Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Patologie k druhé lékařské atestaci: Leukémie, patologie lymfatických uzlin, onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí - přednášky 2/6

Patologie k druhé lékařské atestaci: Leukémie, patologie lymfatických uzlin, onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí - přednášky 2/6

Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou formou zápisků zpracována některá témata z oblasti patologie. Zápisky se otevírají problematikou leukémie a poté rozebírají onemocnění lymfatických uzlin, dýchacího a trávicího ústrojí. Zachyceny jsou příčiny nemocí, jejich rozvoj a průběh, obsažena je dále charakteristika jejich projevů a popis následků. Zmíněny jsou také skupiny postihované jednotlivými nemocemi a odhad šancí na vyléčení. Jedná se o vysoce odborný text určený pro lékaře, kteří budou absolvovat druhou atestaci. Předchozí část zápisků naleznete na Patologie k druhé lékařské atestaci: Patologie mammy, nádory dětského věku, imunofenotypizace a molekulární diagnostika, neurodegenerace - přednášky 1/6 a následujcí zde Patologie k druhé lékařské atestaci: Historie patologické anatomie, posmrtné změny, poruchy krevního oběhu, dystrofie, pigmenty, litiáza, amyloidóza - přednášky 3/6.

Obsah

1.
Leukémie
1.1.
Rozvoj nemoci
1.2.
Akutní a chronická leukémie
1.3.
Leukémie z lymfocytů
1.4.
Myeloidní rodina
1.4.1.
ALL
1.4.2.
AML
1.4.3.
CLL
1.4.4.
HCL
1.4.5.
CML
2.
Patologie lymfatických uzlin, lymfony
2.1.
Slezina
2.2.
Zánět uzlin – hyperplazie
2.2.1.
Bakteriální zánět
2.2.2.
Virová lymfadenitida
2.2.3.
Autoimunitní a imunodeficience
2.2.4.
Lymphadenitis granulomatózní
2.2.5.
Histiocytózy
2.3.
Lymfony
2.3.1.
Klasifikace
3.
Onemocnění dýchacího ústrojí
3.1.
Hrtan a průdušnice
3.2.
Plíce
3.2.1.
Obstrukční plicní choroby akutní
3.2.2.
Obstrukční plicní choroby chronické
3.2.2.1.
Emfyzém
3.2.2.2.
Bronchiektázie
3.2.3.
Restrikční plicní choroby akutní
3.2.3.1.
Restriktivní distresový syndrom
3.2.3.2.
Bronchopulmonální dysplazie
3.2.3.3.
Adultní restriktivní distresový syndrom
3.2.3.4.
Primární atelektáza
3.2.3.5.
Sekundární atelektáza
3.2.4.
Restrikční plicní choroby chronické
3.2.4.1.
Idiopatická plicní fibróza
3.2.4.2.
Pneumokoniózy
3.2.5.
Záněty plic
3.2.5.1.
Fibrinózní pneumonie
3.2.5.2.
Lobulární pneumonie
3.2.5.3.
Intersticiální destruktivní pneumonie
3.2.5.4.
Nehnisavé záněty
3.2.5.5.
Granulomatózní záněty
3.2.5.5.1.
Tuberkulóza
3.2.5.5.2.
Histoplasmóza
3.2.5.5.3.
Sarkoidóza
3.2.5.5.4.
Wegener
3.2.6.
Onemocnění plic vaskulárního původu
3.2.6.1.
Embolie
3.2.6.2.
Infarkt plicní
3.2.6.3.
Plicní hypertenze
3.2.7.
Plicní syndromy difúzního krvácení
3.2.8.
Nádory respiračního traktu
3.2.8.1.
Benigní
3.2.8.2.
Maligní
3.2.9.
Larynx
3.2.10.
Plicní nádory
3.2.10.1.
Primární
3.2.10.2.
Sekundární
4.
Onemocnění trávicího ústrojí
4.1.
Dutina ústní
4.1.1.
Stomatitidy
4.1.2.
Záněty tonzil
4.1.3.
Hyperplastické léze
4.1.4.
Nádory
4.2.
Slinné žlázy
4.3.
Jícen
4.3.1.
Nenádorová onemocnění
4.3.2.
Oesofagitida
4.3.3.
Barrettův jícen
4.3.4.
Nádory jícnu
4.4.
Žaludek
4.4.1.
Akutní gastritida
4.4.2.
Chronická gastritida
4.4.3.
Nádory žaludku
4.4.3.1.
Karcinom žaludku
4.4.3.2.
GIST
4.4.3.3.
MALT lymfon
4.5.
Tenké střevo
4.5.1.
Ileus
4.5.2.
Celiakie
4.5.3.
Malabsorpce
4.5.4.
Whippleova choroba
4.5.5.
Nádory
4.6.
Tlusté střevo
4.6.1.
Záněty
4.6.2.
IBD
4.6.3.
CD (Crohn disease)
4.6.4.
UC (Ulcerative colitis)

Úryvek

"LEUKÉMIE

leukos = bílý – ale nemusí vždy vznikat z bílých krvinek! – např. polycytemie vera je varianta leukémie ale je to erytros :)

-leukémie je když se tvoří nádorový klon v kostní dřeni, který může a nemusí vyplavovat do periferní krve
-leukemická leukémie – pac vyplavuje bky do perif.krve
-aleukemická leukémie - 5% pac má projevy leukémie, kdy nevyplavuje do perif.krve (nebo jich je tak málo, že je nejsme schopni detekovat)

-dokonce se může stát, že leukémie nezačíná ve dřeni, ale začne např.v kosti(měkké tkáni)
– př. dítě mělo nádor granulocytární řady na čele – v kostní dřeni nic, nádor byl vyříznut jen částečně, rozrostl se – a v kostní dřeni nenašli znova nic, teprve v průběhu vyšetření během 10ti dnů se objevily blasty ve dřeni, čili je to onemocnění kostní dřeně, které se tam primárně neprojevilo
-největší stereotyp je nádor v kostní dřeni z bílé řady (lymfycyty, myeloidní řada etc.), který vyplavuje do periferie

-!mnohé jiné nádory vyplavují do periferní krve svoje nádorové buňky = leukemoidní projevy
– př. ca jícnu – před operací nic a v průběhu operace exces nádorových buněk v periferii v důsledku hrubé manipulace
– u dítěte alveolární rhabdomyosarkom, běžně najdeme v periferní krvi

Akutní x Chronické leukémie
Akutní -stará klinická definice-probíhají rychle–v týdnech (subklinicky mohou být několik měsíců) a bez léčby rychle smrtí
-biologická definice -akutní leukemie jsou definovány blokem diferenciace na různý stupeň vývoje leukemických
buněk, ve většině případů nezvratitelný – př. chemoterapie zastaví proliferaci ale nedokáže indukovat vyzrávání
dělíme na 2 velké rodiny:
–lymfoblastické=ALL (zejm.B-ly, méně T-ly, výjimečně NK)–již z názvu vydíme málou zralost a zástavu v maturaci
–myeloidní=AML (zejm. granulocytární, ale i monocytární a další)

Chronické -probíhají v měsících až letech
-definovány schopností diferencovat nádorové buňky i téměř terminálně -spíše to vypadá tak, že pac. má v periferní krvi např. 300 tisíc neutrofilů (normálně máme 6000), jsou téměř vyzrálé, ale jakoby chyběla zpětná vazba – tělo to nepotřebuje, ale nic mu to neříká
-tedy je to definováno neschopností zastavit myeloproliferaci - platí zejm pro chron. myeolidní=CML
-chronická lymfocytární=CLL–char. terminálně vyzrálým zejm. B-ly
-leukemie z vlasatých buněk – HCL

-všechny leukemie (dospělé a dětské dohormady) mají incidenci 10/100 tisíc obyvatel /rok
-akutní lehce méně časté než chronické – méně častá ALL než AML; chronické tvoří 6/100 tisíc

-leukémie z lymfocytů (ALL i CLL) tvoří rodinu chorob, které zapadají do nádorů lymfatického systému – druhou rodinou jsou lymfomy – převážně jako solidní masa, která nemusí mít infiltraci do kostní dřeně; některé choroby mohou vzájemně prolínat – některé leukémie se mohou projevit nádorovou masou na začátku i v průběhu onemocnění, ale zároveň infiltrace v kostní dřeni; ale nekteré lymfomy se na druhou stranu velmi typicky projevují infiltrací kostní dřeně a dokonce vyplavováním buněk do periferního krevního sys.; záleží na tom jak často dělá třeba leukémie uzlinovitý projev, naopak který lymfom se prezentuje leukemoidní disseminací do kostní dřeně a vyplavováním
-neplatí to tolik pro ty myeloidní leukemie – potomci myelocytů (neutrofilní, monocytární řada…)"

Poznámka

Práce zahrnuje několik doprovodných nákresů, tabulek a schémat, čistý text dosahuje cca 63 stran.
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny. Členění práce není vždy přehledné.
V práci se objevují překlepy v běžných výrazech i termínech a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22268
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse