Otázky z práva VŠE

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část vypracovaných otázek z práva pro VŠE zpracovává tyto okruhy: právo jako pojem, prameny práva obecně, prameny práva ES/EU a právní řád v ČR.

Obsah

1.
Právo (pojem, právo v objektivním a subjektivním smyslu, systém práva)
1.1
Objektivní právo
1.2
Subjektivní právo
1.3
Význam práva
1.4
Právní vědomí
1.5
Typy právní kultury
2.
Prameny práva obecně
2.1
Právo psané a nepsané
2.2
Právní akty
2.3
Precedenty
2.4
Právní obyčeje
2.5
Normativní smlouvy
2.6
Obecné právní zásady
2.7
Jurisprudence
3.
Prameny práva ES/EU
3.1
Evropské právo
3.2
Primární právo ES
3.3
Sekundární právo ES
4.
Právní řád v ČR
4.1
Normativní právní akty
4.2
Zákony a ústavní zákony
4.3
Zákonné opatření Senátu PČR
4.4
Podzákonné právní akty

Úryvek

“1. Právo (pojem, právo v objektivním a subjektivním smyslu, systém práva)

- každé společenství lidí představuje složitý mechanismus
• k jeho fungování je zapotřebí určité regulace
o regulace vnáší do mechanismu řád a pořádek, udržuje jej, a tím vytváří optimální stav nezbytný k tomu, aby takový mechanismus mohl vůbec fungovat
- nejúčinnější regulací společnosti se zatím jeví regulace normativní
• systémy skládající se ze společenských norem jakožto příkazů, zákazů a dovolení
- prioritní postavení v těchto systémech má právo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- významným normativním systémem je též morálka
= souhrn pravidel vzájemného chování

a) objektivní právo
• soubor pravidel chování, vytvořený státem v určité době a ve zvláštní formě
• pravidla chování jsou státem vynutitelná
o každý je povinen se těmito pravidly řídit, nechce-li riskovat, že na něho dopadnou prostředky státního donucení, které jsou stanoveny jako následek jejich porušení
o a jsou obecně závazná
 i ten, kdo má jiný subjektivní názor na správnost nebo nesprávnost určitého chování, je musí respektovat

b) subjektivní právo
• představuje možnost chování zaručenou objektivním právem člověku, instituci či státnímu orgánu, míru možného chování, která vyplývá z určitého obsahu konkrétního právního vztahu a je zpravidla definována jako souhrn oprávnění toho kterého účastníka onoho právního vztahu vedle jeho povinností
o např. zaměstnavatel je oprávněn požadovat po zaměstnanci výkon sjednaného druhu práce a zaměstnanec je povinen pro zaměstnavatele sjednaný druh práce vykonávat
Význam práva
- právo je úzce spjato se státem
- stát vytváří právo tím, že uznává určité formy pravidel chování za právní
• tvorba práva je v tomto smyslu závislá na státu
- utváření práva závisí na příčinách, které spočívají v sociálně-ekonomické struktuře společnosti
- vznik a existence práva jsou totiž spjaty s existencí společenských vztahů určitého druhu
• společenské vztahy jsou výsledkem a formou vzájemného chování lidí
o tj. chování, jímž lidé působí na sebe navzájem
- právo je prostředkem donucení, ale zároveň klade meze donucení
• nástroj takového určitého, vymezeného a předvídaného donucení, jež se aplikuje jen v určitých předem stanovených případech
• zároveň však právě vylučuje, tj. zakazuje a donucením postihuje jakékoli jiné donucení, takové, které se neopírá o právo
- tím, že reguluje chování, právo omezuje svobodu subjektů práva
• tím i vymezuje a garantuje míru těchto svobod
• Ústava ČR tuto míru vymezuje takto:
o každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdy nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá
o státní moc (státní orgány) slouží občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon"

Poznámka

Vypracované první 4 otázky z práva z VŠE.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16883
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse