Otázky z ekonomiky podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Složka obsahuje vypracované otázky ke zkoušce na ekonomické fakultě z předmětu podniková ekonomika a zahrnuje 8 témat, jako dlouhodobý majetek, odpisování, investiční činnost podniku, kapitálová struktura podniku, náklady, sanace a zánik podniku, výnosy, výrobní činnost podniku a zásobování

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek, odpisování
1.1
Majetková struktura podniku
1.2
Dlouhodobý majetek
1.2.1
Oběžný majetek
1.2.2
Oceňování dlouhodobého majetku
1.2.3
Oceňování oběžného majetku
1.2.4
Odpisování dlouhodobého majetku
1.2.4.1
Metoda lineárních odpisů
1.2.4.2
Metoda degresivních odpisů
1.2.4.3
Metoda progresivních odpisů
2.
Investiční činnost podniku
2.1
Investice
2.1.1
Hodnocení efektivnosti investic
2.1.2
Metody hodnocení investic
2.1.3
Výnosnost (rentabilita) investic
2.2
Prostá doba splacení
2.2.1
Diskontovaná doba splacení
2.2.2
Čistá současná hodnota
2.2.3
Metoda vnitřního výnosového procenta
3.
Kapitálová struktura podniku
3.1
Vlastní kapitál
3.2
Základní kapitál
3.3
Kapitálové fondy
3.4
Fondy ze zisku
3.5
Cizí kapitál
3.5.1
Důvody pro použití cizího kapitálu
3.5.2
Výnosnost vlastního kapitálu = čistý zisk / vlastní kapitál
4.
Náklady
4.1
Manažerské pojetí nákladů
4.2
Nákladové funkce
4.3
Krátkodobé nákladové funkce
4.4
Dlouhodobé nákladové funkce
4.5
Nákladové funkce a analýza bodu zvratu
4.6
Bod zvratu při neměnné ceně a lineárním vývoji nákladů
4.7
Mezní náklady a maximalizace zisku
5.
Sanace a zánik podniku
5.1
Fáze krizového vývoje podniku
5.1.1
Sanace
5.1.2
Příčiny hospodářských potíží
5.2
Zánik podniku
6.
Výnosy
6.1
Výsledek hospodaření podniku
6.2
Výnosy a jejich tvorba
6.3
Výsledek hospodaření
6.4
Rozdělování výsledku hospodaření podniku
7.
Výrobní činnosti podniku
7.1
Produkční funkce
7.1.1
Jednofaktorová produkční funkce Q = f (X)
7.1.2
Obecná produkční funkce
7.1.3
Charakteristiky produkční funkce
7.2
Ekonomické využití produkčních funkcí
7.2.1
Optimální kombinace výrobních faktorů
7.2.2
Optimální kombinace VF z hlediska minimalizace nákladů
7.3
Výkon výrobního zařízení
7.3.1
Doba činnosti výrobního zařízení
7.3.2
Výpočet výrobní kapacity
7.3.3
Optimální kombinace VF z hlediska maximalizace zisku
8.
Zásobování
8.1
Bilance materiálu
8.2
Propočty spotřeby materiálu
8.3
Řízení zásob

Úryvek

"NÁKLADY

Jsou to peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů.
Dle závažnosti se dělí na běžné (provozní, finanční) a mimořádné.
Provozní náklady – spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, ZC DM, prodaný materiál a ostatní provozní náklady.
Finanční náklady – prodané CP a podíly, náklady z fin. maj., nákladové úroky, náklady z přecenění CP a derivátů, ostatní finanční náklady.
Mimořádné náklady – manka a škody, náklady na změnu metody.

Manažerské pojetí nákladů

Je odlišné od pojetí účetního.
1) Rozlišují se ekonomické náklady, které oproti nkl. účetních zahrnují i tzv. oportunitní nkl.
Oportunitní náklady – částka peněz, která je ztracena, pokud zdroje nejsou využity na nejlepší možnou alternativu.
Explicitní náklady – mají formu peněžních výdajů.
Implicitní náklady – nemají formu peněžních výdajů, lze je obtížně vyčíslit. Pro jejich vyjádření používáme oportunitní nkl.

2) Přírůstkové náklady – jsou ovlivněny manažerským rozhodováním (náklady výroby).
Utopené náklady – zbývající (budou vznikat, i když nevyrábíme).

3) Rozlišení na zkl. délky období.
Krátkodobý pohled: fixní a variabilní.
Dlouhodobý pohled: neexistují žádné fixní náklady, všechny nkl. jsou proměnné.

Nákladové funkce
Vyjadřují vývoj nákladů. Je to vztah mezi náklady a objemem produkce. N = f(q)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13035
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse