Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogická a školní psychologie - vypracované otázky

Pedagogická a školní psychologie - vypracované otázky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti pedagogické a školní psychologie. Zabývají se osobností v pedagogickém procesu, zákonitostmi učení v oblasti psychomotorické, rozumové, sociální a emocionální. Dále informují o osobnosti učícího se, ale i toho, kdo na něj působí. Věnují se osobnosti žáka a jeho učení ve výchovných podmínkách.

Obsah

1.
Pedagogická psychologie a její současná situace. Vymezení vztahů zejména k poradenské a
2.
Učení
3.
„Mastery leasing (orientatci3)
4.
Obecné a specifické determinanty učebního procesu
5.
Osobnost učitele a jeho kompetence
6.
Specifika nadaných dětí a jejich rozvoj
7.
Očekávání ve třídě (sebenaplňující se proroctví, pygmalion-efekt, kauzální atribuce..)
8.
Negativní ovlivňování studijních výsledků handicapy
9.
Činitelé aktualizace potencionalit žáka
10.
Interakce a komunikace ve škole
11.
Sociální skupina a její efektivita.
12.
Socializace, její podstaty a volby
13.
Školní třída jako sociální skupina
14.
Psychologické zvláštnosti výchovných metod
15.
Psychologické aspekty tvořivosti žáků a její podpora
16.
Motivace a vůle ve škole - základní konceptualizace
17.
Podpora (ovlivňování) učební motivace (aspirační úroveň, atribuce, vztahové normy, "flow" prožitek)
18.
Neprospívající žák
19.
Relativní neprospěch a jeho odstraňování
20.
Naučená bezmocnost a naučený optimismus ve škole - základní explanační modely
21.
Paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů
22.
Náročné životní situace a negativní emoce ve škole a jejich zvládání (včetně "copingových" strategií)
23.
Nejčastější duševní poruchy a poruchy chování ve školním věku
24.
Volný čas jedince a jeho náplň
25.
Asociální a antisociální projevy. Delikvence, toxikománie, alkoholismus, gamblerství
26.
Dětská interpretace světa a základní pojetí učiva
27.
Rodina a výchova
28.
Strukturování učiva
29.
Učení z textu
30.
Učení z obrazového materiálu
31.
Autoregulace učení (self-regulated learning)
32.
Zvládání zátěže ve škole
33.
Klima školní třídy
34.
Klima školy

Úryvek

"26) DĚTSKÁ INTERPRETACE SVĚTA A ZÁKLADNÍ POJETÍ UČIVA
Dítě odmalička poznává svět kolem sebe a způsob jeho poznávání, věcí, jevů, bývá velmi specifický. Jeho způsob přemýšlení není zmenšeninou uvažování dospělého. Malé dítě je schopné zachytit potřebné signály uprostřed velkého šumu, je zvyklé snášet nejistotu, nebojí se experimentovat, učí se napodobováním, vzorů lépe než dospělí. Malé dítě, pokud je necháme, snadno shromažďují a ukládají neurčité informace a trpělivě čekají až jednoho dne přijdou na to, že už vědí co znamenají. Dítě lze při učení velmi snadno zranit, zesměšnit, ponížit, odradit, od dalšího učení. Dítě samo nepozná, že jeho interpretace světa, učiva jsou nepřesné, naivní. Je to pohled, k němuž dospělo, vyhovují mu námitky dospělých často nepovažují za důvodné.
Vznik dětského myšlení už téměř století mapují vývojová a pedagogická psychologie. Pět podnětů můžeme heslovitě přiblížit jmény jejich tvůrců:

J.Piaget: Teorie o vývoji kognitivních schopností. Dítě se přizpůsobuje požadavkům vnějšího prostředí, psychickou adaptací. Adaptaci zajišťují dva procesy:
A) Asimilace – probíhá tak, že objekty a jejich vztahy se začleňují do schémat chování dítěte, do jeho dosavadních zkušeností. Dítě si aktivně vytváří celá asimilační, schémata své činnosti, učí se.
B) Akomodace – Je opačným procesem. Dítě se přizpůsobuje tlaku prostředí. Oba procesy jsou v rovnováze.
Další badatelé začali zkoumat skutečnost, že dítě je v určitém věku schopno dosáhnou jen určitých kognitivních výsledků, z jiných pohledů. Ve hře mohou být tři důvody:
1. Nedostatečná kapacita pracovní paměti mladších dětí. Teprve starší děti mohou řešit úlohy, které vyžadují práci s několika proměnnými najednou.
2. Nedostatek vědeckých poznatků Žák nemá dost stavebního materiálu, aby mohl vybudovat fungující systém poznatků.
3. Kontext dětského uvažování
L.S. Vygotskij: Ruský psycholog. Psychologický vývoj člověka je kulturně a historicky determinován. Rozlišoval dvě úrovně dítěte. Současnou a budoucí. Pomoc dospělých má urychlovat psychický vývoj dítěte, učení musí předbíhat vývoj, razit mu cestu a napomáhat mu.
J. Bruner: Americký psycholog upozornil na důležitost rozlišování povah učiva. Každé vyučované téma má svou specifickou strukturu, která se skládá z dílčích faktů, dále z pojmů a zobecnění.
D. P. Ausubel: Americký psycholog. Teorie smysluplného učení. Jde o učení, které nastaví na memorování. Učící se člověk vědomě a promyšleně hledá vztahy mezi novými a dosavadními strukturami. Jde o začleňování nových poznatků do existující struktury. Učící se jedinec propracovává obsahy pojmů, citlivěji rozlišuje jejich významy v rozdílných kontextech a nalézá nové souvislosti

Žákovo pojetí učiva
Jakmile se dítě stane žákem, svět který ho obklopoval je rozdělen do jednotlivých vyučovacích předmětů. Přibývá vyučovacích předmětů i učiva. Pro žáka se časem učivo stává něčím vnějším, cizím, co musí zvládnout, protože jinak bude mít nepříjemnosti.
Podle obsahu můžeme rozlišit:
- žákovo pojetí učiva obecně
- žákovo pojetí učiva určité skupiny předmětů (přírodovědných)
- žákovo pojetí učiva konkrétního vyučovacího předmětu (fyzika)
- žákovo pojetí učiva konkrétního tématického celku (elektřina)
- žákovo pojetí učiva pojmu (el. proud)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 111 stran. Práce obsahuje tabulky.
Text je barevně členěn.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z těchto zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Den%C3%A1_bezmocnost; http://is.muni.cz/th/66063/fsps_b/Bakalarska_prace.doc.; http://www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail&come_from=list&obl=23&pg=1&id=17988; http://referaty-seminarky.cz/motivace-1/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18937
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse