Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky ke zkoušce z managementu

Otázky ke zkoušce z managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor 8 otázek ke zkoušce z managementu. První otázka popisuje podstatu a funkce managementu, druhá se vedle úkolů manažera zabývá také jeho profilem. Následně jsou představeny počátky vědeckého řízení nebo současné koncepce managementu. Zbylý prostor patří managementu změn a kvality a úplný závěr se krátce zmiňuje o projektech.

Obsah

1.
Podstata managementu
1.1.
Podstata managementu
1.2.
Dovednosti manažera
1.3.
Stupně managementu, význam pojmu management
1.4.
Manažerské funkce
1.5.
Management jako vědní obor
2.
Základní pojmy managementu, manažerské funkce, profil manažera
2.1.
Management
2.2.
Řízení
2.3.
Plánování
2.4.
Individuální cíle, řízení podle cílů
2.5.
Manažerská osobnost
2.6.
Kompetence manažera, vůdcovství
2.7.
Manažerský styl práce, styl vedení
2.8.
Tajemství úspěchu osobnosti, problémy současného managementu
2.9.
Kritické faktory úspěchu
2.10.
Vedení
2.11.
Maslowova teorie potřeb
2.12.
Kompetence manažera, manažer a vůdce
3.
Počátky managementu
3.1.
Vědecké řízení
3.1.1.
F. W. Taylor
3.1.2.
Další osobnosti
3.2.
České řízení: Tomáš Baťa
4.
Manažerské role a funkce
4.1.
Manažerské role
4.2.
Manažerské funkce
5.
Současné manažerské přístupy
5.1.
Přehled
5.2.
Procesní přístupy
5.3.
Psychologicko-sociální přístupy
5.4.
Systémové přístupy
5.5.
Kvantitativní přístupy
5.6.
Empirické (pragmatické) přístupy
6.
Management změn
6.1.
Změny a organizace
6.2.
Řízení změn, přístupy ke změně
6.3.
Radikální změny procesů
6.4.
Evoluční změna
6.5.
KAIZEN – kontinuální zlepšování
6.6.
Bariéry při realizaci změn a jak je překonat
7.
Řízení kvality
7.1.
Řízení kvality a její koncepce
7.2.
TQM
7.3.
Model EFQM
7.4.
Program Národní ceny ČR za jakost
7.5.
Model excelence EFQM
7.6.
Popis jednotlivých kritérií
7.7.
Měření výsledků
8.
Projektový management
8.1.
Projekt, charakteristika a základní znaky projektů

Úryvek

"1,PODSTATA MANAGMENTU. MANAŽERSKÉ ČINNOSTI. ÚROVEŇ MANAGMENTU. MANAGMENT JAKO VĚDNÍ OBOR.

PODSTATA MANAGMENTU
Potřeba řídit se datuje od okamžiku,kdy se lidé poprvé pokusily dosáhnout cílů prostřednictvím skupinové práce.Po 2.světové válce bylo pod pojmem managementu chápáno podnikové řízení u subjektů produkujících zisk.Dnes se obecně uznává,že řízení je nezbytné ve všech organizacích a nejen ve výrobních nebo produkujících zisk.Kdekoli je žádoucí dosáhnout cílů,je třeba rozvinout funkci řízení.Nutnost řízení je pociťována v malých i velkých podnicích, organizacích, firmách, úřadech,školách, finančních institucích, zdravotnických zařízeních, veřejné správě, armádě, policii. Peter F. DRUCKER zdůrazňuje,že právě v neziskových organizacích, které nejsou orientovány podnikatelsky,je management potřebný nejvíce.Základem obecného chápaní filozofie řízení je volba cílů(čeho se má dosáhnout)a volba prostředků(jak stanovených cílů dosáhnout).Velikost manažera se měří jeho schopnostmi dosáhnout stanovených cílů organizace optimální kombinací lidí,prostředků a metod,jeho schopnostmi rozvíjet podnik zvolit správné cíle a získat lidi pro jejich dosažení.Manažer musí neustále rozvíjet své schopnosti.Manažer musí cíle organizace nejen jasně sdělit a vysvětlit všem zaměstnancům tak,aby každý člen dané organizace věděl,proč byly dané cíle vytyčeny a co znamenají či budou znamenat,a to pro něj osobně.

ŘÍZENÍ= stanovit cíl a získat lidi
Podstata a poslaní managementu:- dosažení výkonnosti,úspěšnosti(prosperity)organizace.

Přístupy,techniky,metody,zkušenost a doporučení managementu tvoří základní skupinu dovednosti manažera . Souběžně je nezbytné zvládnout další znalosti z oblasti, ekonomie, práva, financí, účetnictví,personalistiky,informatiky aj.
Management jako specifická oblast lidské činnosti má i svoje exaktní disciplíny (prognózování, plánovaní,rozhodovaní,organizovaní,kontrolovaní aj.) i méně exaktní s jistými prvky umění.K těm patří řízení lidských zdrojů a vedení lidí.
Podle P.F.DRUCKERA je výklad slova managementu zvlášť nesnadný. Především jde o pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků,dokonce i do britské angličtiny.Označuje nejen funkci,ale také lidi,kteří jí vykonávají

MANAGEMENT= řízení---------celků

dílčích částí

Management lze aplikovat na různých organizačních úrovních tj.různých stupních hierarchického organizačního uspořádaní dané organizace.Podle toho rozlišujeme:
- vrcholový(TOP)
- střední(MIDDIE)
- základní (BASIC)
- nižší(LOWER)
Efektivní řízení se týká prezidenta korporace,správce nemocnice,vládního dohlížitele,vedoucího skautské skupiny,církevního biskupa.
Pojem management má tři významy:
- skupina řídicích pracovníků,která realizuje manažerské funkce v určité organizaci
- specifický způsob řízení lidí(výkon manažerských funkcí)
- vědní obor,který má svůj předmět a metody zkoumaní

Management jsou typické činnosti,které manažer vykonává,jako je rozhodovaní,organizovaní,plánovaní,kontrolovaní,vedení lidí,koordinace,motivovaní atd.
Management je v celený soubor ověřených přístupů,názorů,zkušeností,doporučení a metod,které vedoucí pracovníci( manažeři)užívají ke zvládnutí specifických činností(manažerských funkcí),jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace.
Manažerské funkce=manažerské činnosti(úkoly managementu)
Management- proces systematického provádění všech manažerských funkcí(plánovaní,organizovaní,řízení lidských zdrojů,vedení lidí,kontrola),jež jsou nezbytné ke stanovení a dosažení soustavy cílů organizace."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1,5 strany. Otázky jsou zpracované v rozsahu 2 až 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25103
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse