Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Osvícenství - maturitní otázka 4/10

Osvícenství - maturitní otázka 4/10

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá obdobím osvícenství. Nejdříve vysvětluje samotný pojem a charakterizuje jeho základní rysy. Představuje hlavní francouzské představitele. Dále uvádí, jakým způsobem se projevilo osvícenství v ostatních zemích. Seznamuje s osvícenskými panovníky Ruska, Pruska a českých zemí. Větší pozornost je věnována charakteristice vlády Marii Terezie a jejího syna Josefa II. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Válka za nezávislost USA - maturitní otázka 3/10, následující Starověké Řecko a Řím, doba železná a římská na našem území - maturitní otázka 5/10

Obsah

1.
Co je to osvícenství
1.1
Hlavní znaky
1.2
Představitelé
1.3
Merkantilismus
2.
Osvícenský absolutismus
2.1
Rusko
2.1.1
Petr I. Veliký
2.1.2
Kateřina II. Veliká
2.2
Prusko
2.2.1
Fridrich II. Veliký
2.3
České země
2.3.1
Vláda a reformy Marie Terezie
2.3.2
Josef II. a jeho patenty

Úryvek

"Osvícenství = myšlenkové (a kulturní) hnutí konce 17. – 18. století, klade důraz na lidské schopnosti a využití rozumu, podporuje vzdělanost, vědu a kritizuje společenské poměry (snaží se hledat lepší politický systém, spravedlivější uspořádání společnosti)

- je opakem Baroka, které bylo zaměřeno na církev, ta udržovala mezi lidmi pověry, byla netolerantní (např. katolíci x protestanti,), ale hlavně má nad lidmi moc, lidé hlavně věřili a nepoužívali tak rozum

- požaduje náboženskou toleranci, kvalitní a důstojný život (zrušit nevolnictví), vzdělanost (povinná školní docházka), podporuje rozvoj vědy (založeny vědecké instituce), v politice požadavky rozšíření práv na více lidí, podíl lidu na vládě skrze volby (volební právo), …

- (počátky v Anglii => rozšiřují se dále do Evropy, hlavně do Francie); představitelé: encyklopedisté: Voltaire a Diderot (vytvořili encyklopedii s myšlenkami osvícenství), Rousseau, Montesquieu (moc nemá mít jen jeden člověk, měla být rozdělena (na výkonnou, zákonodárnou a soudní) Locke (spol. smlouva – panovník jen kontroluje, aby nebyl v zemi chaos, moc by byla rozdělena), Newton (vesmír se řídí fyzikálními zákony, bůh je sice stvořitel, ale již své výtvory neovládá), …

Deismus – nepopírá existenci boha, ale tvrdí, že neřídí náš život
Ateismus – poprvé někdo připustil, že bůh nemusí existovat

(hospodářství: Merkantilismus X Liberalismus => (merkantilismus – smyslem je, aby vývoz převažoval nad dovozem; zavedení cla; vyváží se drahé (originální) zboží; státní dozor, oprava silnic kvůli lepšímu obchodu) X (ekonomický liberalismus – směřuje k volnému trhu – svoboda podnikání; stát do obchodu nezasahuje (A. Smith); politický liberalismus – svoboda rozhodování, rozšíření volebního práva, náboženská svoboda, vzdělání, …))

Osvícenský absolutismus
- Panovníci uplatnili osvícenské teorie tak, že prováděli reformy, aby lepší život poddaných přinesl prosperitu celému státu, ale o vládu se dělit odmítali
- Osvícenští panovníci: Petr I. Veliký, ruská carevna Kateřina II.Veliká, Fridrich II. Veliký, Marie Terezie a Josef II.

Rusko:
Petr I. Veliký – chtěl Rusku otevřít dveře do Evropy, vedl války se Švédskem, obsadil východní Pobaltí; provedl reformu armády, podporoval rozvoj manufaktur, za jeho vlády školy pro šlechtice, kteří se měli později uplatnit jako úředníci nebo vojáci, provedl novou forma zdanění, …

Kateřina II. Veliká – většina jejích reforem skončila již na svém počátku, za její vlády se nezlepšilo ani postavení nevolníků, (získala přístup k Černému moři), (významná osobnost za její vlády – kníže Potěmkin)

Prusko:
Fridrich II. Veliký – provedly reformy ve správním systému, podporoval veřejné vzdělávání a kulturu, rozvoj manufaktur (hlavně textil a zbraně), podpora obchodu, zrušil mučení, …
- vedl dobyvačné války :
: vedl válku o rakouské dědictví (=boj o Slezko kvůli surovinám) s Marií Terezií
- válka skončila mírem, nevýhodně pro Marii Terezii
: 1756/1763 - tzv. sedmiletá válka
- konečné získání Slezka Pruskem
- za vlády Fridricha II. Velikého se území Pruska zdvojnásobilo"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20834
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse