Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Peníze v otevřené ekonomice

Peníze v otevřené ekonomice

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám probírá téma platební bilance, jejího účtování a salda, odkud se dostává k devalvaci měny a přístupům k vyrovnávání platební bilance. Poté se zaměřuje na determinaci devizového kurzu a intervence na devizových trzích a mezinárodní měnový systém. Závěrečné části patří politikám dosahování vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy nebo efektivní tržní klasifikaci.

Obsah

1.
Platební bilance a její účtování
2.
Principy účtování platební bilance
3.
Saldo platební bilance
4.
Saldo platební bilance v různých systémech devizového kurzu
5.
Elasticita a devalvace, časová zpoždění a J-křivka
6.
Přístupy k vyrovnávání platební bilance
6.1.
Keynesiánský přístup
6.2.
Monetární přístup
6.3.
Automatický cenový vyrovnávací mechanismus
7.
Determinace devizového kurzu a intervence na devizových kurzích
7.1.
Determinace devizového kursu v krátkém období
7.2.
Intervence na devizových trzích
7.3.
Determinace devizového kursu v dlouhém období
8.
Mezinárodní měnový systém
8.1.
Zlatý standard
8.2.
Brettonwoodský měnový systém
8.3.
Současný mezinárodní měnový systém
9.
Swanův diagram, politiky měnící výdaje a politiky přesunující výdaje
9.1.
Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky
9.2.
Dosahování vnitřní a vnější rovnováhy se dvěma typy politik
10.
Mundellův princip efektivní tržní klasifikace
10.1.
Princip efektivní tržní klasifikace
11.
Přiřazovací problém

Úryvek

"Principy účtování platební bilance
- podvojné UCE
- 2. strany – kreditní záznamy a debetní záznamy

Kreditní záznamy jsou ty, které představují příjem platby od zahraničních subjektů, transakce, při nichž je na devizových trzích nabízena cizí měna. Např. export zboží, transfery ze zahraničí, příliv cizího kapitálu.
Debetní záznamy - zachycují platby cizím (zahraničním) subjektům, transakce, při nichž je na devizovém trhu nabízena domácí měna. Např. import zboží, dary poskytnuté do zahraničí, odliv kapitálu v podobě investic do zahraničí.

Příliv kapitálu – vzniká zvýšením množství domácích aktiv ve vlastnictví cizích rezidentů nebo snížením množství zahraničních aktiv ve vlastnictví domácích rezidentů.

Odliv kapitálu – vzniká zvýšením množství zahraničních aktiv ve vlastnictví domácích rezidentů nebo snížením množství domácích aktiv ve vlastnictví cizích rezidentů.

Způsob sestavování PB není celosvětově stejný. Liší se podle toho, zda kurs měny dané země je fixní nebo plovoucí nebo zda je měna plně konvertibilní.

Saldo platební bilance
Tento termín je velmi nejednoznačný. Platební bilance jako celek je záznam vytvořený podvojným UCE, proto je vždy vyrovnaná a z definice nemůže mít deficit nebo přebytek. Základní identita PB říká, že saldo PB se vždy musí rovnat nule:

Saldo PB = CA +KA + RA = O

CA – bilance na běžném účtu
KA – bilance na kapitálovém účtu
RA – bilance na účtu oficiálních devizových rezerv

Jinými slovy, deficit na BÚ musí být spojen s čistým přebytkem na společném účtu kapitálovém plus účtu rezervním.

Existuje několik definic salda PB:
Oficiální vyrovnávací bilance, která měří změnu oficiálních rezerv nutnou k účetnímu vyrovnání salda běžného plus kapitálového účtu.

Saldo PB = CA +KA = - RA

Deficit PB – součet bilance na BÚ a bilance na KÚ je záporný
Přebytek PB – součet CA a KA je kladný.

Tato definice salda PB je vhodná pro země, jejichž měna má fixní devizový kurs a pro země, jejichž měna není plně konvertibilní. Pohyb oficiálních devizových rezerv země je spojen s oficiálními intervencemi na devizových trzích. Vzniká –li tlak a pokles devizového kursu pod spodní povolenou hranici, CB intervenuje tím, že prodává své devizové rezervy. Vzniká-li naopak tlak na růst devizového kursu, CB intervenuje nákupem devizových rezerv. Pohyb devizových rezerv je takto přímo spojen s pevným devizovým kursem a intervencemi na jeho udržování.

Základní bilance – zaměřuje se na transakce, které jsou považovány za základní ve vztahu k ekonomickému „zdraví“ měny.

Základní bilance = bilance na BÚ + bilance na účtu dld. kapitálu

Základní bilance vylučuje bilanci na účtu krátkodobého kapitálu, neboť krátkodobé kapitálové toky jsou ovlivněny faktory jako jsou devizové spekulace, změny úrokových sazeb nebo krátkodobá monetární politika. (Krátkodobý kapitál je považován za spekulativní).

Obě definice salda PB mají nedostatky, je vhodné:
- se orientovat na bilanci na BÚ (CA), neboť export a import se dá přesně měřit,
- analyzovat spíše jednotlivé položky, než se spoléhat na agregátní ukazatele."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, tabulky a schémata o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26313
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse