Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Perlorodka říční a pstruh obecný na českých tocích

Perlorodka říční a pstruh obecný na českých tocích

Kategorie: Biologie, Ekologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež mapuje výskyt perlorodky říční a pstruha obecného na českém území, v úvodní části upozorňuje na ohrožení populací obou druhů. Poté objasňuje vztah mezi perlorodkou a pstruhem, který slouží jako hostitel jejím larvám, a charakterizuje jejich požadavky na prostředí. Stěžejní část práce poté vypovídá o výskytu perlorodky a pstruha na pěti českých tocích. Postihuje vždy početnost populace perlorodky v dané lokalitě, migrační bariéry a vhodnost morfologie toku pro pstruhy nebo rybářské hospodaření v místních revírech. Dodává rovněž doporučení pro podporu výskytu pstruha obecného v určené lokalitě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Perlorodka
2.1.
Vztah perlorodky a hostitele a požadavky na prostředí
2.2.
Rozmnožování
2.3.
Požadavky na kvalitu organogenního detritu
2.4.
Transfery a životaschopnost
2.5.
Výskyt perlorodky v České republice
3.
Perlorodka a pstruh obecný
3.1.
Povodí Blanice
3.1.1.
Perlorodky na Blanici
3.1.2.
Migrační bariéry pro pstruha
3.1.3.
Rybářské hospodaření a revíry
3.1.4.
Morfologie toku
3.1.5.
Ichtyologické odlovy
3.1.6.
Návrhy podpory populací pstruha obecného
3.2.
Povodí Teplé Vltavy
3.2.1.
Perlorodky na Teplé Vltavě
3.2.2.
Migrační bariéry pro pstruha
3.2.3.
Rybářské hospodaření a revíry
3.2.4.
Morfologie toku
3.2.5.
Ichtyologické odlovy
3.2.6.
Návrhy podpory populací pstruha obecného
3.3.
Povodí Malše
3.3.1.
Perlorodky na Malši
3.3.2.
Migrační bariéry pro pstruha
3.3.3.
Rybářské hospodaření a revíry
3.3.4.
Morfologie toku
3.3.5.
Ichtyologické odlovy
3.3.6.
Návrhy pro podporu populace pstruha obecného
3.4.
Povodí Rokytnice
3.4.1.
Perlorodky na Rokytnici
3.4.2.
Migrační bariéry pro pstruha
3.4.3.
Rybářské hospodaření a revíry
3.4.4.
Ichtyologické odlovy
3.4.5.
Návrhy pro podporu populace pstruha obecného
3.5.
Povodí Jankovského potoka
3.5.1.
Perlorodka na Jankovském potoce
3.5.2.
Migrační bariéry pro pstruha
3.5.3.
Rybářské hospodaření a revíry
3.5.4.
Morfologie toku
3.5.5.
Ichtyologické odlovy
3.5.6.
Návrhy podpory pro populace pstruha obecného
3.6.
Intenzita hospodaření versus početnost populace perlorodky říční na všech lokalitách
3.7.
Počet překážek versus početnost pstruha obecného na všech lokalitách

Úryvek

"Vztah perlorodka – hostitel a požadavky na prostředí
Hastie & Young (2001) udávají, že glochidie je hostitelsky velmi specifická a kompletní vývoj je možný pouze na atlantském lososu (Salmo salar) nebo na pstruhu obecném (Salmo trutta), a sice ve věku 0+, tedy potěr v 1. fázi po jejich vylíhnutí. Pstruh obecný je stále hojný i v řekách, kde již populace perlorodek vymizely, z čehož vyplývá, že pokles populace perlorodek je evidentně způsoben úhyny nastávajících brzo po parazitující fázi na hostiteli (Buddenseik, 1994), proto přítomnost či absence juvenilních jedinců perlorodky ukazuje stav a dlouhodobou životaschopnost populace. Hastie & Cosgrove (2001) jsou toho názoru, že populace perlorodek budou i nadále životaschopné a to hlavně díky tomu, že jejich vhodnými hostiteli jsou nemigrující populace pstruha obecného, a to zejména ve střední Evropě. Dospělí jedinci perlorodky říční zůstávají plodní i v organicky znečištěném prostředí (Buddenseik, 1994).
Studie Walkera (1993) také ukazuje, že v severozápadním Skotsku se snížila početnost mořských pstruhů, jelikož pstruh obecný je schopen produkovat daleko více jiker a tím došlo ke snížení plodnosti místních populací pstruhů, zejména v malých tocích. Hastie et al. (2000a) opět potvrzuje, že některé populace perlorodky v malých tocích skutečně vykazují známky sníženého napadení pstruhů. Pokud jsou využíváni jako hostitelé lososi, je nepotvrzené, že by perlorodčí populace mohly být méně zranitelné i když populace lososů přirozeně kolísají v jednotlivých letech. Ovšem to pro perlorodky není nijak ovlivňující, a to zejména vzhledem k reprodukční schopnosti, která může být více jak 80 let (Bauer, 1992). V severozápadním Skotsku by mohlo být zachráněno dlouhodobé přežití populací Margaritifera margaritifera při obnově populací lososů a mořských pstruhů (Hastie & Young, 2003).
Jak uvádí Geist et al. (2006), pstruh obecný byl shledán jako jediný vhodný hostitelský druh pro středoevropské populace perlorodky říční, ovšem Ziuganov et al. (1994) udává, že atlantský losos může hrát důležitou hostitelskou roli pro ostatní geografické regiony jako je například Rusko.
Tento autor je rovněž toho názoru, že interakce mezi glochidiemi perlorodek a lososovitými hostiteli není prostá forma parazitismu, jelikož glochidie jsou uchyceny jen po určitou nezbytnou dobu, nezpůsobují jim poškození a jako dospělí jedinci, fungující jako filtrátoři mohou být naopak pro pstruha obecného přínosní. Jak uvádí Young (1991), nebyly změny v populacích hostitelů lososovitých ryb považovány za závažný faktor způsobující pokles populací perlorodky říční za posledních 50 – 100 let."

Poznámka

Součástí práce jsou četné mapy, grafy a nákres, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23465
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse