Název Goodness Staženo

Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Seminární práce se zabývá stavbou atomu. Autor standardně rozčleňuje atom na jádro a obal, přičemž popisuje jednotlivé odlišnosti obou částí. Atomový ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

12x

Periodická soustava prvků

Práce se zabývá periodickou soustavou prvků, její historií, významem a dělením. Prvky rozděluje podle přechodnosti na nepřechodné, přechodné a vnitřně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

9x

Složení a vlastnosti roztoků a jejich význam

Obsahem práce jsou roztoky, jejich složení, vlastnosti a význam. Autor nejprve uvádí základní definice, stručně seznamuje s rozdělením roztoků podle s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

9x

Chemie pro VŠ - vypracované otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje odpovědi ke zkoušce z chemie. V první části se text zabývá nejen stavbou atomu, typy chemických vazeb a jejich vlastnostmi, ale ta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

6x

Struktura, vlastnosti a chování P6 – P1 prvků a jejich sloučenin

Tato seminární práce charakterizuje skupiny P6 až P1 prvků periodické soustavy prvků. U jednotlivých skupin autor popisuje, kde se jednotlivé prvky vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

6x

Nauka o zboží - otázky ke zkoušce

Práce přináší soubor šedesáti krátce, ale informačně hutně vypracovaných otázek ke zkoušce z Nauky o zboží. Převážná část otázek se vztahuje k vlastno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Gastronomie, Chemie

2x

Podmínky vzniku a vlastnosti chemické vazby

Práce se zabývá vznikem a vlastnostmi chemické vazby. Po vysvětlení pojmu autor objasňuje, co jsou to vazebná a disociační energie. Poté autor předsta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

1x

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Tématem práce je vodík, kyslík a jejich sloučeniny. U obou prvků uvádí jejich izotopy, výskyt, vlastnosti, zabývá se jejich přípravou, výrobou a použi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

1x

Struktura, vlastnosti a význam nasycených uhlovodíků

Tato seminární práce představuje strukturu, vlastnosti a význam nasycených uhlovodíků. Seznamuje se základními druhy alkanů. Uvádí jejich charakterist... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

1x