Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Osoby se specifickou poruchou učení - úvod do problematiky

Osoby se specifickou poruchou učení - úvod do problematiky


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou osob se specifickou poruchou učení. Postupně představuje následující poruchy: dysgrafie, dysortografie, dyslexie, dyspraxie, dyskalkulie, dyspinxie a dysmúzie. U každé nemoci se snaží popsat její projevy, možnosti řešení a možné průvodní jevy. Dále vyjmenovává, co není disporuchou. Věnuje se péči o děti se specifickými vývojovými poruchami učení. Informuje, co může být příčinou poruch učení, včetně diagnostiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jednotlivé poruchy učení
2.1.
Dysgrafie
2.2.
Dysortografie
2.3.
Dyslexie
2.4.
Dyspraxie
2.5.
Dyskalkulie
2.5.1.
Dyspinxie
2.5.2.
Dysmúzie
2.6.
Disporuchou není
3.
Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení
3.1.
Co tedy může být příčinou poruch učení?
3.2.
Diagnostika

Úryvek

"Předpona dys- znamená rozpor nebo deformaci, tudíž si pod pojmem dysfunkce představíme funkci špatnou a deformovanou. Druhá část názvu je přejata z řeckého označení činností, které jsou postiženy. Z hlediska postupného vývoje znamená tedy dysfunkce funkci neúplně vyvinutou. Projevují se nedokonalou schopností vnímat, číst, psát, počítat nebo ovládat pravopis. Nejsou spojeny se smyslovými handicapy ani s opožděním rozumového vývoje.
Poruchy se neprojevují pouze v jedné konkrétní oblasti, ale i v dalších oblastech jako např. řeč, neúplná soustředěnost nebo obtíže ve zrakovém či sluchovém vnímání. Vznikají i na základě lehkých mozkových dysfunkcí.
Na výskyt poruch učení upozorňuje výrazný rozdíl v jednotlivých předmětech (např. rozdíl mezi matematikou a češtinou). V České republice jsou 4% dětí znevýhodněna právě těmito poruchami. Z těchto 4% připadá 95% dyslexii. Tyto poruchy se nejčastěji vyskytují a diagnostikují po nástupu do základní školy, přetrvávají na 1. stupni základní školy. Později však mohou tyto poruchy odeznít.
Jak jste již zjistili, poruchy učení postihují především děti ve školním věku. Právě porucha učení může zapříčinit neúspěchy ve výuce a dítě tímto zažívá pocit méněcennosti. Neúspěch a méněcennost je ve svých důsledcích mnohem horší než porucha sama.

Pojem poruchy učení je souhrnným označením různorodých poruch, které se projevují nejčastěji obtížemi při nabývání a užívání zejména tzv. školních dovedností (čtení, psaní, počítaní, atd.) u jedinců s alespoň průměrnou úrovní intelektu.
Tyto děti jsou velmi často označovány rodiči jako líné, jsou jim vyčítány špatné výkony ve škole, jsou častěji tělesně trestány. Někdy i učitelé je hodnotí jako málo nadané, které těžce chápou, projevují málo zájmu o školu, jsou líné, vzpurné, uzavřené, nesamostatné. Pro mnohé rodiče to může být natolik nepříjemné, že se učiteli začnou vyhýbat. Tím dochází k nepochopení a vyhrocování vztahu mezi učitelem a rodiči. Tyto děti jsou častěji i terčem posměchu spolužáků. Na negativní hodnocení reagují dvěma způsoby. Buď se uzavírají do vlastního světa a postupně se v nich vytváří pocit méněcennosti, nebo se brání nápadným chováním. Jestliže trpí školními neúspěchy, špatnou rodinnou atmosférou po delší dobu, dostávají se do napětí, které zákonitě vyvolává neurotické příznaky (bolesti hlavy, žaludku, nechutenství, tiky, poruchy spánku apod.).
Poruchy učení jsou nejčastějším druhem znevýhodnění, které zařadí dítě do kategorie integrovaných žáků, resp. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zatímco u lehčích forem těchto poruch je zřetelný např. vliv stavby jazyka prostředí, v němž jedinec žije, současně také výukových metod používaných ve vzdělání, vzdělávacího nátlaku, zdravotních a sociálních podmínek nebo úrovně odborné péče, těžké formy poruch jsou na jazykových a kulturních faktorech prakticky nezávislé."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.volny.cz/dyskalkulie/SPECPOR.htm; http://www.jablko.cz/SPU/SPU/SPU_2.htm; http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=511; http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie; http://www.zslubenec.azit.cz/spuvp.doc; http://www.emimino.cz/pages/story/5202.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse