Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogická etika, právní předpisy uplatňující se ve školství

Pedagogická etika, právní předpisy uplatňující se ve školství

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek ze věnují dvěma tematickým oblastem, a to pedagogické etice a právním předpisům upravujícím školní vzdělávání. První část se zabývá nejen etikou v profesní činnosti učitele, pedagogickými kompetenci či problematikou školní nekázně, ale zasazuje vše do širšího kontextu vývoje pedagogiky a jejích základních kategorií. Druhá část informuje o právních předpisech vztahujícím se ke vzdělávání a věnuje se především bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách i odpovědnosti za škodu zde vzniklou.

Obsah

1.
Etika
1.1.
Geneze etiky jako vědecké disciplíny
1.1.1.
Antika
1.1.2.
Středověk
1.1.3.
Novověk
1.1.4.
Existencialismus, situační etika
1.2.
Morálka
1.2.1.
Vymezení
1.2.2.
Funkce, součásti
1.3.
Etické teorie
1.3.1.
Epikureismus
1.3.2.
Utilitarismus
1.3.3.
Deontologie, etika ctnosti
1.4.
Základní etické kategorie
1.4.1.
Zlo, dobro
1.4.2.
Svoboda
1.4.3.
Svědomí
2.
Pedagogické kompetence a pedagogická etika
2.1.
Základní pojmy
2.2.
Kompetence učitele
2.3.
Klíčové dovednosti
2.4.
Profesní etika učitele
3.
Etika
3.1.
Význam
3.2.
Etické kategorie
3.2.1.
Svoboda a mravní jednání
3.2.2.
Svědomí
3.2.3.
Mravní zákon
3.2.4.
Lidská důstojnost
3.2.5.
Zlo a dobro
4.
Pedagogická etika
4.1.
Vymezení
4.2.
Mravní profil učitele
4.3.
Optimální učitel
4.4.
Etika v běžných profesních činnostech učitele
4.5.
Další etické kvality učitele
5.
Problematika školní kázně
5.1.
Kázeň, nekázeň a její příčiny
5.2.
Hlavní činitele působící na vznik školní nekázně
6.
Právní předpisy upravující oblast středního vzdělávání
6.1.
Právo, subjektivní a objektivní právo
6.2.
Právní předpisy uplatňující se ve střední škole
6.2.1.
Školský zákon
6.2.2.
Zákon o pedagogických pracovnících
6.3.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a civilní ochrana ve školách a školských zařízeních
6.3.1.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
6.3.2.
Předpisy o požární ochraně
6.3.3.
Podmínky civilní ochrany ve škole
6.4.
Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky
6.5.
Prevenční povinnosti (k předcházení škodám)
6.6.
Odpovědnost zaměstnanců za škodu a její druhy
6.7.
Rozsah náhrady škody, kterou nese zaměstnanec
6.8.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
6.8.1.
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
6.8.2.
Odpovědnost za škodu na odložených věcech (§ 267 ZP)
6.8.3.
Odpovědnost při odvracení škody (§ 268 ZP)
6.9.
Odpovědnost za škody u žáků a studentů škol (§ 391 ZP)
6.10.
Správní řízení v podmínkách škol a školských zařízení

Úryvek

"GENEZE ETIKY JAKO VĚDECKÉ DISCIPLÍNY
Antika
• etika odpovídala nejen na otázky, co je dobré a co je špatné, ale jednalo se o teorii způsobu lidského života

Hérakleitos, sofistické pochybování - problém změny, relativismu a kritéria dobra a zla; spor mezi herakleitovskou (vše plyne) a eleatskou větví (učení o jediném neměnném bytí) a její etický význam.

Sofisté
• právo ani morálka nejsou božského původu, ale výsledkem úmluvy mezi lidmi
• všichni lidé jsou schopni naučit se ctnostem = jsou si rovni

Démokritos
• dva možné způsoby řešení hérakleitovsko-eleatského problému jako problému morálního
• ctnost a spravedlnost jsou odvozeny od pojetí obce jako demokratického společenství sobě rovných
• předpoklad štěstí viděl v přátelství, lásce k bližnímu, být obecně prospěšný

Sokrates - mluví o tom, že jej vede daimonion (svědomí), věřil, že poznání je ctnost a neřest je důsledkem neznalosti

Platón
• na vrcholu stojí jeho idea nejvyššího dobra, cílem člověka proto je osvojit si toto nejvyšší dobro
• ctnost je stav, v němž se duše tomuto cíli nejvíce přibližuje, 4 ctnosti: moudrost (rozum), statečnost (vůle), uměřenost (žádostivosti) a spravedlnost (všechny tři – musí být vyváženy)

Aristotelés
• nejvyšším cílem v životě není úsilí o dosažení absolutního dobra, což je ve skutečnosti nemožné, ale o život blažený = eudaimonion (blaženost)
• je zastáncem teorie středu („zlatá střední cesta“). Špatné jsou pouze extrémy

Stoicismus
• logika je skořápka, fyzika je bílek a morálka žloutek, nejdůležitější část vajíčka
• mravnost chápali jako žití v souladu s přírodou, tak je chápána i blaženost

Epikuros - jediným cílem a ctností člověka je blaho. Dosahování blaha by měl podle nich člověk omezit pouze tehdy, je-li to pro něj dlouhodobě nevhodné (sebedestrukce alkoholem apod.)"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse