Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Peníze jako zvláštní druh statku, inflace - maturitní otázka 16/23

Peníze jako zvláštní druh statku, inflace - maturitní otázka 16/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Další ze souboru maturitních otázek ze společenských věd se zabývá penězi a jejich funkcemi. Následně se věnuje vývoji peněz od naturální směny až po směnky, šeky a cenné papíry. Další část práce je věnována bankovní soustavě a inflaci. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Národní hospodářství a hospodářský cyklus, ukazatele výkonnosti ekonomiky - maturitní otázka 15/23 a následující zde Praesokratika - maturitní otázka 17/23.

Obsah

1.
Peníze
1.1.
Vlastnosti peněz
1.1.1.
Likvidita
1.1.2.
Dělitelnost
1.1.3.
Trvanlivost
1.1.4.
Fyzická stabilita
1.2.
Funkce
1.2.1.
Prostředek směny
1.2.2.
Zúčtovací jednotka
1.2.3.
Uchovatelé hodnot
1.3.
Poptávka po penězích
1.4.
Nabídka peněz
1.5.
Vývoj peněz
1.5.1.
Naturální směna
1.5.2.
Komoditní (zbožové) peníze
1.5.3.
Papírové peníze
1.5.4.
Bezhotovostní (depozitní) peníze
1.6.
Cenné papíry
1.6.1
Akcie
1.6.2.
Obligace
1.6.3.
Směnka
1.6.4.
Šek
1.7.
Burzy
2.
Bankovní soustava
2.1.
Banky
2.2.
Centrální banka
2.3.
Komerční banky
3.
Inflace
3.1.
Podle závažnosti negativních důsledků
3.1.1.
Mírná inflace
3.1.2.
Pádivá inflace
3.1.3.
Hyperinflace
3.2.
Z pohledu dopadů inflace na ekonomiku
3.2.1.
Anticipovaná (očekávaná) inflace
3.2.2.
Neanticipovaná (neočekávaná) inflace
3.2.
Příčiny inflace

Úryvek

"Vznik peněz vytvořil podmínky pro nahrazení naturální směny, založené na směňování statků v naturální podobě, peněžní směnou. Peněžní směna umožňuje efektivní fungování trhů a vede k vysokým úsporám ekonomických zdrojů. Představme si jenom ztráty času spojené s hledáním těch prodávajících, kteří nabízejí statky pro uspokojení našich potřeb, ale zároveň jsou ochotni přijmout právě ten statek, který nabízíme my.

Specifický charakter peněz je dán vlastnostmi, kterými se toto aktivum liší od jiných: peníze mají nulovou elasticitu substituce a výroby (nejsou volně reprodukovatelným statkem a není možné je bez omezení nahradit statkem jiným – nemůžeme si je vyrobit ani nahradit něčím jiným), jsou dokonale likvidní, jejich udržování v podobě zásoby je spojeno se zanedbatelnými udržovacími náklady.
Jednotlivá aktiva (různé statky, cenné papíry apod.) můžeme seřadit podle míry likvidnosti od zcela likvidních až po téměř nelikvidní. Pojem likvidita odráží skutečnost, že při směňování jedněch aktiv za jiná musíme zpravidla vynaložit dodatečné náklady, neseme jistá rizika či musíme podstupovat ztráty. Nemusíme-li při směňování určitého aktiva za jiné žádné dodatečné náklady vynakládat a neutrpíme-li žádnou ztrátu, označujeme takové aktivum za zcela likvidní (peníze). Pokud budeme podobně uvažovat o likviditě nějakého konkrétního statku (např. páru bot), zjistíme, že je nejprve nutné nalézt někoho, kdo bude ochoten tento statek koupit. Toto hledání vyžaduje určitý čas a je vlastně formou transakčního nákladu (tento čas bychom koneckonců mohli využít užitečněji). Pokud by takový statek byl zcela neprodejný (např. obnošené a již děravé tenisky), pak by se jednalo o statek zcela nelikvidní.
I když penězi může být v zásadě zcela likvidní aktivum, existují v tržní ekonomice i další typy aktiv, které se svými vlastnostmi penězům blíží. Mluvíme o nich jako o kvazi-penězích a v některých peněžních funkcích tyto kvazi-peníze skutečně peníze zastupují (např. dlouhodobé vklady v bankách a některé druhy cenných papírů, zejména obligací).

Další vlastnosti peněz:
• snadná dělitelnost – musí být snadné je rozměnit na menší části
• trvanlivost – jejich hodnota by měla být přibližně stejná dnes i za nějaký časový úsek
• fyzická stabilita – neměly by podléhat zkáze
• rozeznatelnost – musí být rozeznatelné, obtížně napodobitelné, snadná skladovatelnost

Peníze v tržní ekonomice plní tři významné funkce:
1. Funkce peněz jako prostředku směny vychází ze schopnosti peněz zprostředkovat směnné akty a je založena na ochotě všech ekonomických subjektů přijímat je k úhradě závazků. Tuto úlohu plní jednak oběživo (bankovky a mince), jednak bankovní peníze (rovněž označované jako depozitní či žirové), což jsou peníze na bankovních účtech, sporožirových účtech či vkladech ve spořitelnách. S rozvojem peněžní a bankovní soustavy roste podíl bezhotovostního placení a snižuje se podíl oběživa na směnných aktech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse