Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky ke zkoušce z účetnictví

Otázky ke zkoušce z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je obsaženo 12 zpracovaných okruhů k vysokoškolské zkoušce z účetnictví. Otázky seznamují s podstatou, principy, doklady a technikami účetnictví, účtováním dlouhodobého majetku či cenin a věnují se rovněž problematice inventarizace a dalším tématům.

Obsah

1.
Inventarizace majetku a závazků
1.1.
Inventarizace a její význam
1.2.
Příčiny neshod
1.3.
Postup inventarizace
1.3.1.
Inventura
1.3.2.
Porovnání skutečného stavu se stavem účetním
1.3.3.
Určení příčin rozdílů
1.3.4.
Zjištění odpovědných osob za inventarizační rozdíly
1.3.5.
Stanovení způsobu vypořádání inventarizačního rozdílu
1.3.6.
Posouzení ocenění majetku
1.4.
Inventarizační komise
1.5.
Inventarizační zápis
1.6.
Druhy a lhůty inventarizací
1.6.1.
Časové hledisko
1.6.2.
Podle rozsahu
2.
Majetek podniku
2.1.
Podle složení
2.2.
Podle zdrojů financování
2.3.
Rozvaha
2.3.1.
Druhy
2.3.2.
Typické změny rozvahových stavů
2.3.3.
Hospodářské operace
2.3.4.
Rozvahové změny
3.
Účtování inventarizačních rozdílů
3.1.
Možné výsledky inventarizace
3.2.
Peníze na cestě
3.3.
Inventarizační rozdíly a jejich účtování
4.
Dlouhodobý majetek
4.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
4.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4.3.
Dlouhodobý finanční majetek
4.4.
Oceňování dlouhodobého majetku
4.5.
Způsoby pořizování
5.
Podstata a význam účetnictví
5.1.
Předmět účetnictví
5.2.
Požadavky kladené na účetnictví
5.3.
Systém účetních informací
5.4.
Typy účetnictví
5.4.1.
Finanční
5.4.2.
Manažerské
5.5.
Vedení účetnictví podvojného typu
5.6.
Právní úprava účetnictví
6.
Účetní doklady
6.1.
Správné, úplné, průkazné účetnictví
6.2.
Podstata a význam účetních dokladů
6.2.1.
Členění účetních dokladů
6.2.2.
Obsah účetních dokladů
6.3.
Vyhotovení účetních dokladů
6.4.
Opravy účetních dokladů
6.5.
Oběh účetních dokladů v podniku
6.5.1.
Fáze oběhu
6.5.1.1.
Přezkoušení správnosti
6.5.1.2.
Příprava k zaúčtování
6.5.1.3.
Zaúčtování
6.5.1.4.
Úschova, skartace
7.
Dlouhodobý majetek – odepisování a účtování vyřazení
7.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
7.2.
Zákon o daních z příjmu stanoví
7.3.
Výpočet daňových odpisů
7.4.
Vyřazení dlouhodobého majetku
7.4.1.
Vyřazení likvidací
7.4.2.
Vyřazení prodejem
7.4.3.
Vyřazení v důsledku škody
7.4.4.
Vyřazení darováním
8.
Ceniny, bankovní účty a jejich účtování
8.1.
Ceniny
8.1.1.
Nákup, úbytek
8.1.2.
Inventarizační rozdíly
8.2.
Bankovní účty
9.
Účetní technika – účetní záznamy, zápisy, účetní knihy
9.1.
Účetní záznamy a jejich forma
9.2.
Zásada oprav účetních záznamů
9.3.
Účetní zápisy
9.4.
Rozdělení a opravy účetních zápisů
9.5.
Chybně zaúčtované účetní případy
9.6.
Účetní knihy
9.6.1.
Deník
9.6.2.
Hlavní kniha
9.6.3.
Analytická evidence
10.
Výnosy z hlediska účetnictví
10.1.
Výnosy
10.1.1.
Provozní výnosy
10.1.2.
Finanční, mimořádné výnosy
10.2.
Účtování výnosů
10.2.1.
Provozní
10.2.2.
Finanční
11.
Náklady z hlediska účetnictví, zásady účtování nákladů
11.1.
Členění nákladů
11.1.1.
Z hlediska účetnictví
11.1.1.1.
Provozní
11.1.1.2.
Finanční, mimořádné
11.1.2.
Zásady účtování nákladů
11.1.3.
Podle vztahu ke změnám
11.2.
Účtování nákladů
11.2.1.
Provozní
11.2.2.
Finanční
12.
Účet – podstata, formy, rozpis rozvahy, obraty a zůstatky účtů, druhy účtů
12.1.
Rozvaha
12.2.
Rozpis rozvahy do účtů
12.3.
Podvojný účetní zápis
12.4.
Výsledkové účty
12.5.
Obraty a zůstatky na účtech
12.6.
Otevírání a uzavírání účtů
12.7.
Druhy účtů
12.7.1.
Syntetické a analytické

Úryvek

"1) Inventarizace majetku a závazků
Význam inventarizace:
 Záznamy v účetnictví se musí pravdivě odrážet skutečný stav a podávat věrný obraz o majetku a závazcích podniku
Např.: záznam v pokladní knize o jeho zůstatku musí být stejné jako peněžní hotovost v pokladně, záznam o výši závazku určitému dodavateli se nesmí odchylovat od skutečného dluhu apod.
Co je inventarizace:
 je to porovnávání skutečného stavu se stavem účetním
Tímto porovnáním vzniká shoda nebo neshoda.
Příčiny neshod:
úmyslné- vznikají proto, aby přispěly k zakrytí takových nesprávných jevů, jako např. zcizení, daňového úniku apod.
neúmyslné- početní chyby, nesprávné zaúčtování vycházející z nepochopení účetních předpisů
přirozené vlastnosti- jako je vysychání, éteričnost, vlhkost aj., které mají vliv na jejich množství nebo kvalitu
způsobené manipulací- rozbití, rozprášení

Postup inventarizace:
1) Inventura
 zajišťuje skutečný stav majetku a závazků
Rozeznáváme inventuru:
a) fyzickou- skutečný stav zjišťujeme přepočítáním, převážením, přeměřením majetku
b) dokladovou- skutečný stav zjišťujeme podle dokladů (např. stav pohledávek a závazků, zůstatek na BÚ)

Inventurní soupis je průkazný účetní záznam, který obsahuje zjištěné skutečnosti a způsoby jejich zjišťování, podpisové záznamy osoby za zjišťování skutečnosti odpovědné a osoby odpovědné za provedení inventarizace, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
2) Porovnání skutečného stavu se stavem účetním:
Může dojít:
K inventarizačním rozdílům
-přebytek (skutečný stav je větší než účetní)
-manko (skutečný stav je menší než účetní)
-shoda (nastává, jestliže skutečnost se neodchyluje od účetních záznamů)"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 2 strany. Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1 až 3 stran.
Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse