Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Otázky je státnicím z mikroekonomie ZČU 1

Otázky je státnicím z mikroekonomie ZČU 1

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text učený ke státní závěrečné zkoušce přehledně a podrobně seznamuje s vymezením ekonomie, jejím předmětem a základními ekonomickými vztahy.

Obsah

1.
Úvod do ekonomie, základní ekonomické vztahy
1.1
Předmět ekonomie, pozitivní a normativní ekonomie, metody a chyby při zkoumání
1.2
Vzácnost, zákon vzácnosti, statky vzácné a volné
1.3
Ekonomický koloběh, ekonomické subjekty
1.4
Základní ekonomické otázky co? jak? pro koho?, základní typy ekonomických systémů
1.5
Hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti, zákon klesajících

Úryvek

“a) předmět ekonomie, pozitivní a normativní ekonomie, metody a chyby při zkoumání
• Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika.
Ekonomická teorie zkoumá pohnutky, které vedou lidi k tomu, aby uspokojovali své potřeby, analyzuje způsoby, jakými je mohou lidé uspokojit a vysvětluje ochotu lidí něco vyrábět.
Nejjednodušší definice předmětu ekonomie je, že zkoumá, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají.
Ekonomie je tedy věda o tom, jak lidé rozhodují o využití vzácných zdrojů (výrobních faktorů s alternativním použitím), a jak lidé rozdělují vyrobené statky ke spotřebě (současné a budoucí) mezi jednotlivé osoby a skupiny ve společnosti.
Podstatou ekonomické činnosti člověka je vyrábět statky a služby na základě podnikatelské činnosti s cílem vytvářet bohatství. Některé definice zdůrazňují, že ekonomie se zabývá vytvářením a rozdělováním bohatství.
Ekonomie předpokládá rozumné chování (racionalitu) ekonomických subjektů. Zkoumá a sleduje pouze ekonomické cíle. Mimoekonomické cíle nejsou předmětem zkoumání ekonomie.
Ekonomicky racionální chování je takové, které vede nejefektivnějším způsobem a nejkratší cestou k dosažení ekonomického cíle.
• Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je, tuto realitu popisuje a hledá v ní zákonitosti jejího fungování, je spíše formálně-logická.
Ekonomie se má zabývat tím, co je a ne tím, co by mělo být.
Pozitivní ekonomové považují určitou míru zásahů za nutnou a užitečnou.
Zabývá se takovými jevy, které jsou vědeckými metodami zjistitelné a dokazatelné. Posuzuje individuální i skup. racionalitu chování - nejefektivnější způsob, který vede k dosažení ek. cílů.
• Pro normativní ekonomii je zkoumání reality pouze východiskem, zabývá se tím, co by mělo být. Zjištěnou skutečnost hodnotí a většinou kriticky, je spíše společenská.
Normativní ekonomie vychází z hodnotových soudů a zajímají ji, kromě problému efektivního fungování ekonomiky, také otázky sociální, etické a všeobecně lidské. Vychází z toho, že ekonomická činnost musí být založena na uskutečňování vyšších humanistických principů svobody a rovnosti člověka, která by mu umožnila seberealizaci. Zastánci pozitivního směru ekonomického myšlení považují takový přístup za nevědecký.
• Metody zkoumání - Ekonomové a vědci z jiných oborů vyvinuli určité techniky nazývané „vědecký přístup“, které usnadňují pochopit síly působící v pozadí nezaměstnanosti, cen a mezd, rozdělování důchodů nebo zahraničního obchodu.
Pozorování: Pozorování ekonomických procesů je jedním z hlavních zdrojů ekonomických poznatků, vycházíme zejména z historických záznamů.
Analýza: ekonomická = přístup, který vyvozuje nebo předpovídá určité typy ekonomického chování na základě předem daných předpokladů o tom, jak jsou lidé nebo firmy motivovány nebo jak budou jednat, rozvíjení, testování ekonomických teorií, velmi důležitá je historie a fakta;
statistická = nezbytné jsou matematické metody teorie pravděpodobnosti a ekonometrie, třídění faktů, tvorba statistických ukazatelů, průměrování údajů
Experimenty: kontrolované experimenty – rozdělení pozorované populace do dvou nebo více skupin, s každou z nich se zachází přesně stejně, s výjimkou změny jediného faktoru (zkoumaného);
laboratorní experimenty – vytvoří se skupiny lidí, jakožto vzorek firem a spotřebitelů, v ekonomice špatně proveditelné – je obtížné napodobit v laboratoři skutečnou ekonomiku, lidé se v pokusných situacích často chovají osobitě);"

Poznámka

Vypracováno k bakalářským zkouškám v roce 2009.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16799
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse