špatné komplexní řízení podniku"

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542325f289de4.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Organizovani.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse