Pedagogický slovník

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vysvětlení pojmů - výchova, vzdělání, vzdělávání, vyučování, trénink, učitel (jeho specifické fce), paměť, analýza, syntéza, kurikulum (roviny jeho existence), celoživotní vzdělávání, pedagogika (v odborném významu, obor studia), andragogika (teorie vzdělávání dospělých, studijní obor), autorita, behaviorismus, brainstorming, učebnice, další vzdělávání (vzdělávání spojené se zaměstnáním, odborné, vzdělávání zaměřené na realizaci zájmů a zálib lidí), defektologie, diagnostika, didaktika, pedagogická komunikace, distanční vzdělávání, empatie, empirie, emoce, etika, evaluace, frustrace, stres, hospitace, humanizace, chování, informální vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, inteligence, interakce v pedagogice, interiorizace, interdisciplinární přístup, klasifikace, koedukace, kognitivní, komeniologie, logopedie, mentální, metodologie pedagogiky, metody pedagogiky, motivace, myšlení, dědičnost, transfer učení (pozitivní transfer, negativní transfer), interference, obsah vzdělávání, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání (počáteční, další), ontogeneze, programované vyučování, skupinové vyučování, retardace, problémová metoda, socializace, sociologie, sociometrie, test, tutor, tvořivost, učební osnovy, výchovné poradenství, pedagogický výzkum.

Obsah

1.
Výchova, vzdělání, vzdělávání, vyučování
2.
Trénink, učitel, paměť, analýza, syntéza
3.
Kurikulum, celoživotní vzdělávání, pedagogika
4.
Andragogika, autoritabehaviorismus, brainstorming, učebnice
5.
další vzdělávání, defektologie, diagnostika, didaktika, pedagogická komunikace, distanční vzdělávání
6.
Empatie, empirie, emoce, etika, evaluace, frustrace, stres, hospitace, humanizace
7.
Chování, informální vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, inteligence, interakce v pedagogice, interiorizace, interdisciplinární přístup.
8.
Klasifikace, koedukace, kognitivní, komeniologie, logopedie, mentální, metodologie pedagogiky, metody pedagogiky, motivace, myšlení, dědičnost, transfer učení
9.
Interference, obsah vzdělávání, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, ontogeneze, programované vyučování, skupinové vyučování
10.
Retardace, problémová metoda, socializace, sociologie, sociometrie, test, tutor, tvořivost, učební osnovy, výchovné poradenství, pedagogický výzkum

Úryvek

"součásti světa

Vzdělání – cíl, kterého dosahujeme procesem vzdělávání, projev každého člověka, kultivace, osobnost

Vzdělávání – proces získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, kompletní péče o člověka, vědomostní záležitosti

Vyučování – činnost učitele ve škole, která vede k získávání nových poznatků a dovedností, ve vyučovacích činnostech se významně promítají vztahy učitel-žák a učitelovo pojetí výuky.

Trénink - výcvik, nácvik určité dovednosti

Učitel
- jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradičně byl učitel považován za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatků žákům. Současné pojetí učitele, vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím.
Učitel má spoluvytvářet edukační prostředí, organizovat a koordinovat činnosti žáků, monitorovat proces učení. Stoupá význam sociálních rolí učitele v interakci se žáky, v týmu učitelů, ve spolupráci s rodiči a komunitou.
Specifické funkce učitele vyplývají:
1. z rozdílného charakteru umností na určitých stupních a typech škol, jimž odpovídají příslušné aprobace.
2. z diferenciace rolí ve výchovně-vzdělávacím procesu."

Poznámka

Vymezení základních pojmů z oboru pedagogika a andragogika.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse