Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika - vypracované otázky

Pedagogika - vypracované otázky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor vypracovaných otázek z oboru pedagogiky dle níže uvedeného seznamu.

Obsah

1.
Předmět pedagogiky
1.1.
Struktura pedagogiky a vztah k jiným vědám
2.
Vymezení hlavních pedagogických pojmů
2.1.
Podstata a funkce výchovy a vzdělávání
2.2.
Pojem výchova v rozličných vymezeních
2.3.
Výchova v širším a užším slova smyslu
2.4.
Edukační procesy
3.
Znaky výchovy
3.1.
Intencionální výchova a funkcionální
3.2.
Sebevýchova a převýchova
4.
Význam výchovy ve vývoji člověka
4.1.
Podmínky výchovy
4.2.
Formativní činitelé, kteří mají vliv na utváření osobnosti
4.3.
Subjektivní (fyziologické a psychické) a objektivní (sociální) podmínění výchovy
5.
Struktura výchovy
5.1.
Společensko-historická podmíněnost výchovy
6.
Cíle výchovy
6.1.
Funkce výchovných cílů
6.2.
Struktura výchovných cílů
7.
Faktory výchovy. Sociální podmínky výchovy
7.1.
Formativní činitelé, kteří mají vliv na utváření osobnosti
7.2.
Subjektivní (fyziologické a psychické) a objektivní (sociální) podmínění výchovy
8.
Formativní činitelé, kteří mají vliv na utváření osobnosti
9.
Vychovatel
9.1.
Funkce vychovatele
9.2.
Požadavky a podmínky na výkon profese
10.
Vychovávaný
10.1.
Fyzické a psychické předpoklady
10.2.
Různá pojetí vychovávaného
11.Výchovný proces
11.1.
Etapy výchovného procesu z hlediska metodického
11.2.
Etapy výchovného procesu z hlediska ontogeneze
11.3.
Podmínky výchovy
11.4.
Formativní činitelé, kteří mají vliv na utváření osobnosti
11.5.
Subjektivní (fyziologické a psychické) a objektivní (sociální) podmínění výchovy
12.
Prostředky výchovy
12.1.
Principy výchovy podle Bohumíra Blížkovského
13.
Formy výchovy a jejich charakteristika
13.1.
Dělení forem výchovy dle V. Jůva a V. Jůva, 1995
14.
Metody výchovy (diagnostické, výchovně – vzdělávací, výzkumné)
15.
Současná školská soustava u nás, její vývoj a transformace po roce 1990
17.
Rodina (Funkce, vývoj, modely)
17.1.
Problémy současné rodiny ve výchově dětí
18.
Metodologie pedagogiky
19.
Alternativní pojetí výchovy a vzdělávání
19.1.
Ideje vybraných pedagogických směrů
19.1.1.
Klasické pedagogické směry (do reformního období 30. let minulého století)
19.1.2.
Současné pedagogické směry

Úryvek

"Formativní činitelé, kteří mají vliv na utváření osobnosti
g) vnější faktory – nezáměrné - vliv životního prostředí; záměrné – výchovné působení (škola)
h) vnitřní faktory – nezáměrné – neuvědomělé utváření životními zkušenostmi a vrozenými a získanými vlastnostmi; záměrné – sebevýchova (uvědomělé sebeutváření)
k) funkcionální (nezáměrné) – nahodilé – reklama, rozhovor mezi dětmi, filmy, hádky
l) intencionální (záměrné) – výchova; každé působení není výchovné (př. řídící pracovníci), aby bylo intencionální působení výchovné, musí být zaměřeno na rozvoj osobnosti; utváření osobnosti – velkou roli hraje dědičnost (genotyp), prostředí, výchova

Subjektivní (fyziologické a psychické) a objektivní (sociální) podmínění výchovy
4. Fyziologické (biologické) podmínění výchovy
- patří mezi subjektivní (vnitřní) podmínění výchovy
- jde o předpoklady týkající se konstitučního typu, celkové tělesné zdatnosti a zdraví, anatomické uzpůsobenosti části těla, pohybové pružnosti
- řada potíží ve výchovném procesu je způsobena špatnou funkcí analyzátorů, tělesnými vadami, různým stupněm unavenosti
- tři složky osobnosti a možnosti jejich ovlivňování výchovou
g) oblast konativní (akční) – představována základními nervovými procesy (vzruch, útlum, reflexy, instinkty), je společná celé živočišné říši, fylogeneticky nejstarší
h) oblast emotivní (citová) – daná typem temperamentu, charakterem jeho fungování, ve fylogenetickém vývoji se objevuje později, vyznačují se jí nejvyšší živočichové a je již složitější
i) oblast kognitivní (rozumová) – stojí kvalitativně nejvýše, je nejsložitější a současně také nejtvárnější, jde o mozkovou kůru a procesy v ní probíhající, tato oblast je z fylogenetického hlediska nejmladší a je výsadou člověka

5.Psychické podmínění výchovy
- na základě výše charakterizovaných anatomicko fyziologických zvláštností se vyvíjejí psychické předpoklady (schopnosti)
- tento proces souvisí s tím, zda je vloha včas objevena a patřičně rozvíjena a vyvine se z ní určitá schopnost nebo zda zakrní, a toto odhalení a rozvíjení je záležitost výchovy a tedy pedagogiky
- nejsnazší a nejjednodušší je působení na složku rozumovou (kognitivní), která je kvalitativně nejvyšší a nejtvárnější a jejím prostřednictvím pak můžeme působit na utváření názorů
- náročnější a zdlouhavější je ovlivňování složky citové, kde jde o formování povahových vlastností (ve vztazích k lidem, práci, k hodnotám, k sobě samému), v této složce se názory transformují v přesvědčení (citové ztotožnění se s názorem)
- nejsložitější a časově nejnáročnější je ovlivňování složky konativní – utváření návyků, celkového jednání

6. Sociální podmínění výchovy
- souvisí s prostředím = prostor hmotné i duchovní povahy (materiální – budovy, vybavení, nemateriální – přístup ke vzdělání, školní klima)
- do prostředí spadá i společensko kulturní klima (vnější-objektivní determinanty)
- člověk se sociálním podmínkám přizpůsobuje (adaptuje se) – buď pasivně (připodobní se sám) nebo aktivně (zasáhne do prostředí, jež mu nevyhovuje)
- prostředí může
a) výchovný proces podporovat a usnadňovat
b) vytvářet jakousi neutrální kulisu
c) výchovné zásahy komplikovat, ba znemožňovat"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. Znění otázek 4, 7, 8, 11 se opakuje.
Práce kompilačního charakteru. Čerpá z: http://www.komunikace0306.net/statnice/Pedagogika.rtf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14492
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse