Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Ošetřování dítěte s kraniocerebrálním poraněním (KCP) - bakalářská práce

Ošetřování dítěte s kraniocerebrálním poraněním (KCP) - bakalářská práce

Kategorie: Medicína

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se věnuje dětským pacientům s těžkým poraněním lebky a mozku. Teoretická část popisuje anatomii mozku, charakterizuje jednotlivé druhy kraniocerebrálního poranění (KCP), specifikuje jejich diagnostiku, příznaky a léčbu. Rovněž se zabývá přednemocniční péčí a vyšetřením pacientů. Druhá, praktická, část se pak zaměřuje na dětské pacienty, kteří byli v roce 2008 hospitalizováni na oddělení pediatrické resuscitační a anesteziologické péče (OPRIP) ve fakultní nemocnici v Ostravě a na klinice dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR) v dětské fakultní nemocnici v Brně. Shromažďuje data z ošetřovatelské dokumentace těchto nemocnic a provádí jejich analýzu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Charakteristika centrální nervové soustavy (CNS)
3.1.
Hřbetní mícha – medulla spinalis
3.2.
Mozek – encephalon
3.2.1.
Přední mozek – prosencephalon
3.2.2.
Koncový mozek – telencefalon, cerebrum
3.2.3.
Mezimozek – diencepfalon
3.2.4.
Střední mozek – mesencephalon
3.2.5.
Zadní mozek – rhombencephalon
3.2.6.
Varolův most – pons Varoli
3.2.7.
Prodloužená mícha – medulla oblongata
3.2.8.
Mozeček - cerebellum
4.
Rorzdělení kraniocerebrálních poranění podle Brichtové
4.1.
Podle časové posloupnosti
4.2.
Podle prostorové charakteristiky
4.3.
Podle komunikace se zevním prostředím
4.4.
Podle hlediska tíže poranění
5.
Charakteristika jednotlivých KCP
5.1.
Zlomeniny lebky
5.1.1.
Prostá zlomenina – prasklina (fisura)
5.1.2.
Rostoucí fraktura kalvy – growing fractrue
5.1.3.
Vpáčená zlomenina - ipresivní fraktura
5.1.4.
Zlomenina frontálního sinu
5.1.5.
Zlomeniny báze
5.1.6.
Fraktura typu pingpongového míčku – ping pong fracture
5.2.
Otřes mozku (commotio cerebri)
5.3.
Zhmoždění mozku (kontuze)
5.4.
Difuzní axonální poranění
5.5.
Extrakraniální krvácení
5.5.1.
Krvácení do tkání skalpu – kefalhematom
5.6.
Intrakraniální krvácení
5.6.1.
Epidurální hematom
5.6.2.
Subdurální hematom
5.6.3.
Subdurální efúze
5.6.4.
Traumatické subarachnoidální krvácení
5.6.5.
Traumatický intracerebrální hematom a hematocefalus
5.7.
Traumatický edém mozku
5.8.
Traumatické postižení hlavových nervů
5.9.
Poranění mozkových tepen a žil
5.10.
Penetrující poranění
5.10.1.
Střelná poranění
5.10.2.
Bodná poranění
5.10.3.
Sečná poranění
6.
Specifika KCP dětského věku
6.1.
Syndrom týraného dítěte – battered child
6.2.
„Třesené dítě“ – shaken baby
6.3.
Perinatální kraniocerebrální poranění
7.
Přednemoční péče
8.
Vyšetření dětských pacientů s KCP
8.1.
Klinické vyšetření
8.2.
Neurologické vyšetření dle Ševčíka
8.3.
Pomocná vyšetření
8.3.1.
Laboratorní vyšetření
8.3.2.
RTG lebky
8.3.3.
Počítačová tomografie (CT)
8.3.4.
Magnetická rezonance (MR)
8.3.5.
Mozková angiografie (AG)
8.3.6.
Sonografie mozku
9.
Cíle průzkumného šetření
10.
Metodika průzkumného šetření
11.
Analýza získaných dat
12.
Závěr
13.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4 ROZDĚLENÍ KRANIOCEREBRÁLNÍCH PORANĚNÍ PODLE BRICHTOVÉ
4.1. Podle časové posloupnosti
Kraniocerebrální poranění je možno dělit podle časové posloupnosti:
1. Primární poranění vznikající během úrazu
2. Sekundární poranění, způsobené z příčiny
- intrakraniální (např. edém mozku, vazospazmus).
- systémové (např. hypoxie, hypotenze, metabolická dysbalance).

4.2. Podle prostorové charakteristiky
Podle prostorové charakteristiky se rozlišují kraniocerebrální poranění:
1. Fokální (např. kontuze mozku, traumatický hematom).
2. Difúzní (např. difúzní axonální poranění).

4.3. Podle komunikace se zevním prostředím
Z hlediska komunikace se zevním prostředím dělíme KCP:
1. Otevřená
- Nepenetrující (bez porušení tvrdé pleny mozkově).
- Penetrující (porušená tvrdá plena mozková).
- Skrytě penetrující (patologická komunikace s vnějším prostředími bazi lební).
2. Zavřená (tupá, krytá)

4.4. Podle hlediska tíže poranění
Z hlediska tíže poranění hodnocené podle GCS po úrazu rozlišujeme KCP:
1. Lehká – GCS 15-13
2. Středně těžká – GCS 12-9
3. Těžká – GCS

5 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KCP
„Kraniocerebrální traumata můžeme rozdělit na krytá a otevřená. Dalším hlediskem pro dělení může být stav tvrdé pleny – poranění nepenetrující, penetrující a poranění skrytě penetrující. Z hlediska patofyziologie se poranění mozku rozdělují na primární a sekundární. Primární poranění mozku vzniká v okamžiku úrazu, nelze jej ovlivnit terapeuticky. Léčba spočívá v prevenci. Patří sem poranění difuzní (komoce, defuzní axonální poranění) a ložisková (kontuze, lacerace). Jako sekundární poranění mozku se označují patologické procesy na principu mozkové ischemie, vzniklé na podkladě zvýšeného nitrolebečního tlaku, mozkového edému nebo při transtentoriální herniaci.“

5.1. Zlomeniny lebky
Podle lokalizace lze zlomeniny rozdělit na zlomeniny kalvy a báze. Podle charakteru poškození měkkých pokrývek lebky je pak dělíme na zlomeniny otevřené a zavřené. Podle charakteru úrazového děje, velikosti účinkující síly a zejména místa a velikosti plochy působení dochází k prostým prasklinám, kominutivním frakturám nebo vpáčeným zlomeninám.

5.1.1. Prostá zlomenina – prasklina (fisura)
Je nejjednodušším typem zlomeniny kalvy, při kterém dochází k přerušení celistvosti kosti. Pokud není provázena neurologickými příznaky, projeví se pouze lokální bolestivostí a zduřením měkkých pokrývek lebky nad prasklinou. Na rentgenu se projeví jako tenká tmavá linie nepravidelných okrajů běžící napříč kostí. Samotnou fisuru není třeba ošetřovat. Může však dojít k rozvoji epidurálního hematomu při krvácení z poškozených meningeálních cév."

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21914
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse