Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky z práva životního prostředí

Otázky z práva životního prostředí

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základy ochrany životního prostředí - TUR, globální problémy, ekologická politika EU, státní ekologická politika ČR. Právo životního prostředí - zakladní zákony. Organizace ochrany ŽP. Právní odpovědnost při ochraně ŽP. Ochrana ŽP v mezinárodním a komunitárním právu. Právo životního prostředí v EU. Subjekty, nástroje a legislativní proces, územní plánování. Prostředky ochrany ŽP - posuzování vlivu na ŽP, integrovaná prevence a snižování znečištění, informace a účast veřejnosti v ochraně ŽP. Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země. Ochrana vody. Ochrana půdy. Ochrana lesa. Ochrana přírody a krajiny. Ochrana rostlinstva a živočišstva. Odpady. Obaly. Záření. Hluk a vibrace Geneticky modifikované organismy. Chemické látky a přípravky. Živelní pohromy. Ochrana životního prostředí a ochrana lidského zdraví. Ochrana ŽP a památková péče. Ochrana ŽP v hornictví. Ochrana ŽP v rámci zemědělství. Ochrana ŽP v energetice. Ochrana ŽP v dopravě. Ústava ČR a listina základních práv a svobod, zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace o životním prostředí - plné znění.

Obsah

1.
Základy ochrany životního prostředí
2.
Právo životního prostředí
3.
Organizace ochrany ŽP
4.
Právní odpovědnost při ochraně ŽP
5.
Ochrana ŽP v mezinárodním a komunitárním právu
6.
Právo životního prostředí v EU
7.
Subjekty, nástroje a legislativní proces
8.
Prostředky ochrany ŽP
9.
Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země.
10.
Ochrana vody
11.
Ochrana půdy
12.
Ochrana lesa
13.
Ochrana přírody a krajiny
14.
Ochrana rostlinstva a živočišstva
15.
Odpady
17.
Záření
18.
Hluk a vibrace
19.
Geneticky modifikované org.
20.
Chemické látky a přípravky
21.
Živelní pohromy
22.
Ochrana životního prostředí a ochrana lidského zdraví
23.
Ochrana ŽP a památková péče
24.
Ochrana ŽP v hornictví
25.
Ochrana ŽP v rámci zemědělství
27.
Ochrana ŽP v dopravě
28.
Ústava ČR a listina základních práv a svobod
29.
Zákon o životním prostředí
30.
Zákon o právu na informace o životním prostředí

Úryvek

"Ekologická politika EU
První akční program ochrany ŽP(1973) – stanovil právní zásady a priority, kterými se měla řídit ekol. politika Společenství v následujících pěti letech. Do dneška šest AP, prvních pět formou sdělení Komise ostatním orgánům EU.

Druhý akční program(1977) – obsahoval požadavek na přehodnocení prům. politiky s ohledem na ŽP, stanovil 11 zásad ekol. politiky, kterými se řídili i další APOD.

Třetí akční program(1982) – zdůraznil principy prevence, požadavek na integraci politiky ŽP do ostatních politik Společenství.
Přijetím Jednotného evropského aktu byla do smlouvy začleněna kapitola Životní prostředí.

Čtvrtý akční plán(1987) – zabýval se otázkou implementace komunitárních norem ŽP a zpřístupnění informací o ŽP.
Maastrichtská smlouva zavedla pojem TUR.

Pátý akční program(1993) – soustředil se na TUR.

Šestý akční program(2002) – do roku 2010, poprvé obsahuje právně závazná ustanovení.

Priority:
- změna klimatu
- biodiverzita
- ŽP a lid. zdraví
- přír. zdroje a odpadové hospod.

Obsahuje i snižování skleníkových plynů a obchodování s emisními povoleními CO2.

Ustanovení o ekologické politice v EU v čl. 174-176 SES, v čl. 6 je vyjádřena povinnost tuto politiku zapracovat i do ostatních oblastí.

Výrazným způsobem se dostávají do konfliktu s cíli enviromentální politiky(podle čl. 2 a 174 SES): zemědělská, potom politika v oblasti dopravy, energetická, obchodní, regionální, kohenzní fond.
Státní ekol. politika ČR
Do r. 1989 ŽP ve špatném stavu, po revoluci ministr Moldan r. 1990 vydává Modrou knihu – o stavu ŽP po 40 letech, navazuje na to Duhový program – návrh nápravy a ozdravení špatného stavu ŽP.

Do r. 1992 – plodné období, poté do r. 1998 malý rozvoj práva i politiky ŽP. R. 1998 – přijetí Státního programu ochrany přírody a krajiny v ČR, 1999 a 2001 – dvě Státní politiky ŽP, doplněny poté o Státní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR. 2000-2002 plodné období kvůli harmonizaci práva v ČR.

St. program ochrany přírody a krajiny ČR – orientován na přírodní složky ŽP, na les, půdu a vodu, zejména na vlastní přírodu a krajinu. Sleduje cíle ze strategického hlediska.

Aktuální Státní politika ŽP(2001) – vychází z TUR. Zvýšený důraz taky na mezisektorovou spolupráci a provázanost sektorových politik. Mezi nejdůležitější opatření patří: snižování emisí oxidu dusíku, zlepšení kvality vodstva, intenzifikace čistíren odpadních vod, vytvoření systému chráněných územích NATURA 2000, identifikace cizích látek v půdě, snižování zátěže hlukem. Obsahuje právní nástroje, které jsou členěny v krátkodobém, dlouhodobém a střednědobém horizontu.

Důležitá je také integrace do jiných úsekových státních politik, mající vztah k tomuto prostředí, která nyní není příliš propracovaná."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4959
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse