Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogická diagnostika - výpisky z přednášek slovensky

Pedagogická diagnostika - výpisky z přednášek slovensky

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor přednášek a vypracovaných otázek pro předmět Pedagogická diagnostika. Práce charakterizuje nejen pedagogickou diagnostiku, profesní etiku a sociální práci s rodinou, ale také integrovanou výchovu a management v sociálně výchovné práci. Zabývá se prevencí v sociální patologii, i metodologií věd vztahující se k výchově. V závěru vyjmenovává kvantitativní, kvalitativní a empirické metody.

Obsah

1.
Pedagogická diagnostika
1.1
Diagnostika vo vedách a v praxi
1.2
Pedagogická diagnostika
1.3
Hodnotenie ako významná kategória pedagogickej diagnostiky
1.4
Hodnotenie ako základná kategória pedagogickej diagnostiky
2.
Profesijná etika
2.1
Morálka, mravnost, etika
2.2
Miesto etiky v systéme poznania
2.3
Dějiny etického myslenia
2.4
Hodnoty
2.5
Základné etické pojmy
2.6
Sociálna etika
2.7
Prosociálnosť a prosociálne správanie
2.8
Profesijná etika
2.9
Aplikované etiky
2.10
Otázky
3.
Sociálna práca s rodinou
3.1
Význam a zmysel rodiny
3.2
Sociologické teórie rodiny
3.3
Poslanie, cieľ, miesto sociálnej práce pomoci rodine
3.4
Rodina ako systém
3.5
Diagnostické metódy rodiny
4.
Integrovaná výchova
4.1
Základná terminológia
4.2
Spoločenské a odborné východiská integrovanej výchovy a vzdelávania
4.3
Historický prierez vzdelávania postihnutých
4.4
Od segregácii k integrácii
4.5
Integrovaná výchova vo svete
4.6
Organizačné formy integrovanej výchovy a vzdelávania
4.7
Podmienky školskej integrácie
4.8
Podporné zariadenia a služby
4.9
Legislatíva
4.10
Pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov
4.11
Postihnutí študenti na VŠ
5.
Manažment sociálno – výchovnej práce
5.1
Formovanie procesov
5.2
Charakteristika elementov
5.2.1
Osobnosť človeka – základ pre definíciu – 7 inteligencií podľa prof. Gardnera
5.2.2
Charakteristika osobnosti žiaka – 5 vlastností
5.2.3
Osobnosť riadiaceho pracovníka – mal by byť
5.3
Druhy riadiacich činností
5.4
Typy spoločenského riadenia
5.5
Fázy riadenia
5.6
Metódy riadenia
6.
Prevencia v sociálnej patológii
6.1
Charakteristika a druhy prevencie, stratégie a koncepcie
6.1.1
Prevencie v oblasti školstva
6.2
Opatrenia štátu v prevencii sociálnej patológie
6.2.1
EÚ a prevencia
6.2.2
Oblasť resocializácie
6.3
Prevencia na ZŠ, SŠ, VŠ
6.4
Prevencia v štátnej a verejnej správe
6.4.1
Prevencia kriminality
6.4.2
Prevencia drog
6.5
Zariadenia výchovnej prevencie
6.6
Resocializácia a terapia
7.
Metodológia vied o výchove
7.1
Metodológia pedagogického výskumu
7.1.1
Základné úlohy metodológie pd výskumu
7.1.2
Rôzne typy (druhy) výskumov
7.1.3
Etapy výskumu
7.1.4
Výskumný problém
7.1.5
Hypotéza
7.1.6
Výskumný súbor
8.
Kvantitatívne, kvalitatívne a empirické metódy
8.1
Metóda pozorovania
8.1.1
Zložky pozorovania
8.1.2
Postup pri pozorovaní
8.1.3
Druhy pozorovania
8.1.4
Zásady pozorovaia
8.2
Dotazník
8.2.1
Druhy otázok v dotazníku
8.2.2
Pravidlá pri formulovaní otázok
8.2.3
Požiadavky na dotazník
8.2.4
Fázy realizácie dotazníka
8.2.5
Štruktúra dotazníka
8.3
Rozhovor
8.4
Metóda experimentu
8.4.1
Druhy experimentu
8.4.2
Experiment má svoje obmedzenia trojakej povahy
8.5
Kvantitatíne metódy
8.6
Kvalitatíne metódy

Úryvek

"Rodina ako systém
Rodinný systém - súbor jednotlivosti vo vzájomnej interakcii - závislá na jednotlivých prvkoch a ich usporiadaní, súvislosti jednotlivých prvkov (členov) ich pôsobenia a vzájomného ovplyvňovania.

Charakteristické znaky rodinného systému
1. nonsumativita - v rodinnom systéme v rámci jednotlivých častí existujú rôzne vzťahy, rodinný systém je kvalitatívne vyšším rádom ako jednotlivé jeho časti.
2. organizačná zložitosť - rodinný systém vytvára sieť vzájomnych vzťahov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú
3. cirkularita vzťahov - vzťahy medzi jednotlivými subsystémami sú cyrkulárne - viacero zorných uhlov pohľadu na rodinu.
4. otvorenosť rodinného systému - schopnosť reprodukcie, zmeny
5. adaptabilita rodinného systému - schopnosť prispôsobiť sa vonkajším aj vnútorným podmienkam a požiadavkam

Morfostáza - schopnosť rodiny udržať si stabilitu a optimálny stav
Morfogénéza - schopnosť charakterizovať systémy zmien z hľadiska času - zdroje energie, ktoré umožňujú adaptovať sa rodine na zmeny (obe v rámci 2 - 4)

Subsystémy
1. manželský subsystém - zohráva ústrednú úlohu - spôsob zvládania konfliktov, plánovanie budúcnosti, model interakcie pre ďalších členov rodiny
2. rodičovský subsystém - rodičia a deti - akékoľvek problémy signalizujú nejaký skrytý problém, krízu
3. súrodenecký subsystém - učiť sa určitej tolerancii, tu nadobudnuté skúsenosti môže využiť v iných subsystémoch, teda v ďalšom živote - v rôznych subsystémoch zastávame rôzne rola

4 Diagnostické metódy rodiny
Diagnostika - identifikuje problémy v rodine, ich príčiny, hodnotenie, stanovenie odchýlky od normy. Pomocou nej sa určuje naliehavosť riešenia a závažnosť problému.

Princípy rodinnej diagnostiky:
1. proces hodnotenia rodiny je zložitejší ako hodnotenie jednotlivca
2. diagnostické metódy by mali byť podložené jednotnou teóriou
3. diagnostika rodiny ak má právo byť objektívna je viac úrovňová a komplexná
- diagnostika by sa mala začať s párom. Výsledky diagnostiky by mali byť výsledkom rozdielnych perspektív - vnútorná perpektíva - ako rodina vypovedá sama o sebe, vonkajšwia perspektíva - objektívne pozorovanie, hodnotenie profesionálov.
4. Diagnostika rodiny nie je jednosmerný proces. Je to priebežný proces, výsledok nemôže byť vyslovený na základe jedného stretnutia."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 49 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17139
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse