Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Otto Kernberg: Normální a patologická láska

Otto Kernberg: Normální a patologická láska


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Text je pojednáním o vybrané knize z předmětu Sociální psychologie, a to Normální a patologická láska Otto Kernberga. Nejedná se o věcnou recenzi, ale vlastní reflexi a zamyšlení nad dílem jako takovým i nad jednotlivými kapitolami a hlavními myšlenkami knihy.

Obsah

1.
Souvislost mezi láskou, sexem a erotickou touhou
2.
Vývoj sexuální identity, psychopatologie
3.
Zamyšlení nad příklady z psychologické praxe
4.
Erotika ve filmu
5.
Závěrečné hodnocení

Úryvek

"Láska a cokoliv, co s ní souvisí, nás dennodenně obklopuje. Díky tomu je název (a tím i stěžejní téma knihy) velice atraktivní a zajímavé. Je určitě dobré věnovat monografii tématu lásky, a to jak lásce „zdravé“, tak „patologické“, a pohlédnout na ně komplexně, protože lásku cítíme všichni a leckdy se setkáme i s onou patologickou. Každý proto jistě rád uvítá pohled současné psychoanalýzy do podstaty tohoto nejkrásnějšího citu. Ostatně i Předmluva k českému vydání z pera PhDr. Michaela Šebka, CSc. hovoří taktéž. Odtud se čtenář mimo jiné dozví také to, že Otto F. Kernberg patří k největším žijícím autoritám v psychoanalytickém a psychiatrickém světě. Pro zájemce je pak připojen i stručný autorův životopis.
Hned v první kapitole se autor věnuje sexuální tematice. To je oblast, která každého čtenáře určitě velmi zajímá. Svědčí to tím pádem o Kernbergových zkušenostech s lidskou psychikou, protože co dovede čtenáře přikovat ke knize bezpečněji, nežli poutavé téma úvodem? Je jasné, že láska a sex spolu úzce souvisí. Sex zase úzce souvisí s biologií a autor píše, že u primátů jsou hormonální podněty navíc modifikovány psychosociálními podněty (na rozdíl od hlodavců, s nimiž pro ilustraci sexuální chování primátů srovnává). V lidském sexuálním prožitku shledává tři základní prvky – vnitřní sexuální identitu, volbu dominantního objektu a intenzitu sexuální touhy. Při podrobnějším rozebírání těchto základních prvků pak podává i důkazy (s odkazem na patřičné výzkumy – jména výzkumníků a rok uskutečnění studie). O transsexualitě autor uvádí (navzdory obecnému mínění), že nejvýraznější roli při této poruše hrají závažné patologické jevy v raných psychosociálních interakcích. Nevylučuje však podíl hormonů.
Fascinující sexuální tematiku neopustil autor ani ve druhé kapitole. Ta je zaměřena přímo na vzrušení a erotickou touhu. Sex a láska jsou úzce propojeny, se sexem je propojena erotická touha, ale touha není podmíněna láskou. Ovšem sloveso „milovat“ se používá pro psychický i fyzický akt. I zde jsou obsahem textu autorovy úvahy nad závěry a výzkumy jeho kolegů v oboru, konkrétně se často odvolává na Sigmunda Freuda, zejména pak v části o emocích, pudech a instinktech. Zatímco instinkty jsou vrozené a biologické (hlad), pudy jsou psychologičtí motivační činitelé lidského chování (libido). Velmi zajímavý je výklad o klinických znacích erotické touhy. Vztahy mezi tělesnými výčnělky (penis, bradavka, jazyk, dokonce výkaly) a otvory (pochvy, ústa, řiť), jinak řečeno též „obsahující“ a „obsažené“ se nesmí zaměňovat s maskulinním a femininním, aktivním a pasivním."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e8362680d19.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
O_Kernberg_Normalni_a_patologicka_laska.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse