Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pavel Šust a kolektiv: Bohové s lotosovýma očima - výtah

Pavel Šust a kolektiv: Bohové s lotosovýma očima - výtah

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výtah z knihy Bohové s lotosovýma očima seznamuje s vývojem hinduistického názoru na svět. Popisuje nahlížení na bohy, představuje učení Bráhmy a dále se věnuje védské mytologii. Charakterizuje védská náboženství a hlavní bohy, pozornost soustředí především na boha Šivu. V poslední kapitole se zabývá bengálskou mytologií a jejími božstvy.

Obsah

1.
Nazírání na bohy
2.
Postoj k bohům
2.1.
Etika
3.
Stvoření a zánik světa
4.
Období védských hymnů
5.
Období bráhman a upanišad
6.
Období eposů a púrán
7.
Brahma
7.1.
Stvořený svět
7.2.
Stvoření bytostí
7.3.
Potopa světa
7.4.
Stloukání mléčného moře
7.5.
Kančí zachránce
7.6.
Uspořádání světa
7.7.
Zánik světa
8.
Védská mytologie
8.1.
Védské náboženství
8.2.
Hlavní védští bohové
8.3.
Sluneční božstva
8.4.
Indra
8.5.
Další atmosférická božstva
8.6.
Ani
8.7.
Božstva védských obětí
8.8.
Polobozi a démoni
8.9.
Šiva
8.9.1.
Mýty o Šivově převaze
8.9.2.
Šiva a Satí
8.9.3.
Šivův druhý sňatek
8.9.4.
Šivova velikost
8.9.5.
Šiva a Višnu
8.9.6.
Šiva zachránce
8.9.7.
Šiva a jóga
8.9.8.
Šiva, král tance
8.9.9.
Šiva vypravěč
8.9.10.
Šivův zjev
8.9.11.
Šivova choť
8.9.12.
Skandha
8.9.13.
Ganéša
8.10.
Postava Bohyně – déví
8.11.
Asurové
8.12.
Rákšasové
8.13.
Ostatní démoni
8.14.
Služebníci bohů
8.15.
Nágové
8.16.
Vidjádharové
8.17.
Siddhové
9.
Lidé
10.
Ochránci světa (lókapálové) a jiní bozi
11.
Bengálské mýty
11.1.
Starobengálská literatura
11.1.1.
Manasa
11.1.2.
Čandí
11.1.3.
Kršna
11.1.4.
Dharma
11.1.5.
Náthové

Úryvek

"Období védských hymnů
- védští Indové chápali svět jako trojitý (země, nebe, vzduch), když chtěli vyjádřit ideu vesmíru, používali výraz „nebe a země“, přitom pokládali Nebe (Djaus) i Zemi (Prthiví) za boha a bohyni, kteří byli původně spolu spojeni a bydlili v jediném domě, ke změně došlo, když se jim narodil Indra, který se skrýval v domě rodičů, až se jednou napil zázračného sómového nápoje a začal růst, Nebe a Země nápor nevydržely, rozletěly se od sebe a zůstaly takto rozdvojeny navždy
- v některých hymnech se o Nebi a Zemi mluví jako o rodičích bohů, v jiných se říká, že byli sami zrozeni bohy
- při stvoření se často hovoří o ženském prvku, vesmírné matce Aditi a mužském prvku, tvůrčí síle, kterou je Dakša (nebo Puruša-Muž), stvoření je zde chápáno jako výsledek prvotní oběti, z muže vznikli ptáci, dravci, dobytek, obětní zpěvy, zaříkadla a průpovědi, koně a všechen skot, z něho povstali i lidé, z jeho úst se zrodili bráhmani, z jeho paží kšatrijové a z jeho beder či břicha povstali vaišjové (rolníci) a z nohou šúdrové (nevolný lid)
- i v jiných hymnech se vyskytuje všeobsažný bůh, který je pokládán za příčinu světa, někdy se o něm mluví jako o Jednom, jindy jako o Nezrozeném, ale vždy bývá nadřazen ostatním bohům, ve dvou hymnech je nazýván Višvakarman-Všetvůrce; Praždžápati – Pán tvorstva
- Pradžápati vznikl podle jedné verze v prvotních vodách jako zlatý zárodek (hiranjagarbhaú) jako první hybatel a zdroj veškerého pozemského a nadpozemského života, představa zlatého zárodku byla dále rozvinuta v upanišadách
- příčinou vzniku světa nebyli však vždy jen bohové, předposlední hymnus Rgvédu pokládá za prapříčinu celého světa i jeho odvěkého řádu kosmickou energii, žár či teplo (tapas), silou prvotního vznícení vznikla nejprve pravda s přírodními zákony a pak neprojevené jsoucno, z této představy se brzy vyvinula idea asketického zápalu (také tapas)

Období bráhman a upanišad
- nejčastěji tu jako stvořitel vystupuje Pradžápati, kolem něho spřádají bráhmany množství legend, jež obvykle začínají popisem prvotního stavu; podle bráhmanských výkladů byla přesně vykonaná oběť všemocná, byla dokonce mocnější než bohové, obětí byl stvořen svět
- Pradžápati se „vylíhl“ z vejce po roce, na konci dalšího roku začal mluvit, stvořil, zemi, prostor a nebe, také se postavil, ze svých úst stvořil bohy, aby vstoupili na nebe, z vnitřního dechu stvořil démony; stvořil tyto bohy – Agniho Indru, Sómu a Paraméšthina, svého syna, zrodili se na tisíc let, Paraméšthin konal oběti a poté zatoužil být vším, takže se stal vodami, poté tuto oběť vykonal pro svého otce, který si také přál být vším a stal se dechem, Indra se stal řečí, Agni se stal jedlíkem a Sóma potravou; když skončili oběť, uviděli před sebou kraj a učinili jej východní světovou stranou, kraj po pravé straně jižní stranou, nejvyšší kraj seber učinili vodami; východ, nebe, jich, prostor, západ, naděje, úspěch, země, sever, vody a světový řád je pak jedenáct božstev, je to jedenáct obětí: pět úvodních, dvě úlitby másla, obětování pravé oběti a tři následné oběti; a čtyři oběti manželek jsou čtyři vedlejší světové strany
- v bráhmanách se často objevuje i astrální symbolika – Pradžápati jako jelen, jeho dcera, laň, Rudra – lovec (Pašupati – Pán dobytka), lovec probodne jelena, ten vyletěl vzhůru – Kozoroh, laň (Róhiní) – Alfa, lovec – Sírius, Šíp ze tří částí – pás Oriona, Pradžápati – Orion"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21852
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse