Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Penitenciární psychologie

Penitenciární psychologie

Kategorie: Právo, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s penitenciární psychologií, jež je jednou z oblastí aplikované psychologické disciplíny forenzní psychologie. Autor poskytuje její základní charakteristiku, uvádí její definici a vymezuje oblasti jejího zkoumání. Poukazuje na význam resocializačního procesu, věnuje se struktuře osobnosti a adaptačnímu procesu, který rozděluje podle J. Čepeláka do pěti základních typů. V poslední kapitole pak představuje program zacházení jako zásadní program v reedukaci vězněných.

Obsah

1.
Úvod
2.
Penitenciární psychologie
3.
Výkon trestu odnětí svobody
3.1
Resocializační proces
3.2
Struktura osobnosti
3.3
Adaptace vězněného
3.4
Program zacházení
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"3.2 Struktura osobnosti
Osobnost každého jedince je jedinečná, nenahraditelná, originální, neopakovatelná a lze tedy říci, že každou osobnost od sebe odlišují charakteristické vlastnosti, dovednosti, návyky, chování, prožívání, vnímání a další osobnostní prvky a rysy, které dávají osobnosti dynamiku a typologii.
Pro pochopení struktury osobnosti v penitenciární psychologie je důležité, jak již bylo zmíněno výše, poznání a prozkoumání vývojového utváření osobnosti vězněného (socializaci), ověřenými metodami aplikovanými v penitenciární psychologii.
„Struktura osobnosti odráží to, co je na daném člověku po psychické stránce stálé, co ho charakterizuje, a to, čím se v proměnlivých okolnostech vždy v nějaké míře projevuje. Z toho plyne, že na strukturu osobnosti běžně usuzujeme z chování jedince. Je důležité pochopit, že s osobnostní struktury se v každé situaci může projevit jen určitá část s tím, že dále je pozorované chování vyprovokováno situací. Strukturou osobnosti se rozumí relativně stálé charakteristiky osobnosti, které jsou dispoziční povahy. Struktura osobnosti tvoří individuální základ pro chování a prožívání, které se v závislosti na situaci aktualizuje.“
V předchozím odstavci se uvádí, „že je důležité pochopit, že s osobnostní struktury se v každé situaci může projevit jen určitá část s tím, že dále je pozorované chování vyprovokováno situací“. Pozorované chování vyprovokováno situací se nazývá tzv. situační chování a toto je typické pro vězněné osoby. Jedinec umístěn do výkonu trestu či k výkonu vazby, přizpůsobuje své chování ve vztahu k vězeňskému prostředí. Zde je na místě zmínit teorii, která dává logické vysvětlení pro přenos a ovlivnění chování v prostředí výkonu trestu odnětí svobody. Vězněný jedinec ve výkonu trestu odnětí svobody, přijímá za své určité vzorce chování, typické pro odsouzené ve věznicích. Čím déle je vězněný ve výkonu trestu, tím více je ovlivněn tímto prostředím, chováním a jednáním jednotlivců či skupin odsouzených ve výkonu trestu. Není to ovšem pouze chování a jednání, které zásadním způsobem ovlivňuje vězněné ve výkonu trestu, ale je to i získávání dalších dovedností v oblasti deviantního chování. V rámci interpersonální komunikace mezi vězněnými dochází k prezentaci trestných činů mezi jednotlivými odsouzenými, předávání zkušeností v páchání jednotlivých trestních deliktů, a tím, v podstatě dochází k tomu, že to, co se vězněný v oblasti trestné činnosti nenaučil na svobodě, učí se od svých spoluvězňů ve výkonu trestu odnětí svobody.
Teorie, která tento přenos deviantního chování popisuje, je teorie kulturního přenosu. "Teorie kulturního přenosu tvrdí, že deviantní chování je naučeno stejným způsobem jako chování konformní, totiž interakcí s jinými lidmi, a proto vzniká v určitých subkulturách, v nichž je pokládáno za „normální.“ Z tohoto pohledu do této skupiny či subkultury řadíme odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, kde mezi vězni platí jejich pravidla, jejich normy, zpravidla normy nepsané, ale zásadním způsobem uznávané. Tyto normy a pravidla jsou ve většině případů v rozporu s dobrými mravy a normami společnosti žijící řádným životem mimo výkon trestu odnětí svobody."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse