Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pád komunistických režimů v Československu, Polsku, Maďarsku a NDR

Pád komunistických režimů v Československu, Polsku, Maďarsku a NDR

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce přibližuje nejdůležitější události zemí střední Evropy při jejich přechodu od komunistického k demokratickému režimu v letech 1988−1990. Na počátku zachycuje situaci v Sovětském svazu ve 2. polovině 80. let a poté se zabývá opozicí a průběhem kolapsu režimu v jednotlivých vybraných zemích. Zmiňuje rovněž jejich vývoj těsně po převratech a v závěru nechává otevřenou otázku dalších osudů těchto zemí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Situace v SSSR ve druhé polovině 80. let
3.
Pád komunismu ve střední Evropě
3.1.
Polsko
3.1.1.
Solidarita a církev
3.1.2.
Pád režimu
3.2.
Maďarsko
3.2.1.
Opozice
3.2.2.
Pád režimu
3.3.
Československo
3.3.1.
Charta 77 a další opoziční hnutí
3.3.2.
Pád režimu
3.4.
Německá demokratická republika
3.4.1.
Opozice
3.4.2.
Pád režimu
4.
Závěr
5.
Příloha: Petice Několik vět otištěná 2 července 1989 v Lidových novinách

Úryvek

"3.1. Situace v SSSR v druhé polovině 80. Let
Politická situace v SSSR se výrazně změnila v roce 1985 nástupem Michaila Sergejeviče Gorbačova na pozici generálního tajemníka ÚV KSSS. Změna poměrů jistě souvisela i s tím, že Gorbačov byl zapřisáhlý antistalinista (jeho i Raisiny prarodiče byli ve 30. letech uvězněni) a i když se po svém nástupu choval zpočátku opatrně, již v listopadu 1987 „autoritativně porušil tabu kritiky Stalina a stalinismu, které platilo od začátku Brežněvovy vlády, když prohlásil: „ Někdy se tvrdí, že Stalin neznal přesná fakta o bezpráví. Dokumenty, které máme k dispozici, ukazují, že tomu tak není. Vina Stalina a jeho nejbližších spolupracovníků před tváří strany a lidu za to, že dal volný průchod masovým represáliím a bezpráví, je obrovská a neomluvitelná. Jde o historickou lekci udělenou všem generacím.“ Dá se tedy souhlasit s myšlenkou, že kdyby se stal nástupcem Černěnkova kdokoliv jiný, s největší pravděpodobností by k liberalizaci a demokratizaci v SSSR nedošlo. Od jeho nástupu až do roku 1989 se zahraniční politika Sovětského svazu vůči jeho satelitům proměnila od počátečního odmítání reforem, přes uvažování o nich až k jejich podpoře. Navenek se to projevovalo stále menším zasahováním do vnitřního vývoje v jednotlivých zemích, zdůrazňováním odpovědnosti každé komunistické vlády za rozvoj nastoupené cesty a socialismu. Zásadní také bylo Gorbačovovo opuštění Brežněvovy doktríny, která byla základem vztahu SSSR k zemím sovětského bloku. Opuštění této myšlenky vedlo až k tomu, že jednotlivým zemím bylo přiznáno právo na další svobodný vývoj.

Gorbačov zpočátku neměl jasnou představu o reformách, o tom jak by na sebe měly navazovat, ani o jejich hloubce. Zřejmě i proto mu nakonec „přerostly přes hlavu“ a zničily jej. První reformy patří do onoho „opatrného“ období, o kterém je zmínka již v předchozím odstavci. Můžeme sem zařadit jeho snahu o urychlení ekonomického vývoje („uskorenije“ ) a tažení proti alkoholu. Protože však narazil na neprůchodný politický aparát, pokusil se prosadit větší otevřenost – tzv. glasnosť a snažil se tak vytvořit informovanější a svobodnější obyvatelstvo, které považoval za nezbytnou podmínku právě pro urychlení ekonomického vývoje. Ranou pro vyhlášenou glasnosť byla katastrofa v Černobylu v dubnu 1986. K nehodě došlo 26. dubna, ale televize o ní krátce informovala až o dva dny později – o zamoření informovala zahraniční média a ruští novináři se začali hlasitě ozývat a požadovali právo na informace a na skutečnou glasnosť. Dá se říci, že Černobylem skončilo období umanutého utajování a SSSR se začal otevírat světu. Třetím termínem jasně spjatým s Gorbačovem a jeho politikou je pak ještě perestrojka, neboli přestavba. Tento termín měl vlastně označovat jeho reformy, ale protože toto slovo bylo od Pražského jara v SSSR zapovězené, zvolil nové označení, které mělo znamenat spíše přestavbu. Gorbačov zhruba do poloviny roku 1988 věřil, že sovětský režim je možné reformovat (v roce 1986 také slovo reforma rehabilitoval a veřejně prohlásil, že v SSSR je zapotřebí radikálních reforem). Perestrojka „nezahrnovala jen prohloubení reformy ekonomické, ale též záměr přenést reformy do systému politického – krok, jehož směrem se kdysi vydala i reforma československá a jemuž se tehdy ostatní „bratrské“ strany vyhýbaly anebo jej omezovaly jen na minimum.“ Vedení KSSS se postupně začalo dělit na reformní a konzervativní křídlo, až došlo k definitivnímu rozdělení. Na jedné straně stál Jelcin, který patřil k radikálním reformátorům požadujícím rychlou a hlubokou demokratizaci, a který si brzy získal oblibu nejen tím, že s lidmi mluvil a naslouchal jejich názorům, ale i pro svou skromnost. Na druhé straně pak stála skupina kolem Ligačova, která se snažila reformy brzdit a zůstat pouze u Andropovových opatření a obávala se narůstající kritiky. Oba muži se na podzim 1987 dostali do prudkého sporu, který skončil odvoláním Jelcina z politbyra i z vedení moskevské stranické organizace. Na jednu stranu jeho odchod oslabil radikální část KSSS, na druhou jemu samotnému pomohl posílit jeho politický vliv."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce pro předmět Soudobé dějiny střední Evropy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23074
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse