Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální management - přednášky a cvičení

Personální management - přednášky a cvičení

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z Personálního managmentu, které podávají základní informace o této činnosti. Vysvětleno je personální plánování, jeho fáze a metody, dále pak kritéria výběru uchazečů na různá povolání a získávání pracovníku jako takové. Důraz je kladen i na pohovor a metody hodnocení pracovníků.

Obsah

1.
Personální managment
a) Personální činnosti
b) Personální plánování
c) Analýza pracovních míst
2.
Personální plánováni
a) Metody personálního plánování
b) Charakteristické rysy řízení lidských zdrojů
c) Fáze personálního plánování
d) Inzeráty
3.
Kritéria výběru na různá povolání
a) Kompetenční profil
4.
Strategie výběru
a) Profesiografie
5.
Získávání pracovníků
a) Metody získávání pracovníků
b) Pravidla pro získávání pracovníků
c) Třídění uchazečů
6.
Pravidla pro vytvoření životopisu a napsání průvodního dopisu
7.
Pohovor
a) Typy
b) Fáze výběrového řízení
c) Formy
d) Struktura 1. pohovoru
e) Posuzovací a pozorovací škály
f) Validita metod výběru
8.
Organizace hodnocení
a) Pohovor
b) Jádro pohovoru
c) Proč hodnotit pracovníky
d) Metody hodnocení
e) Taktiky a typy hodnocení
f) Efektivní hodnotící rozhovor
g) Obecné otázky etiky hodnocení
h) Vzdělávání lidí
i) On the job

Úryvek

"Kompetenční profil
• motivace – cíle, výkonová motivace – souvisí s profesí
• osobnostní rysy a schopnosti (IQ) – reakční čas, intelekt, emoční stabilita – introvert, extrovert
• sebepojetí – postoje, hodnoty, sebedůvěra – jak chápu sám sebe – I´m OK..
• znalosti – vzdělání, co ví
• dovednosti – co umí

Jak stanovit kompetenční profil osobnosti?
1. metoda BEI a validizace pomocí zkušenosti
2. odhad expertů
3. profesiografie – analýza pracovních činností

STRATEGIE VÝBĚRU
• negativní výběr … kritérium 30 let – vybereme 29letou, která je horší než ta 30letá, ale tu už nemůžeme mít kvůli danému kritériu

Gaussova křivka četnosti

→limit IQ 130 … u šachistů, kteří mají vysoké IQ – průměr 125
- vybereme jednoho z IQ125, nelze, ačkoli je to dobrý šachista, tak neodpovídá kritériu IQ130

*výběr je nutné považovat za obchodní jednání o pracovní síle

BEI = behavioral event interview
- složitá metoda,kde se psycholog ptá na životní úspěchy, proč si jich vážíme, zkuste mě přesvědčit o tom úspěchu.., zjišťuje i neúspěchy
- zjistit na čem je jeho úspěch založen
- přesvědčovat se nerovná vytrvalosti

Profesiografie
- sleduje se, co člověk dělá, nároky na určitou věc (jednat, rychle se rozhodovat, ..)
analytické myšlení – umí najít příčinu (jádro) problému
k. p. – smysl pro pořádek, přesnost, techniku; orientace na výkon; koncepční myšlení /strategie/; schopnost porozumění; vyhledávání informací; vliv a působivý dojem; organizační schopnost; iniciativa; sebevědomí
cv. 9.11.
ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Zdroje – externí (vnější) – pracovní síly na trhu práce, které jsou volné
pracovní síly na trhu práce, které už jsou zaměstnané /v jiném podniku/→head hunting
čerství absolventi škol
doplňkové vnější zdroje – ze zahraničí, ženy v domácnosti, důchodci, studenti
- interní (vnitřní) – v rámci jedné firmy
způsoby: organizační změny /horizontální přesun/, povýšení /vertikální p./, zavádění technologie /uspoření míst/, technologický pokrok, nedostatečné využívání pracovníků, lidé vyškolení ve vlastním školícím zařízení

Kombinace vně a vni zdrojů – někoho zaměstnáme zvenčí a pak si ho doškolíme"

Poznámka

Psané v poznámkách, někdy ne zcela srozumitelné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9202
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse