Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika a její základní kategorie - vypracovaná otázka ke zkoušce 2/5

Pedagogika a její základní kategorie - vypracovaná otázka ke zkoušce 2/5

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje základní pedagogické pojmy, zabývá se strukturou pedagogiky, principy a formami výchovy. Věnuje se významu pedagogické teorie pro výchovně vzdělávací praxi a také informuje o pedagogickém výzkumu, jeho dělení a jednotlivých metodách. Předchozí otázku naleznete zde Historie výchovy ve volném čase a vývoj pedagogiky volného času - vypracovaná otázka ke zkoušce 1/5 a následující zde Oblasti volného času důležité pro současného mladého člověka - vypracovaná otázka ke zkoušce 3/5.

Obsah

1.
Pedagogika
2.
Rysy výchovy
3.
Podmínky výchovy
4.
Koncepce vychovatelnosti
5.
Prostředí
6.
Obsah výchovy
7.
Podmínky výchovy
8.
Výchovné cíle
9.
Složky výchovy
10.
Činitelé výchovy
11.
Pedagogická komunikace
12.
Způsoby komunikace
13.
Pedagogické principy
14.
Výchovně vzdělávací proces
15.
Pedagogický výzkum
16.
Metody v pedagogickém výzkumu
17.
Metody pedagogického výzkumu

Úryvek

"Základní pedagogické pojmy
Pedagogika
• paidagógos označován otrok, který pečoval o syna svého pána. Základ tomuto oboru jako systematické vědě o výchově mládeže i dospělých položil svými pedagogickými spisy J.A. Komenský.
• Výchova – cílevědomé rozvíjení jedince, skupiny, za pomocí vnějších a vnitřních faktorů. Je to specificky lidská aktivita, navozujeme a řídíme záměrné změny, snažíme se působit na jedince, je to způsob socializace, řízené ovlivňování osoby při znalosti individuálních dispozic jedince. Je to průnik vzdělávání a výchovy v užším slova smyslu. Tedy nejen vzdělávat, ale i vychovávat k určitým principům a hodnotám. Je to celoživotní proces.
• Výchova v užším smyslu – formování citů, vůle,charakteru
• Vzdělávání – formování intelektu, rozvoj duševních schopností, působí hlavně na rozum a vytváří člověka vzdělaného
• Výsledkem výchovy a vzdělávání je plně rozvinutá osobnost. Ideálem je člověk rozumný, vzdělaný, moudrý a mravný. Předmětem pedagogiky je výchova.
• Vzdělávání – proces záměrného a organizovaného osvojování vědomostí, dovedností, ná-vyků a postojů, buď všeobecných, nebo odborných, realizovaný prostřednictvím školního vyučování. Základní pojem pedagogické teorie a praxe.
• Vzdělání – výsledek vzdělávání, součást socializace jedince, kognitivní vybavenost (osvo-jené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy) osvojená prostřednictvím vzděláva-cích procesů. Toto vzdělání lze měřit pomocí didaktických testů nebo některými výzkum-nými metodami.
• Vyučování – nejhlavnější prostředek výchovy a vzdělávání
• Vzdělanost – celková úroveň vzdělání sociální skupiny
• Edukační realita – úsek objektivní skutečnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy
• Edukační procesy – edukace, činnosti lidí, kdy se jeden subjekt učí a druhý subjekt to zprostředkovává = učí. Tyto procesy probíhají v edukačním prostředí (školní třída, rodina, …), zúčastněné subjekty a jejich vzájemné vztahy vytvářejí edukační klima.

Rysy výchovy
• Permanentní charakter – výchova po celý život, nejen ve škole, zpočátku výchova dru-hou osobou – HETEROEDUKACE, později na základě vlastních zkušeností, postojů a ná-zorů AUTOEDUKACE.
• Univerzálnost – působí na nás vše, nikdo nemá na výchovu patent, rodina,škola,sdělovací prostředky
• Globálnost – orientace výchovy na problémy globální povahy, otevřenost světu, meziná-rodní dohody o vzdělání, výměnné pobyty studentů
• Integrace – vzájemná shoda všech subjektů výchovného procesu, spolupráce škola-rodina
• Mnohostranná orientace – rozvoj fyzických i psychických kvalit jedince, rozvoj v kulturních oblastech, plnohodnotná osobnost.

Podmínky výchovy
• Individuální vývoj člověka je určován společenským makroklimatem (podmínky života společnosti) a mikroklimatem (nejbližší společenské prostředí-rodina,třída,atd.)
• Předpokladem výchovného působení je, že každý člověk je vzdělavatelný a vychovatelný."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20948
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse