Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pasiva banky a jejich řízení

Pasiva banky a jejich řízení

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje banky, jejich význam, ukazuje jejich bilanci a zabývá se podstatou bankovních pasiv, vlastním a cizím kapitálem bank. Popisuje jednotlivé typy cizího kapitálu (vklady). Dále práce definuje volné peníze a charakterizuje poptávku po penězích. Věnuje se také ekonomickému růstu, jeho znakům, zdrojům a bariérám v něm.

Obsah

1.
Bilance banky a její rozbor
2.
Podstata bankovních pasiv
3.
Řízení pasiv
4.
Členění bankovních pasív na jednotlivé druhy a charakteristika druhů bank. pasiv
5.
Vlastní kapitál
6.
Přiměřenost VK
7.
Rozvahové položky
8.
Vklady na viděnou (šekovatelné, vista vklady, na požádání)
9.
Platební karty
10.
Šeky
11.
Cestovní šeky
12.
Termínované vklady
13.
Úsporové vklady
14.
Depozitní certifikáty
15.
Bankovní obligace
16.
Úvěry od jiných bank
18.
Úvěry od centrální banky
19.
Volné peníze v ekonomice (úspory = volné peníze)
20.
Poptávka po penězích
21.
Úspory
22.
Ekonomický růst
23.
Zdroje ekonomického růstu
24.
Bariéry ekonomického růstu

Úryvek

"Podstata bankovních pasiv

Z rozvahy banky vyplývá, že pasiva představují závazky banky, a to závazky dvojí:
a) vůči subjektům, které bance svěřily dočasně volné peníze
b) vůči subjektům, které do banky vložily peníze jako podnikatelský kapitál (v podobě akcií)

Tyto pasiva banka používá k financování svých aktiv a k provozu svého hmotného majetku.
Na straně pasiv v bilanci obchodních bank dochází k té zvláštnosti, že pasiva se skládají většinou z finančních závazků (depozit)

Pro pasiva je typické:
a) krátkodobá povaha depozit
b) vysoký bilanční podíl cizích peněz v porovnání s vlastními prostředky

Vlastní prostředky jsou v menšině, ale zjišťuje se jejich podíl pomocí ukazatele multiplikátoru vlastních prostředků (VM) a měří vztah mezi součtem všech aktiv (A) a součtem všech vlastních prostředků / vlastního kapitálu (K).

VM = A/K

Tento vztah nám ukazuje, kolikrát jsou aktiva větší než vlastní kapitál.

Ke zvláštnosti strany pasiv bilance banky dochází i ve spojení s výkaze Z/Z a to v tom, že depozita způsobují náklady ve formě úroků uhrazených a též ve formě administrativních prací.
Z části přináší i výnosy ve formě poplatků za vedení účtů.
Největšími nákladovými položkami jsou pasivní úroky, osobní náklady a náklady na bankovní informační systém.
Nástrojem dodržování cílů (rentabilita, likvidita, riziko) je řízení bankovních aktiv a pasiv.
Umění řídit banku spočívá v provádění obchodní politiky, která na jedné straně uspokojí akcionáře a na druhé straně centrální banku (ta chce bezpečnost).
Stejně jako u jiných soukromých objektů je nejvyšším cílem při řízení banky maximalizace zisku (dlouhodobě, nikoliv krátkodobě).
Zisk se definuje jako rozdíl mezi hrubým výnosem na jedné straně a veškerými úrokovými náklady a všemi zbývajícími náklady plus s daněmi na straně druhé."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6869
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse