Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Osobnost člověka, její utváření, struktura a základy psychohygieny - maturitní otázka

Osobnost člověka, její utváření, struktura a základy psychohygieny - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována osobnosti člověka, zaměřuje se především na charakteristiku jejích jednotlivých složek – aktivně-motivační, vztahově-postojové, výkonové, dynamické a seberegulační. Každou z nich definuje a popisuje její jednotlivé části. Závěrečná kapitola se zabývá základy psychohygieny, uvádí příčiny duševních poruch, seznamuje s neurózami a psychopatií.

Obsah

1.
Osobnost
2.
Složky osobnosti
3.
Aktivačně-motivační složka
3.1
Motivace
3.2
Potřeby a pudy
3.2.1
Druhy potřeb
3.3
Zájmy a záliby
3.3.1
Druhy zájmů
3.4
Ambice, cíle a životní plány
3.5
Zvyky, zlozvyky
4.
Vztahově-postojová složka
4.1
Charakter
4.1.1
Struktura charakteru
4.1.2
Typy charakteru
4.2
Postoje
4.3
Ideály
5.
Výkonová složka
5.1
Vlohy (dispozice)
5.2
Schopnosti
5.2.1
Druhy
5.2.2
Stupně schopností
5.2.3
Se schopnostmi souvisí
5.3
Intelekt
6.
Dynamická složka
6.1
Typy temperamentu – „šťávová teorie“
6.2
Konstituční typologie
6.3
I. P. Pavlov
6.4
Typ CNS
6.5
C. G. Jung
6.6
H. J. Eysenck
7.
Seberegulační složka
7.1
Mechanismy seberegulace
7.1.1
Sebeuvědomování
7.1.2
Sebepoznávání
7.1.3
Sebekoncepce
7.1.4
Sebevýchova
8.
Základy psychohygieny – duševní onemocnění
8.1
Příčiny vzniku
8.1.1
Biologické
8.1.2
Somatogenní
8.1.3
Psychogenní
8.1.4
Sociogenní
8.2
Neurózy
8.2.1
Neurastenie
8.2.2
Hysterie
8.2.3
Psychastenie
8.3
Psychopatie

Úryvek

"ZÁKLADY PSYCHOHYGIENY - DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
1. neuróza – pomáhá odstranit psycholog
2. psychóza – těžké duševní onemocnění, řeší psychiatr

příčiny vzniku:
1. biologické
- získané dědičností
- poškození zárodku během těhotenství (hluchota, slepota)
- zvýšená náchylnost k chorobám → později vznik duševních chorob
- projevy biologického růstu člověka – puberta, laktační období, sexuální deviace
2. somatogenní
- nejsou vrozené, ale souvisí se zásahem do biologického vývoje člověka
(např. poškození mozku – nehoda, léky, látky, infekční onemocnění; celkový zdravotní stav; fyziologické změny spojené s věkem → stařecká demence)
3. psychogenní
- těžko odlišitelné od sociogenních
- vycházejí ze zvláštností individuálního prožívání
- příčinou – vnitřní konflikty
- frustrace = dlouhodobé působení negativních vlivů
- deprivace = dlouhodobé nenaplňování potřeb člověka
- stres = tlak okolí
4. sociogenní
- nepříznivé společenské prostředí (vztahy v rodině, na pracovišti, manželské)
- adaptační procesy – chování a prožívání spojené se změnou prostředí (změna trvalého bydliště, odchod do důchodu)
- psychické infekce – vyvoláno soužitím s duševně narušenými lidmi

NEURÓZY
= stav, kdy jedinec trpí tělesnými nebo duševními obtížemi (předpoklady dané i geneticky)
­ narušení běžných mezilidských vztahů s nejbližšími lidmi
­ můžou být vyvolány i vlivem okolí – vztahy na pracovišti → reakce na prostředí – bolesti hlavy, žaludku, nespavost, tiky, zadrhávání v řeči, nutkavé pohyby

1. neurastenie - nejčastější forma neurózy
- příčina – stres, deprivace
- příznak – chronická únava, srdeční arytmie, problémy s dýcháním, zvýšené pocení, červenání, průjem, přecitlivělost, nervozita, poruchy spánku
2. hysterie - výkyvy v emocionální oblasti
- projevy – snaha upoutat na sebe pozornost, nekritický postoj, stylizace chování – většinou do kladné osoby
hysterický záchvat = připomíná afekt, ztížené ovládání pohybu, porucha vědomí, musí odeznít, nelze zastavit
3. psychastenie – zvýšená citová zranitelnost
- člověk si vytvoří speciální obranný systém (rituály)
fobie – přehnaný strach z něčeho (arachnofobie, klaustrofobie, xenofobie, sociální fobie – strach ze selhání, z konkurence)"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse