Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogická propedeutika - výpisky z přednášek

Pedagogická propedeutika - výpisky z přednášek


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma pedagogická propedeutika. Nejdříve je vymezen pojem pedagogiky, její postavení, včetně pedagogických disciplín. Poté se práce zabývá nejen vztahem výchovy a vzdělání, ale předkládá rovněž historický vývoj pedagogického myšlení od starověku po středověkou scholastiku. Popisuje některé významné osobnosti, např. Jana Amose Komenského, Johna Locka, Jeana Jacquese Rousseaua a další. Informuje o výrazných osobnostech nejen německé klasické pedagogiky, ale uvádí také české představitele. Charakterizuje pedocentrismus, americkou pragmatickou pedagogiku, i alternativní pedagogické systémy. Věnuje se rovněž globální výchově, cílům, prostředkům i hodnocení ve vzdělávání. Řeší postavení vychovávaného a vychovatele, i motivaci ve výchově a vzdělávání.

Obsah

1.
Předmět pedagogiky, vznik pedagogiky, postavení pedagogiky v systému věd, základní pedagogické disciplíny
1.1.
Vnitřní členění pedagogiky
2.
Výchova jako pedagogicko-psychologická kategorie
2.1.
Proces
2.2.
Podmínky výchovy
3.
Výchova a vzdělávání ve starověku (Athény, Sparta, výchova v Římě) - cíle a základní principy
3.1.
Historický vývoj pedagogického myšlení
3.1.1.
Etapa starověku
3.1.1.1.
Konfucius
3.1.1.2.
Kalokagathia
3.1.1.3.
Výchova ve Spartě
3.1.1.4.
Výchova v Římě
4.
Výchova a vzdělávání v období raného středověku
4.1.
Středověk
4.2.
Vznik a existence scholastiky
4.2.1.
Raná scholastika
4.2.2.
Pozdní scholastika
4.3.
Renesance
4.4.
Období reformace
4.5.
Protireformace
5.
Jan Amos Komenský
6.
John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Lev Nikolajevič Tolstoj
7.
Německá klasická pedagogika
7.1.
Johann Friedrich Herbart
7.2.
Friedrich Wilhelm Fröbel
7.3.
Friedrich Adolf Diesterweg
7.4.
Čechy
7.4.1.
Gustav Adolf Lindner
7.4.2.
František Čáda
7.4.3.
Václav Příhoda
8.
Pedocentrismus - východiska a základní principy
8.1.
Pozitivismus
8.2.
Pedocentrismus
9.
Americká pragmatická pedagogika - východiska a základní principy
9.1.
John Dewey
9.2.
Kilpatrick
10.
Alternativní pedagogické systémy - východiska a základní principy
10.1.
Batavská škola (John Kennedy)
10.2.
John Dewey
10.3.
Marie Montessori
10.4.
Helena Parkhurstová
10.5.
Winnetská soustava
10.6.
Jenský plán
10.7.
Globální metoda
10.8.
Waldorfská metoda
10.9.
Antroposofie
11.
Globální výchova - východiska a základní principy
11.1.
Hodnocení
12.
Cíle ve výchově a vzdělávání, jejich funkce a druhy, konkretizace cílů
12.1.
Požadavky na cíl, funkce, dělení
12.2.
Taxonomie cílů
13.
Prostředky výchovy a vzdělávání
13.1.
Organické formy
13.2.
Metody
14.
Hodnocení ve výchově a vzdělávání, funkce hodnocení, druhy a jejich podstata
14.1.
Funkce hodnocení
15.
Postavení vychovávaného a vychovatele, otázky pedagogické komunikace a vedení výchovně vzdělávacího procesu
15.1.
Přístupy k výchově
15.2.
Pedagogická komunikace
16.
Motivace ve výchově a vzdělávání motivaci ve vnitřní

Úryvek

"PEDAGOGIKA= věda o výchově (člověka)
- jako samostatná věda vznikla v 19. Století – Johann Friedrich Herbart = německý filosof a psycholog – asocialistická psychologie -> pedagogika
- zahrnuje poznatky z jiných věd (psychologie, biologie + společenské vědy – filosofie, sociologie + antropologie, historie) -> obohacují pedagogiku + čerpají poznatky (viz Úvod do studia pedagogiky – Kolář, popř. Štverák)
- pedagogika je stará disciplína, otázky o výchově už od nepaměti
Vznik pedagogiky jako vědní disciplíny - začalo se využívat zkušeností z dřívější doby (teoreticky)
jako první byla FILOZOFIE
J. A. Komenský přispěl k vyčlenění pedagogiky z FIL. (zejména DIDAKTIKA)
Johan Friedrich Herbart - něm. filozof a psycholog, 18. a zač. 19. stol.
- je považován za zakladatele PED jako celku
Vnitřní členění pedagogiky
- 3 typy disciplín:
o – základní pedagogické disciplíny = teoretický základ (= obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, srovnávací pedagogika, taktika = teorie vyučování, teorie výchovy, pedagogická metodologie = postupy, jak získávat nové informace z pedagogické praxe, jak určitá věc ovlivňuje výchovu člověka
o – aplikované pedagogické disciplíny – aplikace na skupinu osob = př. speciální pedagogika, časový horizont.(věk) = př. předškolní pedagogika, situaci = př. pedagogika volného času
o – pedagogické disciplíny hraniční = pomezí mezi dvěma a více vědami -> pedagogická psychologie, sociologie výchovy"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika; http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Locke; http://www.zskarlaiv.cz/wpress/?page_id=141; http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Herbart; http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1586.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse