Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika - vypracované otázky

Pedagogika - vypracované otázky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výchova, její procesuální a formativní stránka - základní pojmy,vztah výchovy a vzdělání, procesuální pojetí výchovy, východiska výchovy. Pedagogika jako věda o výchově - problematika pedagogického výzkumu, struktura pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k jiným vědám. Vývoj pedagogického myšlení, vývoj školství - názory na výchovu a vzdělání na pozadí kulturně historických proměn. J. A. Komenský, J.F Hebart. Reformní pedagogika, její charakteristika a podoby - pragmatismus, pedocentrismus, naturalismus. Alternativní koncepce výchovy a vyučování - co sem patří, Waldorfská pedagogika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka - význam v práci učitele, analýza základních metod, postoupy. Pojetí cíle ve vyučovacím procesu - hierarchie cílů, Bloomova taxonomie cílů. Vyučovací metody a možnosti jejich využití ve vyučovaní
- vyučovací metoda (její volba), klasifikace metod, klasifikace metod dle Maňáka. Organizační formy vyučování - členění organizačních forem. Problematika motivace ve vyučování - motivace žáků ve výuce z pohledu učitele, rozlišení motivace. Postavení žáka a učitele ve vyučování - transmisivní škola, konstruktivní škola. Hodnocení výchovného a vyučovacího procesu - pojem hodnocení, formy hodnocení, prostředky, funkce, druhy. Globální výchova - výchovné postupy. Výchova a vzdělávání z pohledu práv dětí - základní principy, klasifikace práv v úmluvě.

Obsah

1.
Výchova, její procesuální a formativní stránka
2.
Pedagogika jako věda o výchově
3.
Vývoj pedagogického myšlení, vývoj školství
4.
J. A. Komenský, J.F Hebart
5.
Alternativní koncepce výchovy a vyučování
6.
Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka
7.
Pojetí cíle ve vyučovacím procesu
8.
Vyučovací metody a možnosti jejich využití ve vyučovaní
9.
Organizační formy vyučování
10.
Problematika motivace ve vyučování
11.
Postavení žáka a učitele ve vyučování
12.
Hodnocení výchovného a vyučovacího procesu
13.
Globální výchova
14.
Výchova a vzdělávání z pohledu práv dětí

Úryvek

konstruktivní škola

východisko školy

- východisko je v pragmatické filozofii
- cílem je organizace a rekonstrukce subjektivních zkušeností
- koncepce problémového vyučování J. Deweye – místo tuny vědomostí, dát žákovy „ špetku“ zkušeností
- cílem je komplexní rozvoj osobnosti – identita, aktivita, tvořivost, odpovědnost
- řešení problémů jako proces vlastního hledání, objevování, konstruování poznatků

předpoklady školy
- dítě ví a přichází do školy, aby si prohloubilo a rozvíjelo poznatky
- učitel je garantem metody

znaky školy
- různost
- otevřenost
- blízká zkušenost
- kooperativní formy - prevence skupinového vyučování
- škola uplatňuje ve výchově a vzdělání humanistické pojetí žáka
- respektuje žáka jako subjekt výchovy a vzdělání
- využívá metody aktivního učení a zdůrazňuje spolupráci rodiny a školy

struktura vyučovacího procesu
1. objevení problému
2. intelektualizace obtíže – vymezení postaty problému ( matematika, jazyky)
3. formulace hypotéz – strukturují problémové situace
4. argumentace – zdůvodnění hypotéz
5. ověření hypotéz – pozorováním,experimentem, praktickým jednáním
6. přijetí a ověření hypotéz, závěry

rysy problémového vyučování
- individualizace a variabilita vyučovacích metod a organizačních forem
- důraz na aktivní vyučovací metody – problémová, projektová, hry, pokusy, dramatizace
- důraz na vlastní činnost, zkušenost a prožitek
- individuální a skupinové organizační formy
- časová náročnost realizace problémového vyučování
- vyžaduje tvořivost a zkušenosti učitele

Poznámka

Přehledná práce (státnicové otázky).
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse