Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Pedagogika volného času - otázky ke SZZk

Pedagogika volného času - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: Soubor 25 vypracovaných otázek se zabývá pedagogikou volného času. Definuje základní pojmy, všímá si jejího vývoje a pohlíží na ni v systému sociálních věd. Uvádí typologii volnočasových aktivit, věnuje se hrám a jejich výchovnému významu a charakterizuje pracovní náplň osob zaměstnaných ve sférách volného času, hlavní pozornost přitom zaměřuje na pedagoga volného času. Dále vymezuje právní normy související s danou problematikou, seznamuje s organizacemi pečujícími o volnočasovou výchovu a přináší mnoho dalších informací. Kompletní výčet zpracovaných témat je uveden níže.

Obsah

1.
Základní pedagogické pojmy
2.
Smysl a podmínky výchovy – úloha výchovy v životě jedince a společnosti
3.
Hlavní složky výchovy v širším smyslu
4.
Historický vývoj pedagogiky volného času
5.
Člověk, společnost a výchova ve volném čase
6.
Pedagogika volného času v systému sociálních věd
7.
Pojetí, typy a principy pedagogiky volného času
8.
Politika volného času
9.
Perspektivy a problémy pedagogiky volného času
10.
Specifika volného času v konzumní společnosti
11.
Oblasti volného času důležité pro současného mladého člověka
12.
Typologie volnočasových aktivit
13.
Výchovný význam her
14.
Příprava a vedení volnočasových akcí
15.
Pracovníci ve sféře volného času
16.
Osobnost pedagoga volného času
17.
Vzdělávání jako společenská hodnota, hodnotová výchova
18.
Etika volného času
19.
Animativní pedagogika
20.
Informální pedagogika
21.
Pedagogika komunikace a interakce
22.
Sdružení a organizace pečující o výchovu ve volném čase
23.
Vybrané právní normy důležité pro pedagoga volného času
24.
Právní normy
25.
Využití dramatické výchovy

Úryvek

"2. Smysl a podmínky výchovy – úloha výchovy v životě jedince a společnosti
Výchova
• Výchova se v teoriích a učebnicích vymezuje různě např.:
• Můžeme jí definovat jako specificky lidskou aktivitu, jejíž podstata spočívá v navozování a řízení záměrných změn a procesů v osobnosti jedince. Tím lze výchovu pojímat jako specifický druh socializace, který je vymezen vědomým a řízeným ovlivňováním lidské osobnosti. Tím je výchova odlišena od všech ostatních náhodných vlivů na člověka (Koťa, 1994, s. 6).
• Výchova je cílevědomá, záměrná a plánovitá činnost, při níž jsou rozvíjeny všechny fyzické a psychické stránky jedincem, které jsou prospěšné jemu i společnosti. Týká se všech věkových údobí bez jakéhokoliv omezení.
• Výchova (záměrné, plánovité a cílevědomé formování osobnosti)
• a)Výchova v užším smyslu (formování citů, vůle, charakteru), Výsledek výchovy – co a jak člověk cítí, co sám chce.
• b) Vzdělávání (formování intelektu, rozvoj duševních schopností), Výsledek vzdělávání – je to co člověk ví, co dovede.
• Výchova + vzdělávání = výsledkem je všestranné rozvíjení osobnosti.
Funkce výchovy
• Spočívá v přípravě k sociálním rolím a v rozvoji základních kvalit osobnosti.
Příprava k sociálním rolím
• Výchova může být úspěšná jedině tehdy, připravuje-li jedince pro základní sociální role, které má ve společnosti zastávat. To předpokládá kvalifikovanost a specializaci každého je-dince a schopnost jeho kvalitního a odpovědného plnění sociálních rolí s vysokou profesiona-litou a občanskou angažovaností.
• Soubor dominantních sociálních rolí, pro které má výchova jedince připravovat, je otevře-ným systémem, v němž se mění i hierarchie rolí a dochází i k přehodnocování rolí tradičních.
• Za významné je možno považovat následující sociální role, na které by měla výchova je-dince soustavně připravovat:
• Jedinec jako:
• občan
• kvalifikovaný a úspěšný pracovník
• ochránce a tvůrce životního prostředí
• partner a rodič
• účastník kulturního života
• tvůrce a uživatel hodnot materiálních i duchovních
• uživatel volného času
• účastník dopravy (chodec, pasažér, řidič)
Rozvoj základních kvalit osobnosti
• Výchova je chápana jako jednota dvou dílčích procesů, vzdělávání a výchovy v užším smyslu.
• Vzděláním je označován proces, v kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti, a který zasahuje především oblast intelektuální sféry
• Výchovou v užším smyslu se rozumí rozvíjení postojů jedince ke skutečnosti, jeho pře-svědčení, potřeb a zájmů, především tedy stránky citové a volní.
• Vzdělání a výchova v užším smyslu tvoří v reálném pedagogickém procesu jednotu, a proto hovoříme o jednotném výchovně vzdělávacím procesu."

Poznámka

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Speciální pedagogika pro vychovatele.
Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny. Otázky číslo 17 a 23 jsou dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21813
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse