Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Parlamentní volby v Bělorusku 2004 - případová studie na volby v nedemokratickém režimu

Parlamentní volby v Bělorusku 2004 - případová studie na volby v nedemokratickém režimu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato případová studie popisuje parlamentní volby v Bělorusku v roce 2004, které byly spojeny s referendem rozhodujícím o změně ústavy (připojení ústavního dodatku) ve smyslu prodloužení dvoutermínového funkčního období běloruského prezidenta. První část se ve stručnosti zabývá nástinem vývoje této postsovětské země po roce 1989, dále politickým a volebním systémem Běloruské republiky. Stěžejní pasáž textu se týká samotného průběhu voleb do Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky. Usiluje o ucelený a nepříliš subjektivně zabarvený pohled na volební kampaň, hlasovací proceduru, proces sčítání volebních hlasů a krátce také nahlíží na povolební události. Základním cílem této práce je spíše zkompilovat dostupné historiografické materiály, nežli přijít s něčím podnětným, což je vzhledem k zadání této práce samozřejmé. Snaží se vystihnout všechny zásadní okolnosti vztahující se k těmto volbám, ale zároveň tuto událost zbytečně „nerozpitvávat“.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj politického systému
2.1
Bělorusko před rozpadem SSSR až do nástupu A. Lukašenka k moci
2.2
Lukašenkova politika v 90. letech 20. století
2.3
Volby a politická situace v letech 2000-2006
3.
Politický systém
4.
Stranický systém
5.
Volební systém
6.
Průběh parlamentních voleb v roce 2004
7.
Závěr
8.
Seznam literatury a elektronických zdrojů
9.
Seznam příloh
9.1
Výsledky prezidentských a parlamentních voleb mezi lety 1994-2006

Úryvek

“ 6. Průběh parlamentních voleb v roce 2004

Oficiální den voleb do Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky byl stanoven na 17.10. 2004, ale tomuto datu předcházelo 5 denní předčasné volební období od 12. do 16. října 2004 pro ty, jenž např. z pracovních důvodů (obchodní cesta) nemohli přijít k urnám v určený den. Společně s těmito volbami proběhlo referendum, které rozhodovalo o připojení dodatku k ústavě. Tento dodatek prodlužoval funkční období prezidenta Běloruska zahrnující původně pouze dvou termínové držení prezidentského úřadu. Lukašenko si byl dobře vědom blízkosti konce svého mandátu, a proto si chtěl zajistit prodloužení své samovlády. Volby probíhaly dvoukolovým absolutním většinovým systémem ve 110 jednomandátových volebních obvodech. V prvním kole zvítězil kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu všech hlasů. Druhé kolo se týkalo těch situací, kdy ani jeden z kandidátů neobdržel patřičnou absolutní většinu všech hlasů a zúčastnili se jej 2 nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Volby se řídily ústavou, ale především volebním zákonem přijatým parlamentem v roce 2000, který obsahuje také podmínku 50 % volební účasti v kole prvním a 25 % ve druhém kole. Při nesplnění těchto podmínek se konají tzv. doplňovací volby.
Všech 6 619 volebních stanic se tedy 12. října 2004 otevřelo v 10 hodin místního času. Hlasování ve dnech 12.- 16.10. 2004 probíhalo v rozmezí 10-14 hodin a 16-19 hodin. Celkem se dalo na stranických kandidátkách nalézt více než 300 kandidátů, jejichž řady však byly ještě do zahájení oficiálního dne voleb či dokonce až v jejich průběhu řádně prosety, o čemž se podrobněji zmiňuji později. Od 12. října 2004 byl politickým stranám i jednotlivým kandidátům odepřen přístup do rádia a televize a zároveň jim bylo sděleno, ať zastaví volební kampaň před 17. říjnem. Na řádný průběh voleb dohlížela policie a za jejich organizaci odpovídala soustava volebních komisí s přibližně 72 tisíci pracovníky. Systém komisí zahrnoval Ústřední komisi po volby a referendum, dále 110 oblastních komisí a 6659 okresních komisí (40 na ambasádách v zahraničí). Členy Ústřední komise tvořili především zaměstnanci regionálních poboček ministerstva spravedlnosti, i když i zástupci politických stran zde mohli zasednout, ale pouze s hlasem poradním a nikoliv rozhodovacím. Oblastní a okresní volební komise obsazeny především příslušníky veřejných organizací a pracovních kolektivů. Dalo se zde najít pouze mizivé procento členů politických stran.
Volební komise rozhodovaly o registracích potenciálních kandidátů, z nichž převážná většina dostala důvěru od pracovních kolektivů. Kandidáti byli navrženi také 17 politickými subjekty za podmínky, že daná politická strana měla v příslušném volením obvodu stranickou buňku. Členové politických stran a pracovních kolektivů získali nominaci na kongresech a shromážděních příslušné organizace. Kandidáti se mohli také ucházet o přízeň voličů z vlastního uvážení, ale za předpokladu, že za nimi stálo 1 000 podpisů jejich spoluobčanů z daného volebního obvodu. Oblastní volební komise registrovaly celkem 359 kandidátů, přičemž 151 bylo straníků, 137 bezpartijních z pracovních kolektivů a 71 „samonominovaných“. O znovuzvolení se pokoušelo 57 poslanců Sněmovny reprezentantů a co se týče zastoupení žen, tak využilo svou možnost pasivního volebního práva celkem 79 příslušnic něžného pohlaví. Voleb se odmítla zúčastnit pouze menší politická formace – Konzervativně-demokratická strana Běloruské lidové fronty, která zároveň vyzývala ostatní strany a voliče, aby ji v tomto postupu následovaly.
Pokládám za důležité uvést, že takřka polovina ze všech žádostí o registraci se u obvodních komisí nesetkala s pochopením a úspěchem. Nejčastějšími důvody se staly:
1) Nesprávné údaje o majetku a příjmech, které měli kandidáti povinnost vykázat – zde se často jednalo o nezahrnutí směšných sum nebo se stávalo, že zaměstnavatelé poskytli komisi při prověřování daných skutečností jiné údaje nežli pracovníkovi.
2) Vadné údaje na podpisových listech vyjadřujících podporu „samokandidátům“ – při zjištění takových nepřesností alespoň v 15 % případů došlo k vyřazení žádosti, zde se především testovala autenticita podpisů.
3) Chybně zaregistrovaná adresa místní stranické organizace příslušné politické strany – běžně se stávalo, že místní pobočky ministerstva spravedlnosti deregistrovaly primární stranické buňky těsně před rozhodováním o registraci a příslušná strana už nestihla zřídit novou místní organizaci."

Poznámka

Obsahuje 4 stránky tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11279
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse