Periodická soustava prvků

Kategorie: Chemie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá periodickou soustavou prvků, její historií, významem a dělením. Prvky rozděluje podle přechodnosti na nepřechodné, přechodné a vnitřně přechodné. Rozlišuje je také podle jejich fyzikálních vlastností na kovy, nekovy a polokovy. Dále stručně seznamuje se skupinami alkalických kovů, kovů alkalických zemin, vzácných plynů, halogenů a chalkogenů. V závěru krátce informuje o velikosti atomu prvku, ionizaci a elektronové afinitě.

Obsah

1.
Vznik periodické soustavy prvků
2.
Rozčlenění dlouhé periodické soustavy prvků v tabulce
3.
Valenční elektrony
4.
Užití a význam periodické soustavy prvků
5.
Prvky
5.1
Nepřechodné prvky
5.2
Přechodné prvky
5.3
Vnitřně přechodné prvky
6.
Rozdělení prvků podle fyzikálních vlastností
6.1
Kovy
6.2
Nekovy
6.3
Polokovy
7.
Vlastnosti skupin
7.1
Alkalické kovy
7.2
Kovy alkalických zemin
7.3
Vzácné plyny
7.4
Halogeny
7.5
Chalkogeny
8.
Velikost atomu prvku
9.
Ionizace
10.
Elektronová afinita

Úryvek

"• KOVY
- jsou to prvky s nízkou ionizační energií (tzn. že snadno tvoří kationy)
- kovy tvoří většina prvků – asi 3/4
- mezi ně patří s výjimkou vodíku všechny prvky I. A, II. A skupiny periodické soustavy, dále všechny prvky B skupin včetně lanthanoidů a aktinoidů, dále pak prvky III. A skupiny umístěné pod borem, v IV. A skupině pod křemíkem, v V. A skupině pod arsenem a v VI. A skupině pod tellurem
- kovy jsou látky, které dobře vedou elektrický proud i teplo
- jejich čisté a hladké plochy mají kovový lesk
- kovy se dají vykovat na tenké lístky -> proto jsou kujné
- lze z nich také vytáhnout tenké dráty -> proto jsou tažné

• NEKOVY
- jsou to prvky s velkou elektronovou afinitou = energií, která se uvolní při přidání jednoho elektronu k atomu (snadno přijímají elektron a tvoří aniont)
- nekovy mají vysokou elektronegativitu -> tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu
- mezi nekovy patří HALOGENY (fluor, chlor, brom, jod), INERTNÍ = VZÁCNÉ PLYNY (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon) a také tyto prvky – vodík, uhlík, dusík, kyslík, fosfor, síra, selen
- těchto prvků je poměrně málo

• POLOKOVY
= jsou to prvky, které mají některé vlastnosti kovů a nekovů -> tvoří přechod mezi kovy a nekovy
- jsou křehké a nejsou kujné, ale jsou pevné a využívají se jako polovodiče
- mají velice malou elektrickou vodivost, tu lze zvětšit zahříváním nebo příměsí jiného prvku
- patří sem prvky jako: bor, křemík, germanium, arsen, antimon, tellur, polonium, astat

• elektronegetivita prvků v tabulce plynule roste zleva doprava a zdola nahoru
• kovový charakter prvků v tabulce stoupá zprava doleva a svrchu dolů

VLASTNOSTI SKUPIN:

• ALKALICKÉ KOVY
- jsou to všechny prvky 1. skupiny periodické soustavy prvků kromě vodíku -> konkrétně se jedná o lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium
- tyto prvky jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy -> lze je nožem krájet
- tyto prvky jsou velmi reaktivní, proto musí být skladovány pod vrstvou nereaktivní – uskladňují se pod petrolejem

• KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN
- jsou to prvky 2. skupiny periodické soustavy prvků, ale pozor!!!!!! -> kovy beryllium a hořčík tam nepatří!!!
- k těmto prvkům patří pouze vápník, stroncium, baryum a radium
- jsou to poměrně měkké, stříbrolesklé, neušlechtilé kovy a vlastnostmi jsou podobné alkalickým kovům, patří k lepším vodičům elektrického proudu a tepla -> nejsou sice tolik reaktivní jako alkalické kovy, ale je lepší je uchovávat pod petrolejem "

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20126
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse