Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pavel Šaradín: Historické proměny pojmu ideologie

Pavel Šaradín: Historické proměny pojmu ideologie

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Recenze knihy Pavla Šaradína, která shrnuje všechny zatím známé a používané ideologie. Autor se snaží postihnout těžiště jednotlivých kapitol a v závěru text danou publikaci hodnotí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Systematizace politických idejí
3.
Zrození pojmu ideologie
4.
Politické ideologie – marxismus
5.
Karl Mannheim – Krok za Karla Marxe
6.
Nemarxistický pojem ideologie
7.
Pojem ideologie, jeho definice a klasifikace
8.
Věk ideologií
9.
Ideologie v praxi
10.
Konec ideologie?
11.
Budoucnost ideologie
12.
Závěr
13.
Mé hodnocení

Úryvek

“ Politické ideologie – marxismus

Marxisté ideologii chápou jako falešné vědomí zakrývající skutečnost. Problematika pojmu ideologie je v marxismu složitá.
Mladý Marx považoval ideologii za ryze myšlenkovou činnost, která nemá s praxí nic společného. Marx s Engelsem považují materiální procesy za rozhodující pro charakter idejí umění, filosofie, práva atd. Autor považuje Marxovo tvrzení, že revoluce, byť si stanoví ty nejušlechtilejší cíle, může přinést kvalitativní změnu ve společnosti a ovlivnit morálku, za pochybné. Dále napadá Marxův požadavek na beztřídní společnost. Autor si myslí, že se vždy vytvoří nějaké třídy nebo skupiny. Buď podle zájmu nebo povolání.
Podle Engelse jsou ideové kořeny vědeckého socialismu v kapitalismu. Pro revoluci je důležitá existence rozvinutého kapitalismu, který umožní radikalizaci a proletarizuje vykořisťované vrstvy a vede je k revoluci. Ideolog je teoretik stavící se k realitě spekulativně a je kladen na rovinu s filosofy a teology.
Karl Balustrem upozorňuje na odlišnost marxismus a jiných politických filosofií. Rozdíl je zejména v tom, že marxismus je nejvíce ze všech směrů spjat s 19. stoletím. V radikálním marxismu má ideologie dva významy: 1) ideologie sloužící buržoazii k udržení se u moci, 2) ideologie jako pozitivní učení, které je dělnické třídě revolučním nástrojem.
Podle Lenina není ideologický boj výmyslem. Jeho existenci dokládá například tvrzením, že stát je produktem a výrazem nesmiřitelnosti třídního protikladu. Engels předpověděl, že pokud proletariát přebere moc ve státě a přemění soukromé vlastnictví na stání, tak tím zruší sebe jako proletariát, protože tím zruší všechny třídní rozdíly a protiklady. Podle marxistů existují 2 základní typy státu: vykořisťovatelský (otrokářský, feudální a kapitalistický) a socialistický. Lenin rozlišoval dva typy ideologií: negativní což byla buržoazní a pozitivní což je vědecký názor. Tato ideologie je pojata jako soubor vědeckých idejí, jež zachycují skutečnost a vyjadřují zájmy proletariátu.
Podle Goldmanna je ideologie chápána pouze jako dílčí náhled, či konkretizace určité části světonázoru. Gabel tvrdil, že ideologie je systém myšlenek, které vyjadřují víceméně legitimní zájmy ekonomické, politické nebo etnické entity. Ideologie je vyjádřením snah určitých skupin po zakonzervování stávajících politicko-společenských poměrů. Gramsci vytváří pozitivní pojetí ideologie a odmítá uznat za závazný vztah mezi základnou a nadstavbou. Z marxistického zkoumání ideologie je vidět, že podstatou ideologie není to, zda je hodnotitelná z hlediska pravdivosti. Mezi ideologií a vědou je podle Althussera absolutní rozdíl, kdy pouze vědecká problematika slouží pokroku. Ideologii definuje jako uzavřenou strukturu, kde odpovědi jsou už předurčeny možností otázek. Althusser zastává názor, že represivní aparát státu je v prvé řadě ovlivňován násilím, teprve poté ideologií. Marxističtí teoretici ukázali, že k pojmu ideologie je potřeba přistupovat kriticky.”

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18109
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse