Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika - otázky ke zkoušce

Pedagogika - otázky ke zkoušce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o heslovitě zpracované otázky je zkoušce z pedagogiky, které podávají přehled o vývoji pedagogiky jako vědy od Antiky po současnost. Představeny jsou také jednotlivé koncepce a metody vyučování a vzdělávání v průřezu historií. Úplně nezpracované jsou však otázky č. 2 a 7.

Obsah

1.
Základní pojmy pedagogiky
a) Pedagogika
b) Základní pojmy a termíny pedagogiky
c) Dělení základních pedagogických disciplín
d) Hraniční pedegogické disciplíny
e) Aplikované pedagogické disciplíny
2.
Pedagogické koncepce (herbartismus, pedocentrismus,...)
3.
Pedagogická teorie a teorie pedagogiky
a) 19. století J. F.Herbart
b) První polovina 20. století
4.
Struktura pedagogiky a systém pedagogických věd
a) Předškolní pedagogika (problematika výchovy v předškolním období)
b) Z hlediska vývojových fází člověka:
c) Z hlediska speciální obsahové náplně:
d) Podle druhu vzdělávacího prostředí:
e) Za hraniční vědy úzce propojené s pedagogikou:
5.
Postavení pedagogiky ve vztahu k jiným vědám
a) Filozofie
b) Psychologie
c) Sociologie
d) Další vztahy pedagogiky
6.
Metodologie pedagogiky a metody pedagogických výzkumů
a) Metodologie pedagogiky
b) Přehled základních metod pedagogického výzkumu:
7.
Výchova a společnost, současné pedagogické myšlení
8.
Výchova a utváření člověka
a) Člověk a výchova
b) Dědičnost
c) Temperament
d) Inteligence
e) Vztah výchovy a společnosti
9.
Přístupy ke vzdělávání (ped. optimismus, pesimismus)
a) Výchovný optimismus
b) Výchovný pesimismus
c) Pedologie
10.
Vztah pedagogické a ekonomické efektivity vzdělávání
a) Pedagogická efektivnost
b) Kritéria lze dále třídit
c) Ekonom. efektivnost
11.
Pedagogické zásady
a) Zásada uvědomělosti
b) Zásada názornosti
c) Zásada soustavnosti
d) Zásada přiměřenosti
e) Zásada trvalosti
12.
Obsah vzdělávání
13.
Cíl vzdělávání
14.
Předpoklady pro práci vzdělavatele a složky jeho přípravy
a) Složky přípravy
b) Učitelský styl práce
15.
Typologie pedagoga
a) W. O. Döring
b) Jan Režný
c) B. Lehmann
d) Podle toho, která orientace převládá, rozlišuje typy učitelů
e) Tyto základní typy pak dále diferencuje
16.
Zásady pedagogické komunikace
a) Při sdělování studujícím:
b) Při naslouchání ze strany studujících
c) 17. Institucionalizace vzdělávání
d) J.A. Komenský
18.
Vývoj školy v českých zemích
a) Sedmero svobodných umění
b) Pozdní středověk
c) Druhá polovina 18. století
d) Reformy pokračovaly i za panování císaře Josefa
e) Po roce 1848 nastal opět úpadek českého školství
19.
Společenský a historický charakter vzdělávání
20.
Vzdělávací politika
21.
Soudobé tendence ve vzdělávání
22.
Světové a evropské dokumenty o vzdělávání
a) USA 1990 „Amerika 2000“
b) Evropské komise - „Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě“
c) UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“
d) Lisabonská úmluva
e) Magna Charta Universitatum z roku 1988
f) Sorbonská deklarace
g) Boloňská deklarace
23.
České dokumenty o vzdělávání
a) Bílá kniha – „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“
b) Československo - první polovina 20. století
c) Česká republika - druhá polovina 20. století
d) 70. – 90. léta
24.
Výchova a pedagogika ve Starém Řecku
a) Spartská výchova
b) Athénská výchova
c) Řecká pedagogika
25.
Výchova a pedagogika ve Starém Římě
a) Elementární školy
b) Gramatické školy
c) Škola rétorská
e) Pedagogické názory v Římě
26.
Středověká výchova a pedagogika
a) Arabská vzdělanost
b) Scholastika
c) Univerzity
27.
Výchova a pedagogika v období renesance a humanismu
a) Charakter doby a vzdělávání
b) Renesance
c) Pedagogové-humanisté

Úryvek

"9. Přístupy ke vzdělávání (ped. optimismus, pesimismus)

Výchovný optimismus
J. A. Komenský
- ovlivněn středověkou teologií
Didaktica magna
- projevuje teologický světový názor
- život má velký význam
- člověk má být tvor rozumný, vládnoucí a obraz svého tvůrce (Boha)
- výchova přispívá k dosažení hodnot
- tvor rozumný % pozorovatel, pojmenovatel, poznavatel
- člověk má být pánem všech ostatních živočichů a věcí
- musí všemu rozumět a obracet věci ve svůj prospěch
- člověk má dobré předpoklady ke vzdělávání a výchově
- musí být vychováván ke svému lidství
- učit a naučit je možné všechny lidi
- odmítá pochybovače = připomínali nesnadnost výchovy (lidé chytří a lidé tupého ducha, nejde je nic naučit)


Dnes
- složitější problematika
- dědičnost
- vlohy
- protřídí
- výsledky výchovy mohou být nejisté

A. Diesterweg
- zdůrazňuje vrozený význam vloh, které lze vlastní výchovou rozvinout
- potřeba podceňovat aktivitu vychovávaného
- požadavky vysoké aktivity a iniciativy vzdělávaného = dnes stožár moderní pedagogiky

- názory se nejvíce blíží životní realitě
Výchovný pesimismus
- přímý opak optimismu
- přirozený vývoj člověka v souladu přírodou

J. J. Rousseau
Emil čili o vychování
- vše co je tvořeno Bohem, je správné
- člověk to může jen pokazit
- děti i dospělé bychom měli ponechat přirozenému vývoji
- to by vedlo k potlačení úlohy škola a všech vzdělávacích systémů
- „když dítě rozbije okno, nemáme ho trestat, ale nechat ho v té místnosti žít, ať pozná co udělal“
- týká se to podle něj hlavně dětí do 12 let
- je třeba čas na výchovu nezískat, ale ztrácet
- dítě má samo dopět k závěru, že se musí naučit číst, psát, počítat

navazoval Pedocentrismus
- do středu výchovy klade dítě – zrání, potřeby, utváření vztahu k okolí
- vychází z přirozenosti dítěte = pedagogický naturalismus
- výchova jde jakoby za dítětem
- odstraňuje překážky, které mu brání v přirozeném vývoji

pedologie
William Stern
- poč. 20. stol.
- důraz na podrobnou znalost vychovávaného
- předpoklad výchovy
- diagnostické a experimentální metody = předpoklad osobnosti pro další výchovu
- autor vzorce pro výpočet inteligence ve zlomku
- psychologie se stala určitým faktorem ve výchově
- navrhl, ale vedle učitelů na školách byli psychologové
- měli dávat učitelům pokyny k vlastní výchově
- značný odpor učitelů

pedologie
- přecenila vliv dědičnosti a prostředí
- podcenila význam záměrné a cílevědomé výchovy"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse