Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Parlament ČR a legislativní proces - základní charakteristika

Parlament ČR a legislativní proces - základní charakteristika

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce stručně uvádí základní informace o Parlamentu České republiky. Velmi výstižně popisuje jeho vývoj, složení, i základní pravomoci. Zabývá se také legislativním procesem příjímání závazných právních norem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právní úprava
3.
Složení Parlamentu České republiky
4.
Orgány a funkcionáři Parlamentu ČR
4.1.
Předsedové a místopředsedové komor
4.2.
Parlamentní výbory
5.
Jednací řád Poslanecké sněmovny
6.
Jednací řád Senátu
7.
Pravomoci Parlamentu ČR
8.
Legislativní proces
9.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod

Česká republika je označována za republiku s parlamentní formou vlády. Proto jediným přímo voleným ústředním orgánem je parlament, od jehož složení je odvozeno vytvoření vlády. Rovnováha mezi mocí (zákonodárná a výkonná) je v parlamentní republice založena na tom, že vláda je odpovědná parlamentu (ten je volen na časově omezené období) a lze ji parlamentem odvolat, přitom je i parlament rozpustitelný.
V Evropě se vyvinuly dvě základní formy parlamentarismu. První formou je britský model. Spočívá na preferenci silné vlády založené na homogenní parlamentní většině. Druhou formou je model, který se uplatňoval v kontinentální Evropě, a to tzv. konsensuální model parlamentní vlády založený na vytváření koalic politických stran. Ten se ještě dá dělit na klasický republikánský parlamentarismus a francouzský systém označovaný jako poloprezidentská republika založená na skutečném dualismu rozdělené moci výkonné. Parlamentní forma vlády vytvořená v České republice je formou vycházející z konsensuálního modelu.

2. Právní úprava

Ústavní úprava základních principů, postavení a fungování Parlamentu ČR je obsažena v hlavě druhé Ústavy České republiky. Některé dílčí záležitosti jsou pak upraveny v dalších částech Ústavy nebo v ústavním zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Ústava ČR se v Preambuli odkazuje na dobré tradice československé státnosti, proto Parlament ČR v určitém ohledu navazuje na :
• Národní výbor (říjen 1918-listopad 1918)
• Revoluční Národní shromáždění (listopad 1918-duben 1920)
• Národní shromáždění (1920-1938) ->dvoukomorové -> Sněmovna poslanecká a Senát
• Prozatímní národní shromáždění (říjen 1945-květen 1946)
• Ústavodárné národní shromáždění (květen 1946-květen 1948)
• Národní shromáždění (červen 1948-1968) -> jednokomorové
• Federální shromáždění (1968-1992) ->dvoukomorové -> Sněmovna lidu a Sněmovna národů

Parlament ČR je konstruován jako dvoukomorový. Existují zde Poslanecká sněmovna a Senát. Tato dvoukomorovost dnešního Parlamentu ČR není totožná s dvoukomorovostí bývalého Federálního shromáždění (1969-1992), kde Sněmovna lidu představovala rovné volební právo a Sněmovna národů představovala rovné státoprávní postavení České i Slovenské republiky ve federaci. Dnešní parlament vychází z idejí a principů parlamentu 1. republiky (1918-1938). Senát má být protiváhou Poslanecké sněmovny a má představovat určitou brzdu, která vytváří předpoklady pro kvalitnější legislativní proces. Dvoukomorový systém tedy plní kromě funkce zdržovací zejména funkci dvojí ochrany stability Ústavy. Proto také obě komory vznikají odlišně. Poslanecká sněmovna na základě zásad poměrného zastoupení a Senát na základě zásad většinového systému. Dalším odlišným prvkem jsou různě dlouhá volební období (Poslanecká sněmovna – 4 roky, Senát – 6 let a každé dva roky 1/3 senátorů).A nakonec mají různé postavení při přípravě a schvalování zákonů.

3. Složení Parlamentu České republiky

Parlamentu ČR se skládá ze dvou komor, Poslanecké sněmovny a Senátu, které mají určité samostatné, autonomní postavení.

1. Poslanecká sněmovna
Má 200 poslanců volených na 4 roky. Volby do Sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Poslanci se volí všichni najednou. Ústava zakotvuje neslučitelnost (inkompatibilitu) s funkcí poslance a senátora. Sněmovna může být rozpuštěna prezidentem republiky, ale pouze z důvodů stanovených v Ústavě.

2. Senát
Je složen z 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let, přitom se každé dva roky volí 1/3 senátoru. Volby jsou provedeny tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému. Senát je komora stále činná, nerozpustitelná, takže je schopna stále plnit svou funkci. "

Poznámka

Práce do předmětu Politologie – Bezpečnostní a strategická studia - Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14922
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse