Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Osobnost jedince s mentálním postižením

Osobnost jedince s mentálním postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná otázka na téma osobnost jedince s mentálním postižením. Uvádí obecné zákonitosti vývoje dítěte s mentálním postižení a zvláštnosti v jednotlivých oblastech - smyslové percepci, myšlení, paměti, pozornosti, emocí, volních vlastnostech, charakteru a sexualitě. V závěru jsou uvedeny definice jednotlivých stupňů retardace.

Obsah

1.
Psychický a somatický vývoj
2.
Smyslová percepce (= vnímání)
3.
Myšlení
4.
Paměť
5.
Pozornost
6.
Emoce
7.
Volní vlastnosti
8.
Charakter
9.
Klinické znaky mentální retardace
9.1
Lehká mentální retardace
9.2
Středně těžká mentální retardace
9.3
Těžká mentální retardace
9.4
Hluboká mentální retardace

Úryvek

“myšlení
- poznávací funkce, v souvislosti s ním hovoříme o poznání zobecnělém, zprostředkovaném (přes slovo), jehož nástroj je převážně řeč a podstatou relacionování (uvádění do vztahů)
- pokud utváříme vztahy mezi vnímanými jevy či jevy představovými - myšlení konkrétní, jestliže relacionujeme mezi pojmy, jde o myšlení abstraktní
- nejobecnějším významem slova je pojem, spojením dvou pojmů vytváříme soud, spojením dvou soudů úsudek
- úsudku je možno docílit cestou indukce (obecný závěr z jednotlivostí) či cestou dedukce
- základní myšlenkové operace: rozlišování, třídění, komparaci, analýzu (syntézu) a zobecnění (tj. generalizaci, které je možno dosáhnout pouze pomocí abstrakce).
- základním znakem je porušení poznávací činnosti, v důsledku sníženého vnímání si dítě vytváří vel¬mi
omezenou zásobu představ - zúžení základny pro rozvíjet myšlení
- zvláštnosti v myšlení MR:
• u dítěte předškolního věku pozorujeme velmi nízkou úroveň rozvoje myšlení, souvisí s nedostatečným rozvojem řeči jako základního nástroje myšlení
• omezenou schopnost abstrakce a zobecňování - pouze u dětí s lehčími formami MR se myšlení může dostat za hranice konkrétnosti; první abstrakcí - abstrakce barvy, určité úrovně „žlutá jako sluníčko“
• nedovede používat obecné pojmy - obecné znaky, které by mu umožnily charakterizovat rozdíl mezi ptákem a jiným živým tvorem, nedokáže abstrahovat
• MP dítě spíše vzpomíná, než přemýšlí, jeho myšlení se omezuje na konkrétní situační souvislosti mezi předměty a jevy, je chudé a neproduktivní
• nesoustavnost myšlení - výkyvy pozornosti a neustále kolísající tonus psychické aktivity znemožňují dítěti déle a soustředěněji, z tohoto pak plyne nezaměřenost a nesoustavnost jeho myšlení
• slabá řídicí úloha myšlení - nepromýšlí své jednání a nepředvídá jeho důsledek, spojeno i s tzv. nekritičností myšlení - nepochybuj í o správnosti okamžitých domněnek
• chybí kvalita myšlení = tzv. sekvenční myšlení - chápání sledu věcí a jevů, správné vnímání jejich logických souvislostí a časové následnosti; obsahuje funkci zapamatování postupů „dělání věcí“ (např. zavázat uzel a kličku) a návyků (např. hygieny); význam v organizaci času - musíme plánovat
- základní nedostatek myšlení mentálně retardovaných dětí - omezená až žádná schopnost zobecňování - se ve vyučování projevuje tím, že si tyto děti nedovedou osvojit pravidla a obecné pojmy; někdy se naučí těmto pravidlům nazpaměť, ale nechápou jejich význam a nevědí, pro které jevy je lze použít - brzda společného vzdělávání dětí s mentální retardací a dětí nepostižených"

Poznámka

Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13911
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse